16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čas si začíname vážiť až vtedy, keď nám ho zostáva už málo.”

~LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ~

10.02.2010 -
čítanosť1101 reakcie0
(Share 304 0)


Téma: Svätý Andrej / Apoštol /

Príhovor

Autor: -ls-

      „Našli jsme Mesiáše!” (Jan 1,41) volal Ondřej nadšeně k mladšímu bratru Šimonovi, když se vrátil z první výpravy za Ježíšem. A jeho nadšení strhlo i Šimona a otevřelo mu úřad hlavy apoštolů, Petra, hlavy církve.
      Dnešní světec Ondřej kéž je i nám učitelem cesty za Ježíšem, radostné cesty životem jako učedníci našeho Pána Ježíše.
      S Ondřejem a Janem začal Ježíš první rozhovor: „Co hledáte?” A ten rozhovor se všemi, s kterými se setká, skončí na kříži příslibem: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji!”
      Ondřej pocházel z rybářského přístavu Betseidy, a když se Šimon Petr přiženil do Kafarnaa, přestěhoval se tam se svou rodinou také. Tito dva, spolu s bratry Jakubem a Janem, tvořili rybářskou společnost. Měli společné lodě a sítě, společně lovili.
      Vystoupení Jana Křtitele v nich probudilo naději, že Jan je čekaný Mesiáš. Když je Jan odkázal k Ježíšovi, šel Ondřej a Jan za ním: „Pane, kde bydlíš?” ptají se rozpačitě, aby nějak navázali rozhovor. A Pán je povolal k sobě. Dlouho do noci trval jejich první rozhovor. A doma asi hned v noci budí ženu a děti a nadšeně vypravují, co viděli a slyšeli u Pána Ježíše. .
      Ráno běží za bratrem Šimonem: „Nalezli jsme Mesiáše!” Šimon se nedá tak snadno strhnout k uvěření, ale když bratr jinak nedá, vypraví se s ním za Ježíšem - a uvěří v něj také.
      Ondřej, nejstarší z apoštolů, nežárlí na Šimona Petra, když ten se stane hlavou církve. Hlásá Krista s ostatními nejprve v Jeruzalémě, pak v Palestině, a pak jde jako ostatní „do celého světa”.
      Ruští křesťané mají Ondřeje v úctě jako věrozvěsta své země. Origenas (+253) píše, že apoštol Ondřej hlásal Krista ve Skýthii, toje území jižního Ruska mezi Dunajem a Donem. Také apokryfní spis „Skutky svatého Ondřeje” mluví o apoštolově působení v Malé Asii a kolem Azovského moře. Profesor Dvorník, znalec minulosti dávných Slovanů, se domnívá, že Ondřej putoval po obchodní cestě přes Černé moře do Chersonu na Krymu a dál do země Skýtů - a tam někde i zemřel. Dochovala se také tradice, že se Ondřej z Chersonu vrátil, putoval dál přes Bizantion do Řecka a zemřel mučednickou smrtí v Patrasu. Proto i Řekové uctívají Ondřeje jako věrozvěsta Řecka a Cařihradu, kde uctívají i jeho ostatky. Ondřejova hlava byla roku 1462 odvezena do Říma a když ji papež Pavel VI. roku 1964 vrátil do Patrasu, bylo to přijato jako gesto sbratření a smíru s pravoslavím.
      Jaká to byla síla víry, která vedla apoštoly na daleké a namáhavé misijní cesty! Už Pavel byl plný tohoto povědomí: „Hlásám-li evangelium, nemám se čím chlubit, vždyť je to mou povinností, neboť běda mi, nebudu-li hlásat evangelium!” (1 Kor 9,16).
      My máme také apoštolské poslání, stejné jako apoštolové. Co je to, apoštolské působení? Je to život zcela lidský a křesťanský. Je to život v duchu Kristově, jímž vydáváme svědectví o své víře lidem kolem sebe.
      Ondřejovo jméno se zase vrací do dnešní společnosti. Malí Ondrové a Andrey - Andrejky halasí vesele mezi dětmi.
      Kéž by v naší společnosti stejně zdomácněla i apoštolská horlivost v hlásání Krista dnešním lidem, dnešnímu světu.
27.06.2003 | Čítanosť(2170)
Apoštolát


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet