2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V prvom rade je treba príčinu zlého výchovného stavu hľadať v rodičoch. Mnohí rodičia zabudli na svoju veľkú autoritu, ktorú im dal Boh. Zabudli na to, že oni sú jeho zástupcami pri výchove detí. Lenže mnohí rodičia zabudli na túto autoritu. Túto svoju, Bohom zverenú autoritu, sami odhadzujú a šliapu.

~Pius XI. ~

09.08.2019 - Miron
čítanosť155 reakcie0
(Share 30 0)


Téma: Pole / 2.14.19-25 / Svedomie / Uchovávať ostrie svedomia

Myšlienky... 184/2019

            Ostrie svedomia je veľmi jemné – musí sa neustále brúsiť. To sa deje, keď človek naplňuje všetky požiadavky svedomia a zmýva každý hriech (spáchaný či už v slabosti alebo padnutými túžbami tela) slzami pokánia.            Od lenivosti a zdanlivo ľahkými hriechu, pomaly prechádzame k vážnejším pádom do hriechu.            Záleží na tom? Je to veľký hriech? Čo je to za hriech? Toto nie je hriech! – toto sú myšlienky človeka, ktorý nedbá o svoju spásu, keď sa rozhodne ochutnať ovocie hriechu zakázané Božím zákonom. Takýmto absurdným dôvodením neustále bojuje so svojim svedomím.            Ostrie svedomia sa tak tupí a jeho jasnosť sa stráca; temnota a chlad nevedomosti a nedostatok citlivosti vzrastá v duši.            Nedostatok citlivosti sa postupne stáva normálnym stavom duše. Často sa tento stav mylne považuje ako znak bohumilého života. Ale taký stav je ničím viac ako stratou zmyslu pre vlastnú hriešnosť, zmyslu pre milosť a duchovný život, spánkom a slepotou svedomia.            V tomto stave hroznej temnoty a chlade, rôzne hriechy vstupujú do duše a nachádzajú v nej pohodlný príbytok. Tieto hriechy sa postupne stávajú našimi zvykmi ako dobre zakorenené aspekty našej prirodzenosti. Človek, ktorý si to nevšíma, stáva sa zviazaný zo všetkých strán hriechom v úplnom otroctve a zajatí.            Ktokoľvek dovolil tento pád do hriechu neustálym ignorovaním napomenutí svedomia, môže zlomiť putá tohto otroctva a poraziť vášne, ktoré sa stali pre neho prirodzenými s veľkými ťažkosťami a iba so zvláštnou Božou pomocou. (Pole, kapitola 14, odstavec 19-25.)            Sv. Dorotheus prirovnáva svedomie k studniam živej vody v púšti života. Myslí pritom na studne, ktoré vykopal Abrahám, otec všetkých veriacich, ktoré však Filištínci zasypali pieskom (porov. Gn 26, 15). Ich voda je znečistená. Aby sa dala znovu piť, je potrebné vyčistiť studne. K tomu dal Boh Zákon, prorokov, k tomu poslal svojho jednorodeného Syna, k tomu dal Cirkvi dar Svätého Ducha. Túto pomoc máme prijať s poslušnosťou. Lebo len tak sa môže naše svedomie očistiť, len tak sa môže stať priezračným.            Udržanie priezračnosti a ostrosti svedomia uprostred súčasného sa rovná veľkému heroizmu a vyžaduje sa si veľké duchovné nasadenie človeka. Niet však inej, jednoduchšej cesty. Môžeme si však byť istí, že Boh vie o podmienkach, v ktorých sa odvíja náš život. A celkom určite v tomto zápase môžeme spoliehať na pomoc zhora.


25.06.2003 | Čítanosť(848)
Téma: Svedomie
20.10.2004 | Čítanosť(764)
Téma: Hriech / Svedomie
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
04.10.2003 | Čítanosť(2500)
Hriech
02.12.2004 | Čítanosť(1942)
Svedomie


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet