2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Vďačnosť rastie len v slobode. Kto daruje, nemôže zaväzovať druhého k vďačnosti a príjemca sa nesmie cítiť donútený dlh splatiť.”

~JOHAN DE VRIES ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť460 reakcie0
(Share 113 0)


Téma: Pole / 1.5.13 / Prikázania / Mt 5, 20 / Poznaniu svätého tajomstva

Myšlienky... 150/2018

            „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20). Spravodlivosť zákonníkov a farizejov sa uspokojovala štúdiom litery Božieho zákona bez zodpovedajúceho štúdia života podľa Zákona, a tak viedli život oponujúci Zákonu. Výsledkom ich povrchnej znalosti, tí, ktorí sa sústredili iba na štúdium litery zákona, upadli do pýchy a nafúkanosti, ako to hovorí svätý Marek Asketik vo svojej štvrtej homílií. To je presne to, čo sa stalo zákonníkom a farizejom v Kristovom čase. Božie prikázania, ktoré sa učia iba uskutočňovaním, ostali skryté pred farizejmi. Duchovné oči, ktoré sú osvetlené uskutočňovaním prikázaní, neboli nikdy otvorené pre farizejov. Kvôli ich skutkom, ktoré protivili Božiemu zákonu, obsiahli falošné pochopenie Božieho zákona a tento zákon, ktorý ich mal priviesť bližšie k jednote s Bohom, stal sa pre nich oddelením od Boha a urobil ich jeho nepriateľmi. Každé Božie prikázanie je sväté tajomstvo; je plne odhalené iba tým, ktorí ho uskutočňujú a v miere ako ho napĺňajú. (Pole, kapitola 5, odstavec 13.)            Svätý Ignác Briančaninov nám odhaľuje jeden dôležitý princíp v duchovnom živote. Pochopenie Božích prikázaní sa plne odhaľuje tým, ktorí sa ich usilujú uskutočňovať. Pre tých, ktorí sa uspokojujú len ich štúdiom, táto znalosť sa stáva príčinou pádu do pýchy a oddelenia od Boha. Aj keď sa nám to môže zdať na prvý pohľad neprijateľné, musíme si uvedomiť, že nadobúdanie vedomosti bez ich uskutočňovania, je pokus o oklamanie Boha, je to konanie, v ktorom chýba Božia bázeň a rešpekt pre Boha. Mnohí sa vydávajú touto cestou – zvlášť v súčasnej západnej civilizácií. Je tomu tak, pretože ilúzia, v ktorej sa vedomosť stotožňuje s duchovným životom, ponúka oveľa ľahšiu cestu, než namáhavé asketické snaženie o uskutočnenie prikázaní.            Aj keď vzdelávanie v duchovných veciach je dôležité, je to vždy len polovička cesty. Tá druhá – praktické uskutočňovanie poznaného - musí okamžite nasledovať nadobudnuté poznanie. Bez toho nedôjdeme k poznaniu svätého tajomstva, ktoré je v Božích prikázaniach.


25.06.2003 | Čítanosť(661)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(600)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(581)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(4198)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3953)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3807)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet