20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Pred Bohom nie je nikto veľký. Chceme sa cítiť malí, pretože sme malí. Keď sa takými necítime, viera je nemožná. Kto chodí so zdvihnutým nosom, ten neskladá dôveru v Boha. Napokon, človek nikdy nie je väčší ako v tej chvíli, keď kľaká pred Bohom.”

~ALBINO LUCIANI~

06.03.2019 - Miron
čítanosť327 reakcie0
(Share 70 0)


Téma: Pole / 2.11.3-5 / Mt 9, 11 / Odmietnutie Pána

Myšlienky... 17/2019

            Stalo sa, že Pán vstúpil do domu istého Matúša, zmenil vyberača daní na apoštola; vtelený Boh sa usadil k stolu s hriešnikmi. Farizeji boli pohoršení, keď to videli. Spýtali sa Ježišových učeníkov: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ (Mt 9, 11).            Povedzte mi najprv farizeji, prečo voláte týchto ľudí hriešnikmi? Nebolo by viac vhodné volať ich požehnanými anjelmi, cherubínmi, pretože sám Boh uznal za hodné s nimi stolovať? Nebolo by lepšie povedať: „My sme tiež hriešnici! Prijmi nás, milosrdný Ježiš, dovoľ nám priblížiť sa k tvojím nohám. Uprednostnil si týchto hriešnikov pred nami, ty, ktorý poznáš srdcia a pravý súd! Stoluješ s nimi. Je to zrejmé: naše hriechy sú v tvojich očiach ťažšie než ich. Stoluješ s nimi; dovoľ nám aspoň padnúť k tvojím nohám.“            Ale žiadna sladká vôňa pokory nebola v týchto temných, takzvaných spravodlivých mužoch, ktorí sú naplnení pokladmi padnutej ľudskej prirodzenosti, vykonštruovanej pravdy sveta, pravdy démonov. Nehanebne súdia Pána, súdia hriešnikov, ktorých prijal. Odmietajú Pán hovoriac: „váš učiteľ,“ aby tak bolo zrejmé, že ho neprijímajú ako „svojho učiteľa“. (Pole, kapitola 11, odstavec 3-5.)            V tejto kapitole svätý Ignác Briančaninov uvažuje nad časťami Evanjelia, ktoré odhaľujú nesprávne a priam nepochopiteľné správanie Farizejov. Farizejizmus vychádza z ilúzie o vlastnej spravodlivosti,  z ilúzie poznania pravdy a má mnoho podôb. V príbehu o povolaní mýtnika Matúša svätý Ignác poukazuje na jednu z nich. Presvedčenie o vlastnej spravodlivosti viedlo Farizejov k oddeleniu sa od tých, ktorých vlastných meradiel označili za hriešnikov. Tento postoj ich však priviedol k oddeleniu sa od aj od samotného Spasiteľa. Kto sa považuje za spravodlivého, nehľadá Spasiteľa, pretože ho nepotrebuje. Tento duchovný je veľmi nebezpečný, pretože zatvára človeku dvere k spáse.


27.05.2011 | Čítanosť(5003)
Téma: Človek / Duchovný život
Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(4093)
Mt 9, 1-8
12.06.2003 | Čítanosť(3946)
Mt 9, 27-38
27.06.2003 | Čítanosť(3545)
Duchovný život


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet