5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Prozreteľnosť ma vyviedla z mojej rodnej dedinky a dala mi premerať svet na Východe i Západe. Naučila ma poznávať ľudí rozličných názorov. Vždy som sa však, bez ujmy na našich zásadách, snažil vidieť viac to, čo spája, než to, čo delí.

~Ján XXIII.~

23.02.2018 - Miron
čítanosť934 reakcie0
(Share 148 0)


Téma: Pole / 1.1.12 / Duchovný život / Pokora / Kríž / Mt 16, 24-25 / Prijatie kríža

Myšlienky... 46/2018

            Aby sme nasledovali Krista, vezmime svoj kríž. Prijatie kríža sa nazýva ochotné, zbožné podriadenie sa Božiemu úsudku, napriek všetkej bolesti, ktorá môže byť daná alebo dovolená Božou prozreteľnosťou. Reptanie a hnev počas bolesti a ťažkostí je odmietnutím kríža. Iba ten, kto vezme svoj kríž, môže nasledovať Krista – podriaďuje sa Božej vôli a pokorne uznáva, že si zaslúži každý súd a trest. (Pole, kapitola 1, odstavec 12.)            Toto poučenie nám pripomína Ježišove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 24-25). Celkom určite sme ich už mnohokrát počuli a možno, že ich vieme aj naspamäť. Musíme sa priznať, že v nás vyvolávajú akúsi romantickú predstavu o nás samých, tak trochu s prímesou sebaľútosti, ale aj sebaocenenia, zvlášť, keď sa nám tieto slová spájajú s nejakou závažnou situáciou, ktorá sa nám stala v minulosti alebo ktorú ešte stále prežívame. Svätý Ignác však odmieta takéto sentimentálno-romantické chápanie kríža. Bez okolkov hovorí o ťažkosti a bolesti kríža, ktorá spočíva v ukrižovaní nášho ega. Pokorné podriadenie sa Božej vôli a pravdivé spoznanie vlastných slabostí je ťažkým krížom. Bez pokory nie sme schopní prijať kríž.            Svätý abba Dorotej (+ okolo r. 620) nám hovorí, že sú dva druhy pokory a ukazuje aj cestu, ako ju dosiahnuť. Prvá pokora spočíva v tom, aby sme pokladali nášho brata vo všetkom za rozumnejšieho a lepšieho ako sme my. Aby sme pokladali seba samých za najnižších a najhorších zo všetkých. Druhá a dokonalejšia pokora spočíva v tom, aby sme všetko dobré, čo vykonáme, pripisovali Bohu. A v tom vlastne spočíva dokonalá pokora svätých.


25.06.2003 | Čítanosť(1480)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1458)
Téma: Nasledovanie Krista
12.09.2003 | Čítanosť(15937)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža
27.06.2003 | Čítanosť(3617)
Duchovný život
12.06.2003 | Čítanosť(3400)
Mt 16, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet