2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Viete prečo človek najviac trpí zo všetkých stvorení? Pretože je jednou nohou v konečne a druhou v nekonečne a je rozpoltený na dva svety.

~Lammenais~

29.04.2018 - Miron
čítanosť527 reakcie0
(Share 116 0)


Téma: Pole / 1.5.18 / Prikázania / Mt 5, 31-32 / Mt 19, 4-9 / Manželstvo / Obraz Boha samého

Myšlienky... 154/2018

            Pán zakázal rozvod, ktorý bol povolený Mojžišovým zákonom, okrem tých prípadov, keď manželstvo bolo zlomené nezákonným cudzoložstvom jedného z partnerov (porov.: Mt 5, 31-32). Rozvod bol dovolený pre ľudskú prirodzenosť poníženú pádom, ale po obnove ľudstva Bohočlovekom, zákon daný ľudskej prirodzenosti bol obnovený do pôvodného stavu (porov.: Mt 19, 4-9). (Pole, kapitola 5, odstavec 18.)            Evanjelium dáva všetkému večný význam. Nič nie je tak bezvýznamné, aby to nemalo dopad na večný život človeka. V našej modernej kultúre mnoho ľudí stratilo tento pohľad na svoj život. Tým sa z ich životov vytratila potreba zápasiť o morálny život, lásku a večnosť. Význam života sa tak zužuje len na úroveň uspokojenia túžob po momentálnych potešeniach získaných bez námahy a zodpovednosti.            Veľmi dobre je to viditeľné v spôsobe ako pristupujú k manželstvu. Jeho zmysel vidia v naplnení určitých potrieb, ktoré majú v osobnom živote. Očakávajú šťastie, emocionálne naplnenie, osobné uspokojenie bez toho, aby na dosiahnutie týchto vecí boli ochotní pracovať. Naplnenie týchto túžob očakávajú od svojho manželského partnera. Ak sa ich túžby nenaplnia, cítia sa oklamaní, nemilovaní a vinia z toho svojich partnerov.            Kresťanské chápanie sviatosti manželstva nie je o naplnení osobných túžob. Cieľom manželstva je nebo. Keď snúbenci prichádzajú do chrámu, aby prijali sviatosť manželstva, vyjadrujú ich spoločnú túžbu premeniť svoje manželstvo na zemi tak, aby vstúpilo do Božieho kráľovstva. Táto sviatosť ako všetky sviatosti je akoby otvorenou bránou, cez ktorú ľudia prechádzajú z tohto fyzického sveta do sveta duchovného – do spoločenstva s Bohom. Cesta k Bohu je cestou po ktorej kráčajú so svojím manželským partnerom. Milujú Boha skrze vzájomnú seba obetujúcu lásku. Tak aj tie na prvý pohľad bezvýznamné veci patriace ku kolobehu každodennej rutiny sa stávajú prostriedkom na prehlbovanie vzťahu cez službu jeden druhému. Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že keď muž a žena sú zjednotení v manželstve stávajú sa obrazom Boha samého.


25.06.2003 | Čítanosť(661)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(600)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(581)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(4198)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3953)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3807)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet