18.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Utekajme odtiaľto. Duchom môžeš ujsť, aj keď ťa telo zadŕža. Môžeš byť tu a môžeš byť aj pri Pánovi, ak sa k nemu vinie tvoja duša, ak ideš za ním svojimi myšlienkami, ak vo viere, ešte nie v nazeraní, kráčaš po jeho cestách, ak sa k nemu utiekaš; lebo on je naše útočište a sila a Dávid mu hovorí: „K tebe sa utiekam a nie som sklamaný.“

~sv. Augustín~

18.09.2019 - Miron
čítanosť97 reakcie0
(Share 30 0)


Téma: Pole / 2.18.6-8 / Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo

Myšlienky... 225/2019

            Pán dal presné a zreteľné znaky, podľa ktorých možno rozlíšiť človeka, ktorí miluje od toho, ktorý nenávidí. Hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať... Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová“ (Jn 14, 23-24).            Chceš sa naučiť milovať Boha? Vzdiaľ sa od každého slova, skutku, myšlienky a pocitu zakázaného Evanjeliami. Skrze svoj zápas s hriechom, ktorý Boh nenávidí, prejav svoju lásku k Bohu. Ak by si upadol do hriechu kvôli svojej duchovnej chorobe, okamžite hľadaj uzdravenie v pokání. Ale je oveľa lepšie nepadnúť do hriechu pestovaním prísnej pozornosti.            Chceš sa naučiť milovať Boha? Pozorne študuj Pánove prikázania v Evanjeliách a pokúšaj sa ich naplniť v skutkoch, aby evanjeliové čnosti sa stali charakteristikou tvojej prirodzenosti. Pre milovníka je príznačné úplné naplnenie vôle milovaného. (Pole, kapitola 18, odstavec 6-8.)            Svätí Otcovia neustále pripomínajú tento znak na spoznanie stavu srdca. Dodržiavanie prikázaní je znakom lásky k Bohu. Emócie srdca neberú do úvahy, pretože dobre vedia o ich sile uviesť dušu človeka do klamu.            Jeden kňaz pri katechéze o sviatosti pokánia povedal, že bol oslovený jedným kajúcnikom, ktorý začal svoje vyznanie hriechov slovami: „Nemiloval som Boha, pretože som nedodržiaval jeho prikázania.“ Začal s týmito slovami, pretože nenaplnil najhlavnejší zákon – milovať Boha.            Tu je však na mieste upresniť, čo svätí Otcovia vnímajú pod evanjeliovými prikázaniami. Nemajú na mysli len prikázania, ktoré zazneli v Ježišovej kázni na hore, ktorými vysvetlil a naplnil Desatoro. Za Ježišove prikázania považujú všetky jeho slová, ktoré nabádajú človeka k určitému správaniu. Príkladom takéhoto evanjeliového prikázania sú Ježišove slová na začiatku jeho verejného účinkovania, ako ich zaznamenal svätý Marek: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).            Je dobré niekoľkokrát prečítať Evanjelia s úmyslom rozpoznať a pochopiť tieto prikázania. Jedna žena z našej farnosti si ich postupne vypísala a používa ich ako spovedné zrkadlo. Poznať, pochopiť a uchovať si v mysli tieto evanjeliové prikázania je prvým krokom k ich uskutočňovaniu a teda aj k nadobudnutiu lásky k Bohu.


27.05.2011 | Čítanosť(4988)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3723)
Téma: Láska / Zmena života
12.06.2003 | Čítanosť(2853)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2853)
Mk 16, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(2740)
Mk 12, 35-44


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet