28.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Všetko ľudské je zlomkovité, torzo. A tak sa ničomu a nikomu nemožno celkom priblížiť. Veď nemôžeme tvrdiť, že by sme i tých najbližších dokonale poznali. Ale čo chýba exaktnosti nášho zbližovania, to môže nahradiť záblesk nášho tušenia, výbuch poznania cez lásku.”

~PAVOL STRAUSS ~

18.03.2018 - Miron
čítanosť450 reakcie0
(Share 115 0)


Téma: Pole / 1.3.11-12 / Čítanie / Evanjelium prijíma len tých, ktorí sú pokorní

Myšlienky... 118/2018

            Všetci, ktorí bláznivo a pyšne odmietajú svätých Otcov a pristupujú k Evanjeliám priamo s bláznivou neúctivosťou a nečistou mysľou a srdcom, upadajú do smrteľného sebaklamu. Evanjelium ich odmietne, pretože prijíma len tých, ktorí sú pokorní.            Čítanie diel svätých Otcov je začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto čítania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom tieto diela učia nás spáse a kresťanskej dokonalosti. (Pole, kapitola 3, odstavec 11- 12.)            „Knihám o poľnohospodárstve,“ píše sv. Bazil Veľký „rozumie iba poľnohospodár. Knihám o hudbe rozumie iba hudobník. Kto však môže rozumieť duchovným knihám? Odpoveď je jednoduchá: iba ten, kto má Svätého Ducha. Svätého Ducha nemôže mať ten, kto sa dal iba do štúdia a pestuje iba exegézu. Svätý Duch je daný tým, ktorí majú čisté srdcia. Preto len tí, ktorí plnia Boží zákon a denne sa očisťujú, prenikajú denne a hlbšie do zmyslu Svätého písma.“            V tomto zmysle môžeme lepšie pochopiť poučenie svätého Ignáca Briančaninova, v ktorom rázne varuje pred čítaním Evanjelia bez toho, aby jeho duchovný života nebol najprv sformovaný podľa učenia svätých Otcov. K čomu nás ich učenie vedie? Keď si preštudujeme diela tých, ktorí predložili akoby systematické učenie o duchovnom života – napríklad Rebrík od svätého Jána Klimaka alebo Asketické homílie svätého Izáka Sýrskeho alebo Konferencie svätého Jána Kassiana, tak zistíme, že aj aj keď sa líšili svojím štýlom, predkladajú rovnaké kroky pre položenie základov duchovného života, učia ako umlčať vášne a pestovať čnosti, vedú k hlbokej modlitbe. Dotýkajú sa tisícok na prvý pohľad drobných vecí, ktoré však spolu otvárajú dušu pre hlbokú jednotu s Bohom. Kristus hovorí tým ktorí nasledujú tieto duchovné rady, slová: „Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva“ (Mt 13, 11).            Len očistené srdce a myseľ je schopné pochopiť správne Evanjelium.


25.06.2003 | Čítanosť(762)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(710)
Téma: Čítanie / Masmédia
25.06.2003 | Čítanosť(681)
Téma: Čítanie / Masmédia
12.06.2003 | Čítanosť(4048)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3469)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3178)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet