21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Tento rozumový odklon od viery v Boha je pravidelne následkom mravného úpadku. Vplyvom nejakej vášne sa dospeje k túžbe, aby nebolo Boha a vplyvom tejto túžby sa utvrdí v presvedčení, že Boha niet.

~Duplessy~

07.02.2018 - Miron
čítanosť1257 reakcie0
(Share 173 0)


Téma: Pole / 1.1.11 / Duchovný život / Vzdať sa vlastnej múdrosti a vôle

Myšlienky... 45/2018

            Aby sme nasledovali Krista, musíme sa najprv vzdať vlastnej múdrosti a  vôle. Ako múdrosť tak aj vôľa našej padnutej prirodzenosti je úplne presiaknutá hriechom a nemôže byť zladená s Božou múdrosťou a vôľou. Iba ten, kto odmietne svoju múdrosť, môže prijať Božiu múdrosť a iba ten, kto odmietne vlastnú vôľu, je schopný plniť Božiu vôľu. (Pole, kapitola 1, odstavec 11.)            Svätý Ignác Briančaninov kladie zrieknutie sa sveta ako podmienku k nasledovaniu Krista. Po všeobecnom úvode sa postupne dotýka rôznych oblastí ľudského života, ktoré môžu byť vážnou prekážkou pre začiatok tejto cesty za Pánom. Dáva vysvetlenie, ktoré zároveň v sebe nesie radu, ako túto bariéru prekonať. V ďalších kapitolách hovorí o prostriedkoch asketického života, ktoré napomáhajú k tomuto úsiliu.            Začína s potrebou odmietnutia alebo zrieknutia sa vlastnej múdrosti a vôle. Obe tieto aktivity duše sú poznamenané deformáciou, ktorú spôsobuje hriech. Otvorenie sa Božej múdrosti a vôli pomaly nastáva, keď začneme nedôverovať vlastnej múdrosti a vôli. Bez tejto nedôvery spôsob nášho života môže akoby stuhnúť v podobe, ktorá je ovplyvnená čiastkovými a neraz nesprávne pochopenými pravdami. Zaiste sme sa neraz stretli s človekom, ktorý priam tvrdohlavo trval na svojom názore, aj keď sme mu ponúkali veľa faktov, ktoré hovorili o opaku. Bez nedôvery, bez zrieknutia sa vlastnej múdrosti a vôle rýchlo dochádza k podobnému zatvrdnutiu v spôsobe chápania, života, sveta, viery a Boha.            V mníšskych komunitách je toto zriekanie sa vlastnej múdrosti a vôle praktizované cez uskutočňovanie poslušnosti. Mních robí iba to, k čomu dostane požehnanie od svojho predstaveného.            Zrieknutie sa vlastnej múdrosti a vôle znamená stať sa neprestajným hľadačom Božej múdrosti, pripraveným denne korigovať svoj život podľa jeho vôle. 


25.06.2003 | Čítanosť(1428)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1407)
Téma: Nasledovanie Krista
27.06.2003 | Čítanosť(3548)
Duchovný život
20.08.2003 | Čítanosť(1651)
Vôľa (Božia)
18.01.2010 | Čítanosť(1214)
Múdrosť


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet