4.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ľahostajnosť je niečo, čo dostávame od iných s percentom.

~Jürgen von Hollander ~

15.10.2019 - Miron
čítanosť105 reakcie0
(Share 22 0)


Téma: 2. Nedeľa po ZSD / Povolanie / S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse!

Myšlienky... 282/2019

            Keď sme pozvaní uvažovať nad povolaním, ktoré prichádza od Boha, tak to zvyčajne spájame s povolaním ku kňazstvu, rehoľnému životu a v lepšom prípade to rozšírime na vznešenú úlohu, ktorú prijímame vo sviatosti manželstva – byť dobrým manželom a manželkou a s tým spojené povolanie k rodičovstvu. Je veľmi dobré ak dokážeme vnímať ako povolanie aj svoje zamestnanie a zaangažovanie sa v rôznych spoločenských aktivitách. Nesmieme však zabudnúť, že všetky tieto oblasti sú len akoby výhonkami hlavného povolania, ktoré prichádza od Boha ku každému človekovi. Týmto povolaním je život vo svätosti, ktorý vedie k spáse a večnému životu. Náš Spasiteľ vyjadruje toto všeobecné povolanie v prikázaní: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).            Naplnenie tohto hlavného povolania má byť neustále v centre našej pozornosti. Svätý Pavol nám pripomína, že máme s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse (porov.: Flp 2, 12). Evanjeliové čítanie Druhej nedeli po Zostúpení Svätého Ducha o povolaní prvých apoštolov (Mt 4, 18-23) nám dáva radu ako prijať a zotrvať v tomto povolaní.            Ježiš Kristus hovorí Petrovi a Ondrejovi a potom neskôr Jakubovi a Jánovi: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním“ (Mt 4, 19-20). Prvým krokom je teda schopnosť rozpoznať Kristove volanie a rozhodnutie k jeho nasledovaniu. Svätý biskup Ignác Briančaninov nám dáva kľuč na rozpoznanie tohto volania. Hovorí: „Hlas Krista je jeho učenie; hlas Krista je Evanjelium; nasledovanie Krista znamená kompletné nasledovanie jeho prikázaní.“ Apoštoli po svojom radikálnom rozhodnutí zotrvávali v Ježišovej blízkosti, boli ním formovaní a vedení. V tomto spočíva pre nás druhý krok v udržaní nášho povolania. Spomínaný biskup Ignác nám tento druhý krok vysvetľuje takto: „Pokúšaj sa integrovať Evanjelium do svojej mysle a srdca tak, aby sa odrážalo v tvojej vôli a rozprávaní; plávaj v ňom, ži v ňom. Potom každý tvoj skutok sa skutočne stane evanjeliovým. Môžeš to dosiahnuť skrze neustále úctivé čítanie a štúdium Evanjelií.“            V týchto dvoch jednoduchých krokoch spočíva návod na prijatie a naplnenie hlavného povolania, ktoré je dané každému človekovi. Vedie k plnosti života, k dôstojnému naplneniu všetkých výhonkov tohto povolania, či už je to kňazstvo, rehoľný a manželský život, ale i rôzne zodpovednosti dané našim pracovným alebo spoločenským zaradením. Táto plnosť života dáva život všetkým okolo nás. Dvíha a povzbudzuje blížnych, ktorí sú znechutení životom, skleslí a akoby stratení, pretože ešte neobjavili pravý zmysel svojho života. Ak však odmietneme toto Božie povolanie k svätosti a k spáse, odoprieme tým duši túto plnosť života, čo negatívne ovplyvní nielen nás, ale aj tých okolo nás.            Nedávno som bol požiadaný o modlitby za kňaza, ktorého poznám. Bolo mi povedané, že trpí syndrómom vyhorenia, že stratil záujem o všetko a tiež aj to, ako tým jeho farnosť trpí a upadá. Neprotirečil som tejto diagnóze, ale som presvedčený, že dôvod spočíva niekde inde. Ten kňaz prestal s bázňou a chvením pracovať na svojej spáse. Rezignoval na načúvanie Kristovho hlasu. Postavil sa proti túžbe duše po plnosti života a tak ju naplnil znechutenosťou, smútkom, rezignáciou a beznádejnosťou. A tento jeho stav ako infekcia ovplyvnil všetkých v jeho farnosti. Niečo podobné sa často odohráva v živote mnohých manželstiev, rodín, pracovných kolektívoch. Ovocie takéhoto stavu dokážeme rýchlo a ľahko rozpoznať, príčinu už oveľa ťažšie. Dnešné evanjelium nám pomáha odhaliť koreň tohto problému a dáva nám radu na jeho prekonanie.            Keďže poznáme slabosť našej vôle, prosme o pomoc zhora, aby sme mali každý deň odvahu počuť a nasledovať Kristovo povolanie k nasledovaniu. A z evanjeliového prisľúbenia vieme, že kto prosí, tomu bude dané.


11.07.2003 | Čítanosť(3774)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
25.06.2003 | Čítanosť(1749)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
12.06.2003 | Čítanosť(9119)
Mt 4, 12-17
16.06.2003 | Čítanosť(4153)
Flp 2, 1-18
16.06.2003 | Čítanosť(2057)
Flp 2, 19-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet