2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Služobníci Ježiša Krista majú dve dôležité funkcie: Majú k Bohu hovoriť modlitbou a majú ľuďom hovoriť kázňou evanjelia. Vy, kňazi, ktorí ste poslami Boha zástupov, máte neprestajne vystupovať a zostupovať ako anjeli... Vystupujete zo zeme k nebu, keď svojho ducha spájate rozjímaním s Bohom. Zostupujete z neba na zem, keď prinášate ľuďom jeho prikázanie. Vystupujte a zostupujte teda bez prestania t. j. modlite sa a kážte. Hovorte k Bohu a k ľuďom. Snažte sa najprv zadovážiť si svetlo a potom ho nechajte svietiť. Čerpajte z prameňa a potom polievajte zem a zavlažujte tak zárodky života...“

~J. B. Bossuet ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť443 reakcie0
(Share 111 0)


Téma: Pole / 1.5.11 / Prikázania / Mt 5, 16 / Protirečenie je iba zdanlivé

Myšlienky... 148/2018

            „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16). Zároveň však Pán prikázal svojím učeníkom konať dobré skutky v skrytosti a očakávať, že budú nenávidení a hanobení ľuďmi (porov.: Mt 6, 1-19). Ako môžeme naplniť toto Božie prikázanie ak máme robiť dobré skutky v skrytosti? Obidva prikázania môžeme naplniť vtedy, keď odmietneme svoju túžbu po sláve, keď úplne odmietneme seba samých a keď hľadáme Božiu slávu podľa Evanjelia. (Pole, kapitola 5, odstavec 11.)            Protirečenie týchto dvoch prikázaní je skutočne iba zdanlivé. Svätý Ignác Briančaninov vysvetľuje, že toto protirečenie nastáva, keď je v nás ešte živá vášeň, ktorá smädí po márnej svetskej sláve. Spôsobuje, že sa usilujeme mať podiel na sláve, ktorá patrí len Bohu. K vykoreneniu tejto vášne napomáha snaha skryť svoje dobré skutky pred svetom, hľadať spôsob, ako konať dobré diela tak, aby naše úsilie nebolo zrejmé ľuďom okolo nás. Toto asketické cvičenie oslabí túto vášeň v našom srdci, ba dokonca po rokoch ju môže úplne odstrániť. Zároveň však budeme stále viac vnímať určitý paradox. Čím viac sa budeme snažiť o konanie dobrých skutkov v skrytosti a čím viac budeme odmietať túžbu po sláve a uznaní, tým viac budú naše skutky viditeľné pred týmto svetom. Očistené od prímesou našej vášne budú autentickým svedectvom, ktoré bude jasne ukazovať na nášho Otca, ktorý je na nebesiach.            Boh si veľmi cení tých, ktorí si takto počínajú. Tým, ktorí sa ho usilujú osláviť dobrými skutkami a pritom seba samých dávajú do úzadia a usilujú sa byť nepoznaní, dáva slávu, ktorú by vlastným úsilím nikdy nedosiahli. Životopisy svätých nám prinášajú mnohé dôkazy o tomto Božom konaní. Boh vždy oslávi svojich verných služobníkov.


25.06.2003 | Čítanosť(661)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(600)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(581)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(4198)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3953)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3807)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet