2.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Je pravda, že Boh môže od niektorých ľudí vyžadovať väčšiu mieru kontemplácie v ich živote, ale - okrem výnimiek, ktoré treba preskúmať - nikdy ťa to neoslobodzuje od lásky, ktorá sa prejavuje činmi.”

~MICHEL QUOIST ~

29.04.2018 - Miron
čítanosť494 reakcie0
(Share 123 0)


Téma: Pole / 1.5.19 / Prikázania / Mt 19, 11-12/ Panenstvo / Anjelský život

Myšlienky... 155/2018

            Pán znovu obnovil panenstvo ako štýl života, poskytnutím možnosti uchovania si ho pre všetkých, ktorí po ňom túžia (porov.: Mt 19, 11-12). (Pole, kapitola 5, odstavec 19.)            Možno, že nás táto poznámka svätého Ignáca Briančaninova trochu prekvapila alebo udivila. „Obnovenie panenstva ako štýlu života“ – o tom sa až tak veľa v súčasnosti nehovorí a ak, tak len v súvislosti s kláštorným životom. No kresťania od začiatku si nesmierne vážili stav panenstva. V asketickej literatúre a v dielach Otcov sa táto téma často objavuje.            Jezuita Tomáš Špidík zhrnul motívy pre vybratie si takéhoto životného štýlu:            Panenstvo – mučeníctvo. Panenstvu sa dávala tá istá hodnota ako mučeníctvu už v dobe prenasledovania Cirkvi.            Duchovná obriezka. Starozákonná obriezka bola len symbolom duše, ktorá sa zbavuje telesných žiadostivostí. Kresťan amputuje vášne v duši a tela sa nedotýka.            Anjelský život. Panenstvo podľa svätého Efréma je pôstom od prirodzenosti a ako každý pôst, dostane potom v raji zvláštnu odmenu. Čistota človeka je dokonca vyššieho stupňa ako čistota anjelov, pretože anjeli dostali tento dar bez práce, človek však skrze boj.            Predzvesť eschatologickej skutočnosti. Návrat do rajského stavu, teda návrat do pôvodného stavu, kde zmiznú pohlavné rozdiely.            Zásnuby s Kristom. Napodobnenie vzťahu Krista a Cirkvi, ktorá je panenskou nevestou.            Návrat k slobode. Slobodný prístup k Bohu je otvorený tým, ktorí nepatria človeku, ale iba Bohu.            Neustála modlitba. Vnútorné zmysly človeka sú stále upreté k Bohu.            Panenstvo ako životný štýl sa vytratilo z povedomia kresťanov. Možno to svedčí o určitom pohasnutí túžby po radikálnom nasledovaní Krista v súčasnej západnej civilizácii. Musíme byť svätému Ignácovi vďační za pripomenutie, že jestvuje veľké spektrum možností, ako zasvätiť svoj život nasledovaniu Krista.


25.06.2003 | Čítanosť(661)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(600)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(581)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(4198)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3953)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3807)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet