4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ponáhľam sa nie na prvé, ale na posledné miesto. Namiesto toho, aby som sa s farizejom pchala dopredu, s dôverou opakujem pokornú modlitbu mýtnika. Jediné, čo nevzbudzuje závisť, je posledné miesto.”

~SV. TERÉZIA Z LISIEUX ~

10.08.2019 - Miron
čítanosť155 reakcie0
(Share 35 0)


Téma: Pole / 2.17.20-24 / Ozdobme sa novým rúchom

Myšlienky... 215/2019

            Pristúpme k Evanjeliám, drahý milovaný brat; pozrime sa do tohto zrkadla! Pozerajúc do neho, zoblečme si staré šaty, do ktorých sme boli odetí našim pádom, a ozdobme sa novým rúchom, ktorý bol pre nás pripravený Bohom.            Toto nové rúcho je sám Kristus. „Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli“ (Gal 3, 27).            Toto nové rúcho je Svätý Duch. Pán povedal, že budeme vystrojení mocou z výsosti (Lk 24, 49).            Kresťania sú odetí v Krista skrze pôsobenie dobrého Ducha.            Takéto rúcho je možné pre každého kresťana. Apoštol hovorí: „Oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí“ (Rim 13, 14). (Pole, kapitola 17, odstavec 20-24.)            Cesta k pravej a svätej láske vedie k skrze sviatosť krstu. Ježiš Kristus hovorí Nikodémovi: „ Veru, Veru, hovorím ti: ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3, 5). Krst je novým narodením. Krstom sa stávame v Ježišovi Kristovi Božími deťmi. Tak ako nad ním, tak aj nad nami zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Lk 3, 22).            Svätý Teofan Zatvornik hovorí: „Večná Múdrosť si urobila príbytok na zemi a dvermi vediacimi do tohto príbytku je tajomstvo krstu. Týmito dvermi nielenže ľudia vstupujú do Božieho príbytku, ale pri týchto dverách sú zaodetí odevom, ktorý je ho hodný; prijímajú nové meno a znak , ktorý je vtlačený do celého bytia pokrsteného, skrze ktorý ich neskôr nebeské a pozemské bytia spoznávajú a rozlišujú. (...) Moc milosti preniká pokrsteného a obnovuje v ňom božský poriadok v celej jeho kráse. Lieči neporiadok v štruktúre a vzťahu všetkých častí a hnutí, ako aj mení hlavnú orientáciu od seba k Bohu.“            Svätý Ignác Briančaninov nám pripomína, že máme žiť svoj krst. Učebnicou sú sväté Evanjelia a môžeme počítať aj s „mocou z výsosti“. Táto vedomá a stále orientácia života na Boha je základom pre rast v každej svätej čnosti.


27.05.2011 | Čítanosť(5005)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3737)
Téma: Láska / Zmena života
12.06.2003 | Čítanosť(3119)
Lk 3, 23-38
04.12.2004 | Čítanosť(2323)
Krst


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet