16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kto vypovie jedno klamstvo, ani si neuvedomuje, do akej situácie sa dostáva. Bude totiž nútený vymýšľať ďalšie klamstvá, aby zaretušoval a zakryl to prvé.

~Alexander Pope ~

10.02.2010 -
čítanosť610 reakcie0
(Share 204 0)


Téma: Svätý Benedikt

Príhovor

Autor: -ls-

      Když byl ke konci války po základy zbořen klášter sv. Benedikta na Montecassinu, bylo všem jasné, že musí být znovu postaven. Jeho obnova trvala dvacet let. A když jej papež Pavel VI. znovu světil, prohlásil jeho zakladatele, svatého Benedikta, za patrona Evropy.
      Kdekdo se ptal, co má tento mnich z 5. století společného s dnešním poválečným světem, s lidstvem po půldruha tisíciletí od Benediktovy smrti? A kdo se ptá, ten se dozví.
      Když ho rodiče, synka ze zámožné venkovské rodiny, poslali studovat do Říma, stála tam sice ještě většina nádherných paláců, kostelů a bazilik, ale všude bylo zřejmé, že město je v hlubokém úpadku. Císař totiž přeložil sídlo římské veleříše do Cařihradu - a z Říma se stalo provinční město, bez ochrany proti vlnám barbarů doznívajícího stěhování národů. A římská šlechta a klérus? Každý bránil jen sebe a svůj majetek v boji všech proti všem. Nebylo tu síly ani moci, která by vnesla pořádek.
      Mladý Benedikt to jasně viděl. Co si počít v takové všeobecné mravní poušti? Řekl si: celou poušť najednou zúrodnit nelze, ale v každé poušti lze zabydlit oázy, ostrovy života.
      Benedikt si takový život v oddělení od pouště tehdejšího světa nejprve vyzkoušel sám na sobě. A pak začal ty, co za ním přicházeli, učit žít ve společenství oázy - kláštera. Jeho mnišské regule, pravidla řeholního života, platí dodnes. Práce v nich přestává být otročinou chudých, ale právem všech: ”
      Modli se a pracuj!„ Práce je tu rovnocenná s modlitbou.
      Klášterní společenství je pro Benediktovy bratry církví v malém, kde všichni jsou jedním tělem a Kristus jejich hlavou. Jeho řeholní regule je dodnes živá, dodnes tvoří jádro moderních řeholních společenství. Dodnes živá je jeho myšlenka, jak přežít v poušti společenského mravního úpadku: Celý svět naráz neobrátíme, ale můžeme vytvořit oázy, kde se lidé snaží žít v Ježíšově lásce.
      Benediktův řád dal církvi a světu dodnes padesát tisíc světců a na padesát papežů. Připomeňme si ještě tři rady z Benediktovy životní regule:
      1. Snaž se naslouchat!
      Hned první věta Pravidel začíná výzvou: ”Naslouchej! Nakloň ucho svého srdce!„ Máme si kolem sebe vytvořit prostor ticha, mlčení, naslouchání, kde by zmlkla záplava slov, kde bychom mohli uslyšet a vnímat slovo rozhodné: slovo Boží. Kultivovat Evropu nového tisíciletí znamená i dnes učit lidi naslouchat. Vytvářet prostor ticha k uslyšení hlasu Božího.
      2. Snaž se chválit!
      Benediktovo jméno znamená ”požehnaný„.
      Na dobré slovo se sluší odpovědět uznáním, pochválením. Proto Benedikt svolává mnichy, aby se vícekrát za den scházeli a chválili Boha za to, co směli v uplynulých hodinách zažít, udělat. Chce, aby celý život byl chválou Boží. A také chce, abychom chválili své bližní za všechno, co je na nich dobrého.
      Kultivovat Evropu třetího tisíciletí znamená i dnes: učit se děkovné modlitbě. Učit se vidět dobro v lidech kolem nás. Umět je uznat, pochválit.
      3. Snaž se žehnat!
      Nejen za dobro poděkovat, ale i přát dobro - to jest žehnat - máme se učit. Bratří si mají žehnat navzájem, mají žehnat příchozím, mají přicházet s požehnáním i k těm, kteří se něčím provinili. Ba Benedikt žádá, aby i ten, komu bylo ublíženo, třebas nespravedlivou pomluvou, šel za pomlouvačem a požádal ho o požehnání. Takže se v těch ústech slovo zlé mění v dobré.
      Kultivovat Evropu nového tisíciletí tedy znamená: učit lidi věřit na sílu dobrého slova. Učit lidi žehnat, tj. otvírat v člověku hluboké prameny jeho dobra. Hluboké prameny, kolem nichž mohou i v poušti světa vyrůstat oázy civilizace lásky.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet