4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Rozdiel medzi ľudským šťastím a Kristovým krížom je takýto: prežívané šťastie sa časom znechutí, ale čím väčšmi zakúšame kríž, tým viac rastie túžba po ňom.”

~sv. Ignác z Loyoly~

15.10.2019 - Miron
čítanosť99 reakcie0
(Share 24 0)


Téma: Duchovný život / Povolanie / Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla / Dôležitosť správnej formácie

Myšlienky... 280/2019

            Počas jarného zasadnutia Konferencie biskupov USA (v roku 2019) biskup Robert Barron, ktorý predsedá komisii pre evanjelizáciu a katechézu, analyzoval dôvody, prečo mladí ľudia opúšťajú Katolícku cirkev. Uviedol štatistické údaje, ktoré hovoria že 50 percent mladých katolíkov do veku 30 rokov opustilo Cirkev. Iná štatistika hovorí, že na jedného konvertitu pripadá 6,4 tých, ktorí Cirkev opúšťajú. Túto skupinu prevažne tvoria mladí ľudia do 23 rokov. Biskup Robert Baron ponúkol víziu na riešenie tohto problému. Dôležitosť dobrej formácie bola ústredným motívom tejto vízie. Rovnako tak veľké množstvo reakcií v masmédiách sa stotožnilo s analýzou biskupa Roberta a poukázalo, že hlavným dôvodom pre odchod mladých ľudí z Cirkvi je nedostatočná duchovný formácia.            Zdalo by sa, že riešenie tohto veľkého problému je na dosah ruky. Stačí len, aby Cirkev pripravila správne formačné programy. No tie tu už sú po mnoho rokov a zdá sa, že nie sú veľmi efektívne. Formovať môže totiž iba ten, kto sám prešiel formáciou. Ako môže rodič dať dobrú náboženskú formáciu, keď jeho duchovný život ledva živorí? To isté platí o každom, ktorý nejakým spôsobom vstupuje do procesu duchovnej formácie mladých ľudí. Dobrým formovateľom je ten, ktorý vstúpil do intímneho vzťahu s Kristom a môže spolu so svätým Pavlom povedať: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1, 21). Len takýto človek môže nakaziť druhých láskou k Bohu.            Ako však nadobudnúť takúto formáciu?            Pohľad na svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorých sviatok oslavujeme, nám sprostredkováva odpoveď na túto otázku. Veď títo muži boli skutočne vynikajúcimi učiteľmi a formovateľmi prvej generácie kresťanov.            Ako sa teda začala ich vlastná formácia? Ježiš Kristus povedal Petrovi: „Nasleduj ma!“ A Peter okamžite zanechal všetko a so svojim bratom nasledoval Krista (Mt 4, 18-22). Svätý Pavol sa stretol s Ježišom Kristom v dramatickej situácii na ceste do Damasku (Sk 9, 1-19). Od tej chvíle neochvejne nasledoval Ježiša Krista, ktorý sa mu zjavil.            Svätý Peter počas troch rokov je neustále s Ježišom Kristom, načúva jeho náuke, osvojuje si Ježišovo zmýšľanie, učí sa aj na vlastných chybách. Svätý Pavol odchádza na púšť, kde trávi rovnako tri roky, aby sa pripravil na svoje apoštolské poslanie.            V týchto dvoch jednoduchých krokoch spočíva návod na správnu formáciu. Prvým je radikálne rozhodnutie pre Krista, doslova opustenie sveta kvôli získaniu nebeského kráľovstva a druhým je obdobie určitej intenzívnej transformácie srdca, ktorá spočíva v osvojení sa Kristovho zmýšľania a dodržiavania evanjeliových prikázaní. Tieto dva kroku sú prítomné v mníšskom živote. Kandidát pre mníšsky život po radikálnom rozhodnutí nasledovať Krista vstupuje do noviciátu, kde si osvojuje mníšsky život. Podobne budúci kňazi sú poslaní do seminára, kde po niekoľko rokov pracujú intenzívne na formovaní svojho duchovného života. Kto zanedbá toto obdobie formácie, nebýva dobrým mníchom alebo kňazom.            Svätí učitelia duchovného života však hovoria, že tieto dva kroky nie sú podmienkou len pre tieto povolania. Absolvovať by ich mal každý pokrstený, ktorí chce skutočne žiť svoju vieru. Radikálne rozhodnutie pre Krista a obdobie intenzívneho osvojovania si umenia duchovného života dávajú pevný základ pre neustály duchovný rast. Títo učitelia zároveň dávajú detailný návod na premenu srdca, osvojenie si Kristovho zmýšľania a stálosť v dodržiavaní evanjeliových prikázaní.            Je zrejmé, že osvojovanie si týchto dvoch krokov je dosť zanedbané. Jedným z dôvodov je, že po mnoho storočí kresťanská spoločnosť vytvárala také prostredie, v ktorom sa táto formácia uskutočňovala nebadaným spôsobom. Pamätám si z detstva, že nedele zvykli byť sviatočnými a tichými dňami, ktoré ovplyvnili atmosféru dediny alebo mesta takým spôsobom, že aj tí, ktorí neverili v Boha, nasledovali kresťanské slávenie nedele. V súčasnosti sa však už nedá spoliehať na túto formačnú silu kresťanskej spoločnosti. Je preto dôležité, aby každý kresťan pochopil nutnosť nasledovania týchto dvoch krokoch vo svojom živote. Nikto totiž nemôže dať to, čo nemá. Kto nemá dobrú formáciu, nemôže byť dobrým formovateľom.            V našej farnosti sa pomerne veľká skupinka veriacich pravidelne stretáva k štúdiu rád svätých Otcov, aby si osvojili umenie duchovného života. Veľmi som bol oslovený výrokom jednej ženy, ktorá mi po roku a pol povedala: „Cez šesťdesiat rokov môjho života som si myslela, že som dobrou kresťankou. Teraz vnímam, ako som sa mýlila. Často myslím na to, ako inak by vyzeral môj život a život mojich detí, keby som toto všetko, čo sa učíme, vedela skôr.“            Nikdy však nie je neskoro. Napriek tomu, že sa táto žena s určitou ľútosťou pozerá späť do svojho života, v súčasnosti je však badať viditeľné ovocie jej ochoty nasledovať Ježiša Krista a formovať srdce podľa jeho prikázaní.            Tisíce mladých ľudí opúšťa Cirkev, pretože ich formovali kresťania, ktorí sami neprešli dobrou formáciou. Tento trend môže zastaviť len nová generácia kresťanov, ktorí pochopia dôležitosť duchovnej formácie a uskutočnia ju podľa rád svätých učiteľov duchovného života.


11.07.2003 | Čítanosť(3766)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
25.06.2003 | Čítanosť(1738)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
27.06.2003 | Čítanosť(3476)
Duchovný život
18.01.2010 | Čítanosť(1819)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet