28.máj 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Lepšia je modlitba bez slov, než veľa slov bez modlitby.”

~MAHÁTHMA GÁNDHÍ ~

27.03.2019 - Miron
čítanosť348 reakcie0
(Share 92 0)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 16.1.1 / Bolesť srdca

Myšlienky... 109/2019

            V asketickej literatúre sa veľa píše o dôležitosti odpútania sa od sveta. Svätý Izák Sýrsky tomu venuje veľký priestor vo svojich homíliách. Vo svojej šestnástej homílii vysvetľuje, v čom spočíva toto odpútanie sa od sveta.            „Keď si prajeme utiecť zo sveta a stať sa cudzincami pre svetské veci, nič viac nám neposlúži k oddeleniu od sveta alebo umŕtvení vášni, k prebudeniu a prineseniu k životu duchovných vecí, ako smútok a bolesť srdca, ktoré je spojené s rozlišovaním.“            Svätý apoštol Ján hovorí: „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky“ (1 Jn 2, 15-17). Rozumieme týmto slovám, ale zároveň cítime, že naša padnutá prirodzenosť nás vedie úplne iným smerom. Milujeme tento svet a veci, ktoré sú v ňom natoľko, že podľa týchto vecí meriame hodnotu svojho života. Takto podliehame rôznym formám modloslužobníctva.            Podstatná časť nášho posvätenie spočíva v uzdravení od tohto neprirodzeného postoja k svetu a od uzdravenia z vášní, ktoré nás k nemu pripútavajú. To sa uskutočňuje umŕtvovaním, teda vedomým nácvikom životných postojov a zmýšľania, ktoré je v súlade s Evanjeliom. Toto asketické snaženie spôsobuje smútok a bolesť srdca, pretože vidíme svoju nedokonalosť a množstvo oblastí života, v ktorých zreteľne vidíme, že milujeme svet viac než Boha.            V posledných desaťročiach sa v kresťanskom svete začal dáva dôraz na pozitívne pocity, dôležitosť útechy a radosti. Tento dôraz je však v úplnom protiklade s dvoj tisícročnou duchovnou tradíciou Cirkvi, ktorá smútok a bolesť srdca vnímala ako dôležitý predpoklad pre správne rozlišovanie stavu duše, poznania hriechov a vášní. Tento stav srdca zároveň vedie k pokániu a pokore, ktoré otvárajú bránu k duchovnému rastu. Človek si nielenže hlbšie uvedomuje hodnotu Božej lásky, ktorú intenzívne spoznávame v jeho obeti na kríži, ale aj veľkosť zrady tejto lásky našimi skutkami, slovami a myšlienkami.


25.06.2003 | Čítanosť(1427)
Téma: Askéza
25.06.2003 | Čítanosť(1180)
Téma: Askéza
26.06.2003 | Čítanosť(3317)
Život – zmysel života
16.06.2003 | Čítanosť(1823)
1 Jn 2, 1-29
18.01.2010 | Čítanosť(1819)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet