20.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pre kresťana neexistuje ,cudzí človek’. Blížny je vždy ten, koho máme pred sebou a kto nás najviac potrebuje. Nezáleží na tom, či ho máme radi, či si pomoc morálne zaslúži alebo nie.

~SV. EDITA STEINOVÁ~

12.01.2017 - Miron
čítanosť1212 reakcie0
(Share 236 0)


Téma: Rebrík / 1.„O zrieknutí sa svetského života“

Myšlienky... 13/2017

            Každý kresťan je povolaný k životu zriekania sa. Toto povolanie vyplýva zo Svätého písma. Ježiš Kristus hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho“ (Lk 9, 23-24). Na inom mieste čítame: „Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí“ (Jn 15, 19). A svätý Pavol nás varuje: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2). Zrieknutie sa sveta, je prvým krokom na ceste spásy. Práve preto sa kňaz pred krstom pýta kandidáta na krst otázku: „Zriekaš sa Satana, všetkých jeho skutkov, všetkých jeho poslov, všetkej jeho služby a všetkej jeho pýchy?“ Kandidát na krst odpovedá: „Zriekam sa.“ Kňaz sa pýta túto otázku tri krát čím je zdôraznený význam tohto zrieknutia sa pre nový život po krste.            Zrieknutie sa svetského života je základnou podmienkou pre duchovný života. Práve preto svätý Ján Klimak začína svoju knihu Rebrík do raja týmto krokom, či stupienkom rebríka.            Svet v zmysle Božieho stvorenia je dobrý a my sme jeho časťou. Pojem „svet“, ako ho chápe Sväté písmo a svätý otcovia, znamená všetky tie veci, ktoré stoje v protiklade Kristovi a našej spáse. Je to svetský spôsob života – túžba po bohatstve, márnej sláve a telesných pôžitkoch, ktorý pripútava dušu a znemožňuje pokrok v duchovnom živote. Úsilie o čnosť, konanie dobrých skutkov, skutky zbožnosti – to všetko sa deformuje, stráca hodnotu, neprispieva k transformácii srdca, ak sa človek nezriekol svetského spôsobu života. Ježiš Kristus hovorí: „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone“ (Mt 6, 24).            Žiaden duchovný život, teda život s Kristom nie je možný, pokiaľ nie sme schopný zrieknuť sa tých aspektoch života, ktoré sú v centre nášho záujmu a snaženia, aj keď vieme, že stoja v protiklade Kristovi a našej spáse.            Zdolať tento prvý stupienok na rebríku do raja zaiste nie je jednoduché, ale niet inej cesty.


01.07.2004 | Čítanosť(2220)
Téma: Krst
25.06.2003 | Čítanosť(1596)
Téma: Krst
12.06.2003 | Čítanosť(3189)
Lk 9, 37-50
12.06.2003 | Čítanosť(3056)
Lk 9, 1-9
12.06.2003 | Čítanosť(2908)
Lk 9, 18-27


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet