16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Ľudská bolesť, pretože ju prijalo vtelené Slovo, získala Božskú hodnotu a ona, ako starý pozostatok hriechu, stala sa protijedom tým, že sa stala princípom vyššieho života.”

~EMILE MERSCH~

10.02.2010 -
čítanosť1130 reakcie0
(Share 303 0)


Téma: Svätý Tomáš / Apoštol /

Príhovor

Autor: -ls-

      Kdybyste chtěli vyhledat v evangeliích, kde se v nich píše o apoštolu Tomášovi, s podivem zjistíte, že u Matouše, Marka a Lukáše se jeho jméno uvádí jen v seznamu apoštolů, jinde o něm zmínka není.
      Zato evangelium Janovo o něm mluví hned třikrát a pokaždé velmi zajímavě. První zpráva je z doby, kdy se Pán Ježíš zdržoval daleko v Zajordání, protože židovská velerada na něj vydala zatykač. Tam byl Pán Ježíš v bezpečí.
      Ale Pán najednou říká apoštolům, že zemřel jeho přítel Lazar v Betanii nedaleko Jeruzaléma, a že za ním půjde. Všichni Pána Ježíše přemlouvají, aby tam nechodil. Vždyť mu tam hrozí zatčení a smrt - nedávno ho tam chtěli, kamenovat. Ale Ježíš trvá na svém rozhodnutí. Tu promluví Tomáš: ”Pojďme tam s ním i my, ať umřeme s ním.„ Jaký doklad věrné lásky.
      Druhá zpráva o Tomášovi vypravuje o události při poslední večeři. Pán Ježíš těší apoštoly, že jde, aby jim připravil místo v domě nebeského Otce. A končí slovy: ”A cestu, kam jdu, znáte.„ A Tomáš zvolá: ”Pane, nevíme, kam jdeš a jak bychom mohli znát cestu?„
      Ostatní apoštolové asi nechápali slova Pána Ježíše o nic víc, ale mlčeli. Jen Tomáš to říká nahlas. Nestydí se za to, že je upřímný.
      Ve třetí zprávě se Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání ukazuje apoštolům: Tomáš při tom není. Když mu to pak radostně vyprávějí, Tomáš prohlásí, že tomu neuvěří, dokud si na něj nesáhne. A když se za týden zjeví Pán i jemu, Tomáš radostně volá: ”Můj Pán a můj Bůh jsi ty!„
      Od té chvíle byla Tomášova víra neochvějná a vede jej z místa na místo, ze země do země, aby svědčil o milovaném Pánu a Spasiteli.
      Začíná jako ostatní v Jeruzalémě a v Palestině, pak odchází do dnešní Habeše. Potom se plaví do Persie mezi Parthy, Médy a Hyrkány v dnešním Iráku, Iránu a Turkménii. Dále ho vede misijní cesta k Baktrům v dnešním Afganistánu, po staré hedvábnické cestě do Číny a nakonec do Indie. Tam dodnes přetrvává křesťanská obec, která se nazývá Křesťané Tomášovi. Slavným poutním místem indických křesťanů je Malajpur, kde Tomáš zakončil svou misijní cestu mučednickou smrtí.
      Tomáš bývá nazýván nevěřícím. Jistě ne proto, že by byl ateista v dnešním slova smyslu. Ve starověku neexistovali lidé, kteří by nevěřili v boha. Byl to člověk, který se nesnadně zbavoval starých názorů, nebyl lehkověrný. Jeho velikost je i v tom, že se nebál mít jiný názor než všichni jeho kolegové. Rozhoduje se ne podle toho, co kdo kde řekl, chce se sám přesvědčit.
      V tom se Tomášovi velmi podobáme my, lidé dvacátého století. Nejistota a pochybnosti při hledání víry v Boha patří jako u Tomáše do vybavení dnešního člověka.
      Kéž bychom dokázali jako Tomáš dohmatat se tak pevné víry, jaké dosáhl on.
27.06.2003 | Čítanosť(2170)
Apoštolát


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet