2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Všetko, čo môžeme právom očakávať od Boha a o čo ho môžeme prosiť, môžeme nájsť v Ježišovi Kristovi. S tým, čo by mal alebo mohol konať Boh, ako si ho predstavujeme my, nemá Ježišov Boh nič spoločné. Ak chceme spoznať, čo Boh sľubuje a plní, musíme stále znova veľmi dlho a veľmi pokojne prenikať do Ježišovho života, jeho rozprávania, konania, utrpenia a umierania.

~Dietrich Bonhoeffer ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť471 reakcie0
(Share 117 0)


Téma: Pole / 1.5.16-17 / Prikázania / Mt 5, 28-30 / Žiadostivosť / Prikázania smerujú k nadobudnutiu čistého srdca

Myšlienky... 153/2018

            Mojžišov zákon postavil mimo zákon cudzoložstvo, ale Pán zakázal telesnú žiadostivosť. Ako mocne tento zákon účinkuje v našej padnutej prirodzenosti! Praješ si zdržať sa od nečistých pohľadov, myšlienok a fantázií? Pamätaj na tieto slová, keď začnú v tebe pôsobiť: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo“ telesnými očami alebo v mysli, „už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Mt 5, 28).            Medzi telami dvoch pohlaví jestvuje prirodzená príťažlivosť. Táto príťažlivosť neúčinkuje vždy rovnako; niektorí ľudia necítia takmer žiadnu príťažlivosť k telám druhého pohlavia, zatiaľ čo iní to cítia veľmi intenzívne. Pán nám prikázal držať si odstup od tých, ktorí v nás vzbudzujú zvlášť silnú žiadostivosť, bez ohľadu aké dobré sú ich duchovné kvality a bez ohľadu na to, akí užitoční pre nás môžu byť. Toto je zmysel príkazu odťatia ruky alebo vylúpnutia oka (porov.: Mt 5, 29-30). (Pole, kapitola 5, odstavec 16-17.)            Všetky prikázania smerujú k nadobudnutiu čistého srdca a čistej mysle. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že „poznanie Boha neprebýva v tele milujúcom rozkoše a človek, ktorý miluje svoje vlastné telo, nedosiahne Božské dary“. Pánove prikázania tak môžeme vnímať ako ukazovatele smeru k dosiahnutiu hlbokej jednoty s ním. Všetci učitelia duchovného života svorne učia, že dosiahnuť tento cieľ, nadobudnúť poznanie Boha a pripraviť svoju dušu na prijatie jeho darov, je veľmi náročné. Podávajú nám pomoc vo forme rád, ktoré vyšli z ich asketickej skúsenosti. Svätý Ignác Briančaninov nám na tomto mieste ponúka dve z nich. Tou prvou je časté pripomínanie Ježišových slov o odťatí ruky a vylúpnutí oka, aby sme porazili nečisté pohľady, myšlienky a fantázie; a tou druhou je útek, teda vyhýbanie sa príležitostí, ktoré by mohli podnietiť vzbĺknutie našej žiadostivosti. Ďalšie často spomínané rady odporúčajú pôst, duchovné čítanie a modlitbu.


25.06.2003 | Čítanosť(661)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(600)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(581)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(4198)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3953)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3807)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet