13.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pôst stavia hrádzu prúdu rečí, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje telo a upokojuje dušu.

~Ján Klimak ~

22.03.2017 - Miron
čítanosť995 reakcie0
(Share 199 1)


Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 1.30.1 / Dokonalosť / Kresťanstvo / Mt 5, 48 / Trošku radikálnosti...

Myšlienky... 72/2017

            Možno, že ste už počuli tento výrok Karla Rahnera: „Kresťanstvo 3-tieho tisícročia bude buď mystické, alebo nebude...“ Možno, že ste počuli iné výroky s akýmsi tak trochu pochmúrnym posolstvom. Ešte som však nestretol nikoho, kto by týmto slovám protirečil. Kdesi v hĺbke duše vnímame ich pravdivosť, ktorú potvrdzuje naša každodenná skúsenosť.            Svätý Teofán Zatvornik hovorí o mystickom živote jednoducho. Je to dokonalosť, ktorá spočíva v spolupráci všetkých častí, z ktorých sa človek skladá: telo, duša a Svätý Duch. Ako môžeme dospieť k tejto dokonalosti? Cirkev nám ponúka celú škálu asketických prostriedkov, ktoré postupne dávajú tieto časti do správneho poriadku. Nie je napríklad správne, keď telo a jeho žiadosti umlčujú vyššie zložky človeka. Cieľom je dosiahnutie stavu, kedy prirodzené časti človeka sú umlčané a ozýva sa hlas Ducha.            Tento výklad, ktorý sa nám azda zdá príliš zložitý, je vlastne iba pripomenutím príkazu Ježiša Krista: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). Toto je hlavné povolanie kresťana. Namáhať sa o dosiahnutie dokonalosti. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že Ježiš Kristus prikázal tým, ktorí ho poslúchajú, položiť toto ako základ pre ich snaženie.            Pravdou je, že tento zápas sa akoby vytratil z centra záujmu. Azda námaha spojená s duchovným zápasom spôsobila, že sme sa začali postupne stále viac uspokojovať s priemernosťou v duchovnom živote a sledujeme ako latka pre túto priemernosť klesá s každou novou generáciou.            Jeden môj spolubrat rozprával o príprave na krst mladého muža. Veľmi sa tešil jeho pokroku, zápalu a odhodlanosti. Potom si však povzdychol a povedal: „Škoda len, že naša farnosť mu nebude oporou. Veľmi rýchlo ho stiahnu dole...“ Nekritizoval, konštatoval len skutočnosť, že nevidí svoju farnosť ako spoločenstvo veriacich, ktorí by boli schopní podporiť tohto mladého muža v jeho budúcom duchovnom raste.            Je veľa dôvodov, ktorým by sme mohli pripísať stav, ktorí zreteľne vnímame. Bolo by možno užitočné ich pomenovať a rozobrať. Ale to nevedie k nejakej zmene. Zmena je možná iba na úrovni jednotlivca, ktorý si odpovie na dôležitú otázku: „Kto som ja a kto je Boh?“ Správna odpoveď vedie k radikálnej zmene životného štýlu, pre ktorý bude hlavným cieľom dosiahnutie dokonalosti, ku ktorej nás volá Boh. Ak sa snažíme milovať Boha, ale naše srdce nehorí touto túžbou, vytrvalo prosme v modlitbe a túto túžbu.


05.08.2003 | Čítanosť(1330)
Téma: Myšlienky / Srdce
27.03.2004 | Čítanosť(1086)
Téma: Srdce / Viera
12.06.2003 | Čítanosť(4204)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3959)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3808)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet