10.december 2022

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Bez vzdelania sme v smrteľnom nebezpečenstve, že budeme brať vážne vzdelaných ľudí.

~G. K. Chesterton~

29.04.2018 - Miron
čítanosť688 reakcie0
(Share 154 0)


Téma: Pole / 1.5.40 / Prikázania / Mt 22, 40 / Mk 12, 29-31 / Láska / Dva hlavné zákony

Myšlienky... 174/2018

            Pán všetky svoje prikázania zhrnul v dvoch hlavných zákonoch – do príkazu milovať Boha a do príkazu milovať blížneho. Tieto prikázania opísal takto: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet“ (Mk 12, 29-31). „Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 40). Človek sa stáva schopným milovať Boha, keď je plný lásky k svojmu blížnemu, ale iba modlitba ho môže pozdvihnúť do stavu, kedy s celým svojím bytím dychtí po Bohu. (Pole, kapitola 5, odstavec 40.)            Pripomenutie najhlavnejšieho prikázania v kapitole, ktorá je venovaná evanjeliovým prikázaniam, berieme ako úplnú samozrejmosť. A možno v sebe cítime nutkanie pokračovať ďalej v poučeniach svätého Ignáca Briančaninova, pretože toto prikázanie poznáme veľmi dôverne. Nemali by sme sa však unáhliť, pretože toto naše poznanie môže byť pôsobením vonkajších vplyvov a stavom nášho srdca do určitej miery deformované a teda aj nesprávne. Pouvažujme, ako bolo a je formované naše chápanie výrazu „láska“ a výrazu „milovať“ prostredníctvom vonkajších vplyvoch.            Keď sme vo farnosti pripravovali billboardovú kampaň, pýtal som sa dizajnéra, či to vôbec má nejaký dosah. On sa iba zasmial a povedal: „Myslíte si, že by firmy platili obrovské peniaze za niečo, čo sa nevryje do podvedomia človeka?“ Odvtedy často myslím na to, čo všetko a s akým posolstvom sa nenapadne ukladá do mojej mysle a ako to ovplyvňuje môj život. Ak začneme takto uvažovať o láske, koľko jej rôznych chápaní – a často úplne protiviacich Evanjeliu – prijímame skrze masmédia, ale aj skrze ľudí, ktorí nazývajú láskou také svoje konanie, ktoré je jednoducho hriechom. Tieto vonkajšie vplyvy formujú naše chápanie lásky. Nie je zriedkavé stretnúť kresťanov, ktorí obhajujú mnohé nemorálnosti, a to v mene lásky.            To má dopad aj na stav nášho srdca. Môže byť natoľko oklamané, že bude nielenže obhajovať, ale nabádať ku konaniu nesprávnych vecí a pritom cítiť uspokojenie, že to všetko robí z lásky k Bohu a blížnemu.            Je potrebné postaviť sa s veľkou dávkou nedôvery k nášmu chápaniu lásky. Štúdium svätých Otcov a životov svätých je jednoduchou cestou ako očistiť výraz láska od všetkých nesprávnych nánosov. Ich poučenia a príklad nás môžu nepríjemne usvedčiť z mnohých pomýlených postojov, ale rozhodne nám ukážu správny smer pre správne napĺňanie Pánových prikázaní.


25.06.2003 | Čítanosť(766)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(700)
Téma: Prikázania
25.06.2003 | Čítanosť(638)
Téma: Prikázania
12.06.2003 | Čítanosť(3466)
Mt 22, 1-14
12.06.2003 | Čítanosť(3222)
Mt 22, 34-46
12.06.2003 | Čítanosť(2952)
Mt 22, 23-33


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet