4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Chcem sa pevne držať Boha, aby môj život, utrpenie a smrť priniesli večné ovocie.

~ Romano Guardini~

15.10.2019 - Miron
čítanosť93 reakcie0
(Share 22 0)


Téma: Duchovný život / Pamiatka svätých Otcov šiestich všeobecných koncilov

Myšlienky... 276/2019

            Nedeľa, ktorá pripadne na deň medzi 13. a 19. júlom je venovaná pamiatke svätých otcov šiestich všeobecných koncilov. Dalo by sa povedať, že táto pamiatka tak trochu uniká našej pozornosti. Dôvodom nie je ani tak toto prázdninové obdobie, ale skôr myšlienka, že vieroučné problémy, s ktorými zápasili títo svätí biskupi počas prvých ôsmych storočí, sú už dávno vyriešené, necítime napätie, ktoré spôsobili v Cirkvi a tak nepociťujeme silnú potrebu oslavovať ich víťazstvo nad rôznymi bludmi.            Aj keď toto všetko je pravda, mali by sme dôverovať Cirkvi, ktorá túto pamiatku vložila do liturgického roka. A sú okamihy, kedy spoznanie tejto múdrosti dá silnú inšpiráciu pre našu súčasnosť.            Tieto slová však nie sú nejakou kazateľskou frázou. Musím sa priznať, že vzišli zo skúsenosti, ktorú som prežíval tento týždeň. Bol som prinútený dlhšie uvažovať na krízou, ktorú môžeme vnímať v súčasnej Cirkvi. Bola to predovšetkým prednáška jedného biskupa, ktorý analyzoval stav v Cirkvi v súčasnosti a jej problémy a v ten istý deň rozhovor s človekom, cez ktorý som pochopil, ako tieto problémy ovplyvňujú život obyčajného veriaceho. Bolo priam bolestivé vnímať, aký zmätok môže vzniknúť duši veriaceho človeka, keď je konfrontovaný s týmito ťažkosťami, ktoré  priamo zasahujú jeho život. Milujem Cirkev, preto ma obe tieto momenty dosť zronili. Pýtal som sa sám seba: „Čo máme robiť, aby sme pomohli Cirkvi prekonať toto ťažké obdobie?“ Viem, že nie som sám, kto sa pýta túto otázku a modlí sa za nájdenie správnej odpovede.            Cirkev však pozná odpoveď na túto otázku a ponúka nám ju aj skrze túto pamiatku svätých otcov šiestich všeobecných koncilov. Metropolita Hierotheos Vlachos túto odpoveď vyjadril slovami: „Cirkev súčasnosti potrebuje pravých duchovných otcov.“ Zaiste cítime, že táto odpoveď si vyžaduje hlbšie vysvetlenie. Metropolita Hierotheos Vlachos svoje slová vysvetľuje krátkym konštatovaním, ktoré nás môže nasmerovať k pochopeniu jeho slov. Hovorí, že seminárna formácia budúcich kňazov a teda aj biskupov je nedostatočná, pretože uprednostňuje nadobúdanie vedomostí pred nadobúdaním svätosti. Moderné semináre sa sústreďujú na naplnenie predpísaných akademických podmienok pre dosiahnutie požadovaného titulu, ktorý kandidát na kňazstvo potrebuje. Zároveň sa dbá o naplnenie rôznych zákonov a predpisov, ktoré oberajú o vzácny čas prípravy a nepridávanú takmer nič k duchovnému zreniu kandidáta. Ak svätí Otcovia hovoria, že teológia je niečo, čo vychádza zo skúsenostného poznania Boha, nadobudnutého skrze asketický život, úsilie o čistotu srdca a mysle, tak potom seminárnej formácií chýba niečo podstatné. Oddelenie štúdia teológie od asketického života prinieslo katastrofálne následky v moderných časoch. Muži, ktorí sú poslaní pracovať na Pánovej vinici, môžu mať splnené všetky akademické podmienky, môžu byť veľmi dobre vzdelaní, ale predsa môžu byť úplne nepripravení na duchovné výzvy, ktorým budú ako pastieri im zverených farností čeliť. Ako môžu duchovne viesť tých, ktorí sa k ním obrátia, ak si ešte sami neosvojili umenie duchovného života? V tomto môžeme nájsť príčinu, prečo duchovný život veľkej väčšiny veriacich nedokázal vyrásť, uspokojuje sa s minimalistickým vnímaním viery a nedokázal pohnúť srdcia k skutočnému nasledovaniu Krista. Toto je príčina, že náboženstvo sa väčšinou vníma skôr ako súbor rád na dosiahnutie statusu slušného a dobrého človeka, než hlboká transformácia srdca a rast k svätosti skrze nadobúdanie čností.            Som si istý, že teraz mnohí protestujú proti týmto mojím uzáverom. A vôbec sa tomu nečudujem. Pre takými pätnástimi rokmi by som azda bol sám najsilnejším protestným hlasom. Čo ma však zmenilo, bolo štúdium svätých Otcov, ktorí mi otvorili oči pre poznanie hĺbky skutočného duchovného života. Môj úžas bol spojený so smútkom, že som premrhal veľa času osobnej formácie, pretože nikto ma neviedol k poznaniu týchto hlbokých právd. Bol som obeťou moderného a nového vnímania duchovného života a viem, ako je ťažké opustiť toto nastavenie mysle, zvlášť keď ho človek považoval dlhé roky za správnu cestu duchovného života. Je však najvyšší čas opustiť experimenty modernej doby a vrátiť sa k prostriedkom duchovného života, ktoré sa osvedčili počas mnohých storočí. Môžeme byť obklopení technickými výdobytkami modernej doby, ktoré hovoria o pokroku, ktoré ľudstvo urobilo. Pamätajme si však, že ľudské srdce ostáva stále to isté napriek všetkému pokroku. Každý musí vybojovať ten vnútorný zápas o oslobodenie sa z vášní a nadobudnutie slobody v Kristovi.            Ťažko však očakávať, že seminárna formácia sa zmení zo dňa na deň a že odrazu bude produkovať pravých a svätých duchovných otcov, ktorí sa účinne dokážu postaviť voči všetkým problémom v Cirkvi a vyriešia ich za jeden dva dni. Musíme skôr očakávať, že sa to môže odohrať v nasledujúcej generácií alebo v nasledujúcich dvoch, kedy ponúkneme Pánovi svoje deti, ktoré boli pripravené správnou formáciou v našich rodinách. Naši synovia môžu sa stať skutočnými a svätými duchovnými otcami a biskupmi, ktorí nadchnú mnohých pre hlboký duchovný život mnohých. Rovnako to platí o tých, ktorí sa rozhodnú pre mníšsky život.            Ak teda hľadáme spôsobom ako vyriešiť krízu v Cirkvi, nečakajme na nejakého mesiáša. Riešenie je v našich rukách a spočíva v tom, ako formujeme vlastné srdce a ako formujeme srdcia novej generácie. Len tak môžeme očakávať príchod novej generácie svätých otcov, ktorí skrze svoju čistotu a svätosť pomôžu Cirkvi prekonať túto súčasnú hlbokú krízu.


27.05.2011 | Čítanosť(4926)
Téma: Človek / Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(3477)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet