18.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď Kristus prišiel na svet, priniesol nám poznanie Boha. Keď prichádza do nášho vnútra ako pokrm, zjavuje nám skryté veci, nebo. Keď prijímam Krista, vnikám do neviditeľných vecí, vstupujem do neba. Začína sa tak vo mne nesmierny proces poznávania Boha, ktorým sa mám v plnej miere stať jeho synom.”

~Carlo Carretto~

18.09.2019 - Miron
čítanosť96 reakcie0
(Share 22 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 20.12. / Bdenie / Poučenie pre čas pokušenia

Myšlienky... 240/2019

            „Keď je tvoje telo skrotené zdržanlivosťou, bdením a pokojom a predsa cítiš vo svojom tele bodajúce šípy vášne smilstva, ktoré neprichádzajú z hnutia prirodzenosti, potom vedz, že si bol pokúšaný myšlienkami pýchy. Okamžite zmiešaj popol so svojím jedlom, ó človeče, padni bruchom na zem a hľadaj svoju pyšnú myšlienku. Študuj zmeny vo svojej prirodzenosti a proti prirodzených skutkoch a Boh sa azda nad tebou zmiluje a dá ti svetlo poznania, aby si sa naučil pokore a tak tvoja nehodnosť nevzrastie. Preto, neprestávajme zápasiť, kým neobdržíme pokánie, nenájdeme pokoru a naše srdce nebude prinesené k odpočinku v Bohu, ktorému nech je sláva a vláda na veky vekov. Amen.“            V poslednom odstavci dvadsiatej homílie svätý Izák Sýrsky nám dáva užitočné poučenie o jednej duchovnej zákonitosti. Hovorí o pokúšaní myšlienkami smilstva počas času modlitby, ktoré prichádzajú napriek tomu, že skrze askézu boli vytvorené dobré podmienky pre modlitbu. V takom prípade máme hneď skúmať svoje srdce a hľadať, či sme neprepadli nejakému pyšnému skutku alebo mysleniu. Práve toto otvára dvere k zahanbeniu myšlienkami smilstva počas modlitby. Zo života púštnych Otcov by sme mohli vybrať veľa príkladov, kedy takýto stav bol spôsobený naoko nevinným posúdením druhých. Boh dovoľuje, aby sme upadli do takého zahanbenia, aby sme sa nepovyšovali nad druhých.            Toto poučenie odhaľuje hĺbku poznania ľudskej duše. Svätí Otcovia boli expertmi, pravými psychológmi, ktorí dokázali vidieť a chápať hĺbku a vážnosť zranení duše spôsobených hriechom. Prísny a vytrvalý asketický život zostril ich vnútorný zrak natoľko, že dokázali postrehnúť dopad i najjemnejších hnutí vášní na zdravie duchovného života. Nemali obavu skúmať všetky zákutia svojej duše, nebáli sa prinášať na svetlo i tie najtajnejšie zranenia, pretože vedeli, že majú pri sebe Lekára duší, ktorý svojím milosrdenstvom môže uzdraviť všetky rany hriechu.


25.06.2003 | Čítanosť(1419)
Téma: Askéza
25.06.2003 | Čítanosť(1168)
Téma: Askéza
27.06.2003 | Čítanosť(2926)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2909)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2756)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet