21.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Len ten, kto je slepému okom, hluchému uchom, chromému nohou, je sám sebe jasným svetlom.

~G. Karst ~

10.02.2010 -
čítanosť1096 reakcie0
(Share 299 0)


Téma: Svätý Bartolomej / Apoštol /

Príhovor

Autor: -ls-

      V evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš povolal za svého učedníka Natanaela. Jméno Natanael je hebrejská podoba našeho Bohdana, doslova znamená Božídar„.
      ” Ale co má Natanael společného s apoštolem Bartolomějem, jehož svátek dnes slavíme? Všechno má společné, je to týž apoštol. Natanael je jeho osobní jméno, Bartoloměj je jméno rodové, řekněme příjmení. Znělo původně Bar Tolmai, to jest syn Tolmaiův.
      O apoštolu Bartoloměji víme velmi málo. V evangeliu jsme slyšeli, že ho k Pánu Ježíši přivedl Filip.
      Ale víme o něm přece dost, abychom si ho vážili - a to z úst samého Pána Ježíše, který o něm řekl: „Je to pravý Izraelita, ve kterém není lsti.”
      Bartoloměj nebyl rybář, byl učitel. Vzdělaný učitel Zákona. Takový, který náboženské předpisy nejen učil, ale také s celou vroucností zachovával.
      Byl mezi apoštoly nejstarší, zřejmě nezvyklý nepohodlí - pan profesor.
      Ale větším nepohodlím, než stálé cestování, pro něj muselo být nepohodlí stálých novot, nový duch a smysl, který Ježíš vnášel do předpisů Starého zákona, které Bartoloměj tak přesně znal a tak přesně zachovával.
      „Slyšeli jste, že bylo řečeno starým... Já však pravím vám! - Nebude-li vaše spravedlnost větší, než spravedlnost zákoníků a farizeů...”
      Tak to Bartoloměj slyší od Pána. Jak mu při tom bylo - vždyť on sám byl zákoník - učitel Zákona.
      Musel být velmi bystrý a pokorný, aby pochopil nového ducha, který vanul z Ježíšova učení. A on pochopil a zamiloval si - a po celý život hlásal. O tom, kde Bartoloměj působil, svědčí ve 2. století Eusebius. Píše, že Bartoloměj přinesl evangelium Arménům. Dobré základy křesťanství tam položil. Arméni si v záplavě islámu zachovali křesťanskou víru dodnes.
      V Arménii také Bartoloměj stvrdil hlásání Krista svým životem. Byl tam umučen. Za živa ho svlékli z kůže.
      Co se my můžeme od Bartoloměje naučit? Také se máme svlékat z kůže. Svlékat se ze svých návyků, starých zlozvyků - a stále oblékat novou ~kůži nového, hlubšího poznání víry. Nejen mládí, ale i stáří sluší stále radostně poznávat a přijímat, co jsme dosud neznali, nebo málo znali.
      Nejen Bartoloměj, i my jsme posláni hlásat Krista lidem kolem sebe. Stále lépe hlásat, aby ho stále lépe poznali a víc si zamilovali.
      Jaká je to radost, že máme tak krásné poslání.
27.06.2003 | Čítanosť(2171)
Apoštolát


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet