18.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Našim najväčším učiteľom náboženstva je naše svedomie. Svedomie nás učí nielen to, že Boh je, ale i to, čo je. Dáva našej mysli skutočný Boží obraz, merítko dobra a zla ako merítko Božie a zákonník mravných povinností. Svedomie nám predstavuje Boha ako spravodlivého Sudcu.

~J.H. Newman ~

18.09.2019 - Miron
čítanosť104 reakcie0
(Share 22 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 20.1. / Bdenie / Nie je nič väčšie ako bdenie

Myšlienky... 230/2019

            „Nemysli si, ó človeče, že medzi všetkými mníšskymi prácami je niečo väčšie než nočné bdenie. Je veľkou pravdou, môj brat, že ak cez hodiny dňa je asketik slobodný od rozptýlenia a znepokojenia od fyzických povinností a od starosti o pomíňajúce veci a ak sa zdržuje do nejakej miery od sveta a dáva na seba pozor počas bdenia, potom so smelosťou ti poviem, že jeho myseľ sa rýchlo povznesie akoby na krídlach a s potešením vystúpi k Bohu; pohotovo uvidí jeho slávu a bude plávať v poznaní, ktoré presahuje ľudské chápanie.“            Týmito slovami svätý Izák Sýrsky začína dvadsiatu homíliu, ktorá je venovaná bdeniu. Bdenie sa vytratilo zo sady našich asketických cvičení a tak trochu aj z nášho náboženského slovníka. Termín bdenie zvyčajne používame na označenie niektorých liturgických slávení, ale svätý Izák Sýrsky má na mysli niečo úplne iné.            Hovorí o aktivite, ktorá po stáročia bola cenená a praktizovaná nielen medzi mníchmi, ale aj medzi mnohými veriacimi. Prakticky ide o strávenie celej alebo časti noci v tichu a v modlitbe. Táto prax sa začala napodobňovaním príkladu Ježiša Krista. Pred povolaním apoštolov „vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom“ (Lk 6, 12). Ježišov odchod do samoty v noci kvôli modlitbe je spomenutý na viacerých miestach v Evanjeliách. Pred svojím umučením rovnako odchádza do ticha a samoty. Nasledovanie jeho príkladu prinieslo kresťanom veľké ovocie a tak sa stalo dôležitou duchovnou aktivitou. Svätý Izák Sýrsky na toto ovocie poukazuje začiatkom homílie.            Príchod moderného technického veku, kedy možnosť elektrického osvetlenia úplne zmenilo rytmus života každého človeka, vytlačilo túto asketickú prax. To môže spôsobiť, že sa budeme na poučenie svätého Izáka Sýrskeho o bdení pozerať ako na zaujímavý múzejný exponát, ktorý nemá vplyv na súčasnosť. Bola by to chyba. Technický pokrok možno zmenil svet, ale nezmenil potreby ľudskej duše.            V liturgii polnočnice sa modlíme: „Už je polnoc, Ženích prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale beda bude spiacemu. Chráň sa spánku moja duša. A tak smrti neprepadneš. Ani z Kráľovstva ťa nevylúčia.“            Zaiste len ťažko môžeme nasledovať spôsob bdenia, o ktorom hovorí svätý Izák. Podriaďujeme sa rytmu života, kde práca a iné povinnosti určujú využívanie nášho času. Predsa len však môžeme povzbudiť a nadchnúť pre čiastočné bdenie, podľa našich možností a limitov. A ak to bola obeta pre kresťanov minulých storočí, musíme si sa pripraviť na to, že to bude obeta aj pre nás.


25.06.2003 | Čítanosť(1419)
Téma: Askéza
25.06.2003 | Čítanosť(1168)
Téma: Askéza
27.06.2003 | Čítanosť(2926)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2909)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2756)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet