18.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Na hrob koľkých ľudí by sa mohlo napísať: Tu odpočíva niekto, kto nikdy nevedel, načo žije.

~Bopp ~

18.09.2019 - Miron
čítanosť93 reakcie0
(Share 32 0)


Téma: Pole / 2.18.9-11 / Boj proti Božiemu zákonu

Myšlienky... 226/2019

            „Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato. Preto sa správam tvojimi príkazmi a nenávidím cestu klamstva,“ (Ž 118, 127-127) povedal Prorok. Takéto správanie je nevyhnutné pre vytrvanie vo vernosti Pánovi. Táto vernosť je nevyhnutne spojená s láskou. Bez takejto vernosti láska upadá.            K láske k Bohu dospievame skrze neustále odvracanie sa od zla a napĺňaním čností Evanjelia. Skrze tento proces ostávame v láske k Bohu. Pán povedal: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske“ (Jn 15, 10).            Dokonalosť v láske sa nachádza v jednote s Bohom; úspech v láske je spojený s nevýslovnou duchovnou útechou, radosťou a osvietením. Ale na začiatku tohto úsilia, učeník lásky musí prejsť hroznou vojnou so sebou samým, so svojou vážne poškodenou prirodzenosťou. Zlo, ktoré sa stalo prirodzeným skrze hriech, stalo sa pre neho zákonom, ktorý vzdoruje a bojuje proti Božiemu zákonu, proti zákonu svätej lásky. (Pole, kapitola 18, odstavec 9-11.)            Svätý Ignác Briančaninov nás týmito slovami znovu vyvádza z nesprávnej a tak trochu sentimentálnej predstavy, ktorú môžeme mať o láske k Bohu. Túto predstavu bohato živí sebaláska, ktorá lásku k Bohu vníma ako prostriedok, ktorý môže priniesť príjemné emócie. Táto nádej má svoje opodstatnenie, pretože jednota s Bohom prináša útechu, radosť a šťastie. Toto sú Božie dary pre srdce, ktoré prešlo očistením od hriešnych vášní. Bez prekonania tejto cesty, ktorú svätý Ignác označuje ako hroznú vojnu so sebou samým, môžeme byť rýchlo oklamaní emóciami, ktoré sa snažia imitovať tieto Božie dary, aby priniesli uspokojenie a ilúziu hlbokého duchovného života.            Veľmi nesprávne si počínajú mnohí v Cirkvi, ktorí sa snažia ponúknuť túto ilúziu namiesto solídneho a pravdivého sprevádzania na duchovnej ceste k očisteniu srdca.            Jeden diakon sa mi raz sťažoval, že keď dal farárovi k schváleniu svoju nedeľnú homíliu, tak mu zoškrtal viaceré odseky s odôvodnením, že ľudia majú vyjsť z chrámu pozitívne naladení a nie znepokojení. Tieto odseky však pritom boli iba vysvetlením Ježišových slov, ktoré prirodzene predstavovali silnú výzvu k prehodnoteniu života. Môžu však ľudia v tej farnosti rásť k svätosti, keď sa im nepredstavuje cesta, ktorá k nej vedie?            Ak sme vyrušení Evanjeliom, pozrime sa, či to nie je naša sebaláska, ktorá v nás protestuje a oponuje tým slovám. Sebaláska nenávidí opustenie pohodlného a požívačného života. Ak ju však neporazíme, nikdy nebudeme schopní slúžiť Pánovi a tak ani nikdy ho nebudeme môcť skutočne milovať.


27.05.2011 | Čítanosť(4988)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3723)
Téma: Láska / Zmena života
12.06.2003 | Čítanosť(2719)
Jn 15, 12-27
12.06.2003 | Čítanosť(2414)
Jn 15, 1-11
06.11.2004 | Čítanosť(1276)
Ž 118


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet