18.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Ísť za Spasiteľom znamená mať účasť na spáse, tak ako ísť za svetlom znamená prijímať svetlo. Veď tí, čo sú vo svetle, neosvecujú svetlo, ale ono osvecuje a osvetľuje ich. Oni jemu nič neposkytujú, ale prijímajú dobrodenie, keď ich svetlo osvecuje.

~sv. Irenej~

18.09.2019 - Miron
čítanosť96 reakcie0
(Share 23 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 20.9. / Bdenie / Nerezignovať pri ťažkostiach

Myšlienky... 237/2019

            „Ale ak – chráň sa toho! – myšlienka nedbanlivosti by ťa zasiahla a azda sa v tebe usadila ako skúška od Neho, ktorý ti pomáha, a nedovolí zmeniť stav tvojej duše alebo z nejakého určitého dôvodu, alebo z telesnej slabosti, alebo kvôli neschopnosti vytrvať vo zvyčajnej námahe dlhého spievania žalmov, vrúcnej modlitby alebo prostrácií, ktoré si zvykol konať: potom naliehavo ťa prosím, ak tieto aktivity sa od teba vzdialia a nemôžeš ich vykonať, ostaň aspoň v bdelom stave v sediacej pozícií, modli sa vo svojom srdci, prinúť sa stráviť noc bez spánku, sediac a uvažujúc s dobrými myšlienkami. A ak nezatvrdíš svoje srdce a nezatemníš ho spánkom, potom skrze milosť prvotný zápal, ľahkosť a sila sa k tebe navráti a budeš skákať s radosťou, dávajúc vďaky Bohu.“            Druhú časť dvadsiatej homílie svätý Izák Sýrsky venuje ťažkostiam, ktorým človek môže čeliť počas bdenia. Poukazuje na dôvody a tiež dáva rady, ako im čeliť.            Začína výpočtom možných dôvodov, ktoré paralyzujú dušu natoľko, že nie je schopná zvyčajnej modlitbovej aktivity počas bdenia. Človek je v takej chvíli pokúšaný myšlienkou upustiť od bdenia. Svätý Izák však povzbudzuje k opaku. Odporúča nám zotrvať v bdení a naplniť myseľ dobrými myšlienkami. Toto pokorné prijatie vlastnej slabosti sprevádzané vytrvalosťou v zotrvaní v Božej prítomnosti privoláva Božiu milosť, ktoré dáva duši prvotný zápal.            Táto rada je vhodná nielen pre čas bdenia, ale aj pre čas, v ktorom vykonávame svoje pravidelné modlitby. Nepokoj mysle často narúša tento čas natoľko, že robí modlitbu priam nemožnou. Pamätajme vtedy na túto radu svätého Izáka, odolajme pokušeniu skrátiť čas určený na modlitbu. Ak nie sme schopní sa modliť, tak aspoň ostaňme v Božej prítomnosti uvažujúc o duchovných veciach.


25.06.2003 | Čítanosť(1419)
Téma: Askéza
25.06.2003 | Čítanosť(1168)
Téma: Askéza
27.06.2003 | Čítanosť(2926)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2909)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2756)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet