2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď prišiel Kristus na túto zem, k jasličkám si k nemu našli cestu len dva typy ľudí - veľmi jednoduchí a veľmi vzdelaní: pastieri, ktorí vedeli, že nič nevedia, a múdri muži, ktorí poznali, že nevedia všetko.”

~FULTON SHEEN ~

09.08.2019 - Miron
čítanosť190 reakcie0
(Share 30 0)


Téma: Pole / 2.15.9 / Jedna veľká rana

Myšlienky... 194/2019

            Toto sú choroby, otvorené rany, ktoré spolu vytvárajú jednu veľkú ranu, slabosť starého Adama, ktorá ho postihuje, keď padne. Svätý prorok Izaiáš hovorí o tejto veľkej rane: „Od päty po temä nič na ňom celého: puchlina a jazva a rana čerstvá, nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčená olejom“ (Iz 1, 6). Podľa abbu Dorotheosa to znamená, že tá rana, hriech, nie je iba čiastočná, nie je iba na jednej časti tela, ale na celom tele – pokrýva telo, dušu, má kontrolu nad všetkými hnutiami a kvalitami človeka. Boh pomenoval túto veľkú ranu smrťou, keď zakázal Adamovi a Eve jesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla, hovoriac: „Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš“ (Gn 2, 17). Ihneď potom ako zjedli zakázané ovocie, naši rodičia pocítili večnú smrť. V ich očiach sa objavili telesné žiadostivosti; uvedomili si, že sú nahí. V poznaní nahoty ich tiel je zobrazená nahota duše, ktorá stratila krásu nevinnosti, tá duša, ktorá bola príbytkom Svätého Ducha. Oči sa otvorili pre zmyselnosť, duša pocítila hanbu, zúfalstvo a beznádej! Duchovná smrť je hroznou ranou; jej následná slabosť je nevyliečiteľná, pretože prišla ako následok straty podoby s Bohom! Apoštol volá túto veľkú ranu zákonom, „ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti?“ (Rim 7, 23-24), pretože usmrtená myseľ a srdce úplne inklinujú k zemi. Sú otrokmi pominuteľných túžob tela, sú zatemnené, ťažké, sami sa stali telom. Toto telo je už neschopné interakcie s Bohom (Gn 6, 3). Toto telo nie je schopné prijať večnú nebeskú blaženosť (1 Kor 15, 50). Táto veľká rana sa rozšírila na celú ľudskú rasu a stala sa nešťastným dedičstvom každého človeka. (Pole, kapitola 15, odstavec 9.)            Po vymenovaní a stručnej charakteristike hlavných vášní, svätý Ignác Briančaninov poukazuje na ich hlavný pôvod – stratu raja kvôli hriechu. Vykresľuje úbohý stav ľudstva po páde do hriechu, ktorý ho robí zajatcom zákona smrti.


25.06.2003 | Čítanosť(4978)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(2083)
Téma: Hriech / Maličkosti
27.06.2003 | Čítanosť(3482)
Duchovný život
27.06.2003 | Čítanosť(2786)
Človek
04.10.2003 | Čítanosť(2500)
Hriech


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet