5.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Poznanie Boha bez poznania seba by bolo čímsi nepodloženým; poznanie seba samého bez poznania Boha by bolo príčinou beznádeje.

~Raniero Cantalamessa ~

15.10.2019 - Miron
čítanosť117 reakcie0
(Share 26 0)


Téma: 8. Nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22 / Vyprázdnenie srdca

Myšlienky... 273/2019

            Na Facebooku bolo zverejnené jedno roztomilé video. Malé, asi dvojročné dievčatko, zbieralo na pláži mušle a zaujímavé kamienky. Pribehlo k matke s plnými hrsťami týchto „pokladov“. Matka ju pochválila a ponúkla banán. Dievčatko sa pozrelo na svoje plné hrste potom na banán a začalo usedavo plakať. Chcela banán, ale nechcela sa vzdať „pokladov“, ktoré si nazbierala. Sledovanie tejto veľkej detskej dilemy rozveselilo určite mnohých, pretože video malo veľmi veľa pozretí.



            Nie je však potrebné dlhé uvažovanie na uvedomenie si, že neraz sa správame rovnako. Vnímame hodnotnejšie veci, ktoré sa nám ponúkajú, ale strácame ich, lebo sa nechceme vzdať tých bezcenných, ktorými sme naplnili svoj život. Ak ide o veci tohto sveta, tak to nie je veľká tragédia. Ale ak sa niečo podobné odohráva vo sfére nášho duchovného života, tak potom môžeme vážne ohroziť našu spásu. Svätí Otcovia totiž svorne tvrdia na základe praktickej skúsenosti, že srdce, ktoré je naplnené svetom, nemôže prijať Božské tajomstvá. Pod tými tajomstvami myslia samotné intímne poznanie Boha a milosť, ktorá z tohto vyviera. Vyprázdnenie srdca od bezcenných a dočasných vecí, je bolestivým procesom, preto mnohí sú naplnení smútkom pre nenaplnenú túžbu po jednote s Bohom. Ak však človek nie je schopný vstúpiť do tejto jednoty s Bohom tu, nebude tohto schopný ani vo večnosti. Toto varovanie neraz zaznieva z Evanjelia, aby sme nepremrhali vzácnym časom, ktorý je nám daný na pokánie.



            Túto duchovnú zákonitosť môžeme spozorovať aj v rozprávaní o zázračnom rozmnožení chleba a rýb. Ježiš Kristus sa utiahol na pusté miesto do samoty. „Zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním“ (Mt 14, 13). Toto opustenie domova, putovanie na pusté miesto kvôli stretnutiu sa s Kristom stalo sa pre nich požehnaním. Ježiš „zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých“ (Mt 14, 14). Ale to nebolo všetko. Keď sa zvečerilo, vzal päť chlebov a dve ryby a nasýtil tisícky. Bol to deň veľkých požehnaní a zázrakov pre všetkých, ktorí opustili všetko, aby stretli Ježiša. Vzdali sa mnohých iných ponúk, ktoré im ten deň ponúkal a preto boli schopní zakúsiť Božiu dobrotu.



            Všetci sme pozvaní k takémuto stretnutiu s Bohom. Odohráva sa to cez úsilie o osvojenie si jednoduchšieho života, keď sa vzdávame bezcenných aktivít a naviazania na veci tohto sveta, aby naše srdcia boli vyprázdnené a pripravené prijať tajomstvá, ktoré prichádzajú zhora. Odohráva sa to tiež v čase modlitby, a zvlášť počas prípravy na svätú liturgiu. Tí, ktorí prichádzajú skôr, aby sa stíšili a pripravili srdce na prijatie Eucharistie, vnímajú stále intenzívnejšie požehnania, ktoré z toho vychádzajú. A samozrejme nemôžeme opomenúť duchovné cvičenia, kedy skutočne odchádzame na „pusté miesto a do samoty“, aby sme sa stretli s Pánom.



            Počul som svedectvo jedného muža, ktorý má významné postavenie vo veľkej firme. Hovoril, že raz do roka ide na duchovné cvičenia do jedného kláštora. Ten ponúka záujemcom maličké chatky na svojom pozemku, kde záujemci môžu stráviť zvyčajne víkend v samote, v modlitbe a v pôste. Hovoril, že pri príchode mu dajú peceň chleba a vodu. To je jeho jedlo na tri dni, ktoré strávi v samote, tichu, modlitbe a meditácií. Tieto tri dni sú však pre neho zdrojom duchovného posilnenia a nového odhodlania, z ktorého žije celý rok.



            Toto svedectvo spolu s svedectvami státisícov kresťanov, ktorí sa rozhodli pre jednoduchý život, aby svoje srdce pripravili na prijatie Božích darov, nás pozýva k podobnej skúsenosti. Boh uzdravuje a sýti tých, ktorí ho hľadajú a doslova opúšťajú všetko, aby ho našli. Ak prijmeme toto pozvanie, budeme pridaní k tým, ktorí zo svojej skúsenosti svedčia o Božej dobrote a prozreteľnosti.


27.05.2011 | Čítanosť(4926)
Téma: Človek / Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(4397)
Mt 14, 13-21
27.06.2003 | Čítanosť(3482)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3161)
Mt 14, 22-36


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet