18.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď sa láska vytráca z nášho života, začíname váhať, či má zmysel, aby sme sa zmenili.”

~FULTON SHEEN ~

06.03.2019 - Miron
čítanosť232 reakcie0
(Share 74 0)


Téma: Pole / 2.11.15-16 / Hriech / Pýcha / Lk 18, 11, Mt 5, 3 / Pýcha, ktorá sa skrýva pod maskou vďačnosti

Myšlienky... 25/2019

            Pán toto ilustroval podobenstvom o mýtnikovi a farizejovi, ktorí sa spolu modlili v chráme (Lk 18). Farizej, pozerajúc na seba, nevidí žiaden dôvod na pokánie, necíti ľútosť v srdci. Práve naopak! Poukazuje na veci, ktoré ho tešia, potľapkáva seba samého po pleci. Poukazuje na svoj pôst, almužny, ale míňa tie isté veci, ktoré vidí alebo hľadá v druhých. Hovorím „hľadá“ pretože toto pokušenie má veľmi veľké oči – vidí i také hriechy blížnych, ktoré v skutočnosti nejestvujú, hriechy ktoré vymýšľa pre seba, vedený zlým. Farizej vo svojom sebaklame vzdáva chválu Bohu za svoj hriešny stav. Jeho pýcha sa skrýva pod maskou vďačnosti Bohu.            Pri povrchnom pozretí na Zákon, sa môže zdať pravým nasledovníkom Zákona, mužom, ktorý sa páči Bohu. Zabudol, že Božie prikázania sú rozsiahlejšie, a že pred Bohom ani nebesá nie sú čisté (Jób 15, 15). Boh netúži po obetách ani celopaloch, keď ich nesprevádza zlomené a pokorné srdce. Boží Zákon musí byť vsadený do srdca, aby priniesol ovocie skutočnej, požehnanej a duchovnej spravodlivosti. Táto spravodlivosť sa objavuje len vtedy, keď človek začína cítiť chudobu ducha (Mt 5, 3). Márnomyseľný farizej sa opovažuje ďakovať a chváliť Boha: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik“ (Lk 18, 11). Vymenováva zreteľné hriechy, ktoré sú viditeľné pre všetkých; ale nepovie ani slovo o vášňach duše – pýche, pokrytectve, nenávisti, závisti a zle. A tieto sú jeho ozdobami! Zatemňujú a zabíjajú dušu, robia ju neschopnou pokánia! Ničia lásku k blížnemu a dávajú zrod pokušeniu chladnej pýchy a nenávisti.  Márnomyseľný farizej sa opovažuje ďakovať Bohu za svoje dobré skutky; ale Boh sa od neho odvracia a vyslovuje nad ním hrozné odsúdenie: „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Lk 18, 14). (Pole, kapitola 11, odstavec 15-16.)            Svätý Ignác Briančaninov pokračuje v učení o duchovnej chorobe, ktorá infikuje človeka, ktorý nemá pokorné zmýšľanie. Venuje tomu skutočne veľký priestor, pretože je veľmi ťažké v sebe spozorovať túto infekciu a je rovnako ťažké voči nej bojovať, zvlášť keď človek si neustále pripomína tých pár dobrých skutkov, ktoré vníma ako niečo výnimočné. Neraz sa stretávame s ľuďmi, ktorí si myslia, že si môžu „kúpiť nebo - spásu“. Štedro podporujú mnohé dobré diela, ale zanedbávajú pestovanie pravého duchovného života. Nadobúdajú presvedčenie, že si zasluhujú nebo – a tým ho aj strácajú.


Pokánie |
Pokánie | Pokánie
12.06.2003 | Čítanosť(4135)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3880)
Mt 5, 33-42
23.08.2003 | Čítanosť(1768)
Farizej


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet