5.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Neodolateľnou silou každého apoštolátu je vnútorný život. Je veľkým omylom klásť na prvé miesto prirodzené, tzv. moderné prostriedky a na druhé miesto radiť nadprirodzené: milosť, pokánie, modlitbu... Vnútorný život je prvoradou a najdôležitejšou vecou v diele apoštolátu Ježiša Krista. Bez vnútorného života je každá vonkajšia akcia bezvýznamná a budí podozrenie.

~Pius XII.~

05.11.2019 - Miron
čítanosť48 reakcie0
(Share 11 0)


Téma: Pole / 3.20.1.72 / Schopní hľadieť na Pánovu slávu

Myšlienky... 328/2019

            Tieto nadprirodzené stavy sú rezervované pre Božích svätých, obnovených Svätým Duchom, ktorí zvliekli starého Adama a obliekli sa v Nového, schopného s odhalenou tvárou hľadieť ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch ich premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz (2 Kor 3, 18). Najväčšiu časť zjavenia prijali počas diela modlitby, pretože počas tohto času je duša zvlášť pripravená, zvlášť očistená a nasmerovaná na spoločenstvo s Bohom (ako hovorí svätý Izák Sýrsky).  Takto apoštol Peter videl počas modlitby zostupovať z neba veľké prestieradlo (Sk 10, 11). Takto videl Kornélius vo videní Božieho anjela (Sk 10, 3). Takto, keď sa apoštol Pavol modlil v jeruzalemskom chráme, Pán sa mu zjavil a prikázal mu ihneď opustiť Jeruzalem: „Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov“ (Sk 22, 21). (Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 72.)             Svätý Ignác Briančaninov uvádza niekoľko príkladov nadprirodzených stavov, môžu nastať počas modlitby. V životoch svätých nájdeme mnoho podobných príkladov. Vnímame, že všetci títo ľudia dosiahli stav, kedy „závoj bol pred nimi odhrnutý“ (porov. 2 Kor 3, 16) a vstúpili do videnia inak pre človeka neprístupnej duchovnej reality. To, čo sa nám môže zdať výnimočné, v skutočnosti by malo byť pre nás prirodzené. Veď všetci sme povolaní, ba dostali sme príkaz, aby sme boli „ dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Všetci si máme obliecť nového Adama, teda Krista, „schopného s odhalenou tvárou hľadieť ako v zrkadle na Pánovu slávu“ (2 Kor 3, 18).            Svätý Ignác Briančaninov nás týmito príkladmi povzbudzuje, aby sme neochabovali v duchovnom zápase a neochvejne kráčali k dokonalosti.            Na druhej strane však si musíme dávať pozor na pokušenia a klamy, ktoré sa nás počas tohto snaženia pokúšajú klamlivými obrazmi a víziami presvedčiť, že už sme dosiahli tento cieľ. Nedôvera voči týmto ponúknutým víziám je najlepšou ochranou spolu s radou duchovného otca. Táto nedôvera je zvlášť na mieste, keď sme si vedomí prebiehajúceho zápasu so vzdorujúcou vášňou a inými nedokonalosťami, ktoré vnímame vo svojom živote. Srdce, ktoré ešte nie je úplne očistené, môže byť často obeťou falošných vízií.


11.07.2003 | Čítanosť(3774)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(3068)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2946)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2944)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2792)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet