4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Človek je starý vtedy, keď má väčšiu radosť z minulosti ako z budúcnosti.”

~JOHN KNITTEL~

10.08.2019 - Miron
čítanosť145 reakcie0
(Share 47 0)


Téma: Pole / 2.16.8 / Znaky pravej lásky

Myšlienky... 205/2019

            Láska:            Prechod z bázne Božej do lásky k Bohu počas modlitby. Vernosť Pánovi potvrdená neustálym odmietaním hriešnych myšlienok a emócií. Neopísateľná sladká náklonnosť celého človeka k Pánu Ježišovi Kristovi a Presvätej Trojici, ktorú uctieva. Videnie v druhých obraz Boha a Krista; uprednostňovanie všetkých pred sebou prejavovanie im úcty v Kristovom mene. Bratská láska k blížnym, ktorá je čistá a rovnako prejavovaná k všetkých, bez vášnivej pripútanosti, v rovnakej intenzite voči priateľom a nepriateľom. Modlitbová extáza mysle, srdca a tela v láske k Bohu. Neopísateľná útecha duchovnej radosti. Duchovné uspokojenie. Upokojenie tela ako výsledok duchovnej útechy. Spánok telesných zmyslov počas modlitby. Ústup nechápavosti srdca. Prerušenie modlitby kvôli duchovnej sladkosti. Stíšenie mysle. Osvetlenie mysle a srdca. Moc modlitby, ktorá poráža hriech. Kristov pokoj. Ústup všetkých čností. Odplavenie vlastnej múdrosti spoznaním nadradenej Kristovej múdrosti. Teológia. Uznanie existencie duchovných bytí. Slabosť hriešnych myšlienok a ich neschopnosť ovládnuť myseľ. Sladkosť a veľký pokoj počas zármutkov. Chápanie ľudských osudov. Hlboká pokora a nízka mienka o sebe samých. (Pole, kapitola 16, odstavec 8.)            Podobne ako pri pokore, tak aj zastavenie pri čnosti, ktorá je vrcholom nášho duchovného snaženia, svätý Ignác Briančaninov heslovito načrtáva znaky prítomnosti tejto čnosti. Robí to tak aj kvôli tomu, že láske k blížnemu a Bohu venuje nasledujúce dve kapitoly svojho manuálu pre duchovný život. Každopádne nám je aj z tejto strohej charakteristiky zrejmé, že láska, ako ju vnímajú učitelia duchovného života, je obsahovo dosť odlišná od lásky, ako nám ju predstavuje svet. Zúžiť čnosť lásky na emočné hnutie srdca, ktoré je limitované na určité veci alebo osoby a zároveň hľadajúce potešenie z tejto emócie, by bolo veľkým omylom. Uspokojenie z tohto klamu môže byť zničujúce pre duchovný život. Je preto potrebné nechať sa vyrušiť znakmi lásky, ktoré nám načrtol svätý Ignác, aby sme sa usilovali pochopiť a osvojiť si čnosť pravej lásky.


Čítanosť(204)
Sv. Mikuláš  
27.05.2011 | Čítanosť(5005)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3737)
Téma: Láska / Zmena života
06.10.2003 | Čítanosť(2199)
Čnosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet