4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Slovo bolo Boh. Ono sa stalo tiež človekom... A pretože ono sa tiež telesne narodilo, tá, ktorá ho porodila, sa volá Bohorodička.

~sv. Cyril Jeruzalemský~

10.08.2019 - Miron
čítanosť156 reakcie0
(Share 43 0)


Téma: Pole / 2.16.7 / Pokora – matka všetkých čností

Myšlienky... 204/2019

            Pokora:            Bázeň Božia a jej prítomnosť počas modlitby. Bázeň, ktorá vychádza z čistej modlitby, počas ktorej prítomnosť a veľkosť Boha je zvlášť citeľná. Hlboké uznanie vlastnej nehodnosti. Úprimné a dobrovoľné uznanie morálnej nadradenosti iných. Jednoduchosť duše, ktorá vychádza zo živej viery. Nenávisť voči chválam, ktoré prichádzajú zo sveta. Neustále  odsudzovanie seba samého. Pravdivosť a pevnosť. Strata pripútanosti k vášňam. Odumretie svetu. Skrúšenosť. Uvedomenie si tajomstva skrytého v Kristovom kríži. Túžba ukrižovať sa svetu a jeho vášňam; hľadanie tohto ukrižovania. Odmietnutie a zabudnutie zlých návykov a falošných slov; alebo túžby a myšlienky na predstieranie miernosti. Prijatie neviditeľného zápasu. Odmietnutie múdrosti tohto sveta ako nezlučiteľnej s nebeskou múdrosťou. Opovrhnutie všetkým, čo je svetom považované za veľké, ale odporujúce Bohu. Odmietnutie seba ospravedlňovania. Mlčanie pred tými, ktorí ťa urážajú, ako nás to učí Evanjelium. Odloženie všetkého rozumovania a prijatie múdrosti Evanjelia. Odťatie všetkých myšlienok, ktoré sa odvažujú ponúknuť podobnosť s Kristom. Pokorné zmýšľanie a duchovné rozlišovanie. Vedomá poslušnosť Cirkvi vo všetkých veciach. (Pole, kapitola 16, odstavec 7.)            Heslovité vymenovanie podôb pokory, ktoré nám ponúka svätý Ignác Briančaninov, nie je dostatočné pre plné pochopenie tejto čnosti. Asketická literatúra venuje pokore veľkú pozornosť, pretože svätí Otcovia ju považovali za matku, koreň a základ všetkých ostatných čností. Je to čnosť, ktorá pripodobňuje človeka ku Kristovi a privádza k spáse. Známym poučením je, že začiatok spásy každého človeka je v odsúdení seba samého.            Aj keď svätý Ignác jej v tejto kapitole venuje iba jeden odstavec, neznamená to, že by jej nedával patričnú vážnosť. Nutnosť pokory je skrytá v každom jeho poučení pre kresťanský život. Bez pokory je znehodnotený každý dobrý skutok a hnutie srdca. A naopak – ako hovorí svätý Ignác v kapitole o nástrahách princa tohto sveta - pokora chráni pred všetkými nástrahami diabla, ktorý sa nás tak ani nemôže dotknúť. Navyše pokorní vidia Boha vo všetkom, preto ich táto čnosť vedie k návratu k stavu pred hriechom.


Čítanosť(204)
Sv. Mikuláš  
25.06.2003 | Čítanosť(695)
Téma: Čnosť
22.10.2004 | Čítanosť(653)
Téma: Čnosť
25.06.2003 | Čítanosť(603)
Téma: Čnosť
06.10.2003 | Čítanosť(2199)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet