20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nehybná ľahostajnosť je pre bratov, ktorí sú na ceste ku Kristovi, neposlušnosťou.

~Z pravidiel zo života v Taizé ~

07.02.2018 - Miron
čítanosť665 reakcie0
(Share 141 0)


Téma: Viera / Evanjelizácia / Kresťanstvo / Nepredávajme ilúzie o živote viery

Myšlienky... 2/2018

            Nedávno som na YouTube pozeral video, kde dvojica mladíkov vydávala svoje svedectvo o živote viery. Veľmi afektovane rozprávali ako nádherne je veriť, koľko šťastia im to dáva do života, koľko zábavy majú pri stretnutiach mladých vo farnosti. Jednoducho život s Bohom robí všetko úžasné...            Pod videami na YouTube majú diváci možnosť zanechať svoj komentár. Pod týmto videom bol iba jeden. Niekto tam napísal: „Tí dvaja sú isto na drogách!“            Chtiac nechtiac som tomuto divákovi dal za pravdu. Nie preto, že by som chcel nejako znehodnotiť úprimné svedectvo tých dvoch mladých mužov, ale pre spôsob, ako prezentovali život viery. Na druhej strane len ťažko je im zazlievať, že nasledovali v posledných desaťročiach dosť rozšírený štýl predstavovania života viery. Predstava, že prijatím Krista a vstupom do Cirkvi, sa ocitneme okamžite v nejakom raji, kde je všetko úžasné a všetky problémy sú šmahom ruky vyriešené, je skutočne nereálna a vzdialená i od učenia Evanjelia.            Úsilie o privedenie niekoho k viere, k Bohu, ponúkaním nejakej ilúzie či emócie, nemôže priniesť skutočné ovocie. Buď je odmietnuté ako niečo nedôveryhodné alebo po vyprchaní prvotného nadšenia sa nastane sklamanie a hľadanie nejakej silnejšej emócie. A v tomto Cirkev nemôže súťažiť so svetom, ktorý dokáže nájsť stále nové a silnejšie ponuky emócii, ktoré dokážu na čas uchvátiť srdce človeka.            Je veľmi dôležité odolať pokušeniu „predávania“ nejakej ilúzie o živote viery a vernosťou nasledovať návod, ktorý nám dáva Boh sám. Božie slovo nám nehovorí len o zmysle života a o jeho cieli, ale aj o tom ako ten cieľ dosiahnuť. Ani trošku nezľahčuje námahu tohto putovania k večnému životu s Bohom. Radikálnosť Ježišovho učenia spôsobila, že ho mnohí neprijali a odišli od neho. Ježišove slová svojou nekompromisnosťou stavajú človeka vždy pred toto rozhodnutie. Evanjelium nedáva človekovi možnosť byť s Bohom a zároveň aj s týmto svetom.            Môžeme sa pýtať ako môže takáto ponuka osloviť súčasného človeka. Ako môžeme niekoho priviesť k Bohu, keď mu môžeme sľúbiť iba námahu a ťažkosti spojené s premáhaním seba samého, odriekania sa mnohých svetských vecí, utrpenia počas zápasu o pokorenie vášní, pohŕdanie a často aj prenasledovanie? Logika tohto sveta nám hovorí, že takáto prezentácia viery je odsúdená na neúspech a prináša pokušenie k otupeniu ostria Božích slov. Ak sme dostatočne pokorní, tak odoláme tomuto pokušeniu, pretože nie my meníme srdcia druhých, ale Božia milosť, ktorá prekvapujúco mocne pôsobí v srdciach tých, ktorí sú vystavení svedectvu nášho radikálneho života viery.            Ak čítame životopisy mučeníkov, tak nezriedka tam nájdeme takmer rovnakú situáciu, kedy ich statočné vyznanie viery na popravisku pohlo niektorých prítomných natoľko, že uverili ich svedectvu a verejne sa prihlásili k viere v Krista i keď to znamenalo, že ihneď nasledovali údel toho mučeníka. Alebo v životopisoch nielen svätých Otcov, ale aj svätých mníchov nedávnej minulosti čítame, že mnohí ich návštevníci napriek vnímaniu jednoduchosti ich života a námahy ich asketického úsilia, boli pohnutí k radikálnej zmene vlastných životov.            Radikálnosť nášho života s Bohom nebude atraktívna pre tých, ktorí nehľadajú Boha, ale pre tých, ktorí s vážnosťou sa dopytujú na zmysel svojho života, bude potvrdením pravdivosti Evanjelia a otvorením sa pre Božiu milosť, ktorá im prinesie dar viery.


29.11.2010 | Čítanosť(4285)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2826)
Téma: Viera
18.01.2010 | Čítanosť(1863)
Kresťanstvo


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet