4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Svätosť nespočíva vo veľkom poznaní, vo veľkom rozjímaní či vo veľkom premýšľaní. Tajomstvom svätosti je veľmi milovať.

~SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ~

10.08.2019 - Miron
čítanosť148 reakcie0
(Share 38 0)


Téma: Pole / 2.17.13-19 / Prirodzená láska nemá žiadnu hodnotu

Myšlienky... 214/2019

            Ako veľmi padla naša prirodzenosť? Ten, kto je prirodzene schopný ohnivej lásky k blížnemu, musí vynaložiť extrémnu silu vôle, aby miloval v zmysle evanjeliového prikázania.            Vášnivá, prirodzená láska sa ľahko mení na odpornú, nezmieriteľnú nenávisť.            Prirodzená láska môže byť často vyjadrená dýkou.            Naša prirodzená láska je pokrytá otvorenými ranami. Aká hrozná rana je vášnivé pripútanie! Srdce posadnuté vášnivou pripútanosťou je schopné akejkoľvek nespravodlivosti, zločinu, ak to uspokojí túžbu tejto choroby, takzvanej lásky. „Falošná váha oškliví sa Pánovi, páči sa mu spravodlivé závažie“ (Prís 11, 1).            Prirodzená láska dáva iba pozemské dobrá milovaným; o nebeských ani nepomyslí.            Bojuje proti nebu a Svätému Duchu, pretože Duch požaduje ukrižovanie tela.            Bojuje proti nebu a Svätému Duchu, pretože je pod vládou ducha zla, padnutého a nečistého ducha. (Pole, kapitola 17, odstavec 13-19.)            Svätý Ignác Briančaninov vysvetľuje, prečo prirodzená láska nemá žiadnu hodnotu vo svetle Evanjelia. Dáva pozemské dobrá iba tým, ktorých miluje. Nenazýva ju ani láskou, ale vášnivým pripútaním k veciam a ľuďom, ktoré dáva uspokojenie túžby srdca. Ak nedosiahne toto uspokojenie, vášnivá láska sa môže v okamžiku zmeniť na vášnivú nenávisť. Toto nám ľahko dosvedčí aj naša skúsenosť, či už osobná alebo z vnímania života druhých, pretože táto vášnivosť veľmi poznačuje ľudské vzťahy. A je nemožné spočítať, koľko spôsobila bolesti, sĺz a trápenia. Svätý Ignác Briančaninov touto charakteristikou nás chce priviesť k správnemu chápaniu rozdielu medzi pravou láskou a takzvanou láskou, ktorá je ovládaná rôznymi vášňami srdca. Bez pochopenia tohto rozdielu len ťažko prijmeme poučenie, ako prejsť od prirodzenej lásky k pravej a svätej láske podľa učenia Evanjelia.


27.05.2011 | Čítanosť(5005)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3737)
Téma: Láska / Zmena života


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet