4.jún 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Sloboda nemá žiadnu cenu bez slobody zmýliť sa.”

~GÁNDHÍ ~

10.08.2019 - Miron
čítanosť147 reakcie0
(Share 28 0)


Téma: Pole / 2.17.37-40 / Pripútanosť k druhým

Myšlienky... 218/2019

            Ako sa niekto môže zrieknuť objektov svojej pripútanosti, ktoré sa zdajú priam fyzicky zviazané so samotným srdcom človeka? Obráť sa k Bohu so slovami: „Všetko stvorenie, Pane, je tvoje. Kto som ja? Som stvorenie, ktoré nemá hodnotu. Dnes putujem svetom, dnes azda môžem byť užitočný nejakým spôsobom svojim milovaným, ale zajtra možno zomriem a stanem sa pre nich ničím. Či si to prajem alebo nie, príde smrť alebo iné situácie, ktoré ma oddelia od tých, ktorých považujem za svojich, a oni už viac nebudú mojimi. Vlastne ani nikdy neboli mojimi. Bol tam nejaký vzťah medzi nami a oklamaný týmto vzťahom som ich považoval za vlastných. Ale ak by skutočne boli mojimi, zostali by stále v mojom vlastníctve. Stvorenie patrí iba Stvoriteľovi. On je ich Boh a Pán. Môj Pane, tebe dávam, čo je tvoje. Pripútal som sa ním neprávom a bez úžitku.“            Je lepšie pre nich byť Božími. Boh je večný, všadeprítomný, všemocný, a dobrý. K svojim vlastným je najlojálnejším Pomocníkom a Ochrancom.            Boh dáva všetko, čo mu patrí, svojmu ľudu, a keď Boh dáva taký dar človeku, tak jeho milovaní sa stávajú Božími, najprv v tele, a večne v duchu.            Skutočná láska k blížnemu je postavená na viere v Boha; je v Bohu samom. Pán povedal: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás“ (Jn 17, 21). (Pole, kapitola 17, odstavec 37-40.)            Svätý Ignác Briančaninov sa dotýka nejednoduchej otázky. Ak k dosiahnutiu pravej lásky bránia prekážky, tak sú to rôzne pripútanosti. A z nich najvážnejšou je pripútanosť k ľuďom, ktorých milujeme. Táto prirodzená láska nás oberá o rozhodnosť nasledovať Ježišove prikázania. Preťať túto pripútanosť sa zdá na prvý pohľad niečím neláskavým a nesprávnym. Svätý Ignác však hovorí, že opak je pravdou. Týmto spôsobom odovzdávame týchto ľudí samotnému Bohu, ktorý je najlepší Pomocník a Ochranca.            Poznám jedného staršieho muža, ktorý v mladosti túžil stať sa kňazom. Podnikol aj niekoľko vážnych krokov v tomto smere, ale potom zaváhal. Dôvodom bola jeho pripútanosť k matke, ktorú nechcel opustiť. Zriekol sa svojej túžby a ani si nezaložil rodinu. Dnes je starým mužom a uvedomuje si svoje nesprávne rozhodnutie. A azda si tak trochu vie predstaviť, o koľko by bol nielen jeho život plnší, ale aj život jeho matky, keby preťal toto svoje pripútanie.            Odpútanie sa od druhých kvôli napĺňaniu Božích prikázaní, nie je zrieknutím sa alebo zavrhnutím druhých. Je to zrieknutie sa hriechom zdeformovanej prirodzenej lásky, aby sme ich mohli milovať pravou láskou. A skrze túto lásku sa aj oni stávajú Božími.


27.05.2011 | Čítanosť(5005)
Téma: Dieťa / Láska
29.07.2003 | Čítanosť(3737)
Téma: Láska / Zmena života
08.10.2003 | Čítanosť(2288)
Obeta


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet