16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modlitbou sa čas nestráca, ale získava.

~E. Puzik ~

05.02.2010 -
čítanosť1029 reakcie0
(Share 296 0)


Téma: 1 Sol 5, 16-24

Príhovor

Autor: -ls-

      „Víte, kdo je to Bhagwam Sri?“
      „Víte, kdo vám ukáže cestu? Bhagwam Sri!“
      „Poslechněte si Bhagwama Sri - najdete radostný život!“
      Takhle křičí v posledních letech na lidi v západních městech z plakátů, reklam, z ampliónů a tlampačů různá orientální jména.
      Kdo jsou ti, co chtějí vést Evropu? Učenci, vědci, politici, filosofové, lékaři? Nic takového - domorodí šamani z indických pralesů, příslušníci kmene Guru a jiní jim podobní.
      Takhle to dopadá s dnešní evropskou civilizací. Dřív jezdili misionáři z Evropy do pralesů cizích světadílů, teď jezdí domorodci z pralesů učit Evropany žít.
      A lidé, unavení politickými šarvátkami, byznisem, psychoanalysou, sexem, skepsí, utíkají z měst do přírody v naději, že tam najdou smysl života.
      Na 30.000 Němců prý už odjelo do klášterů v Tibetu.
      Proč vám to dnes vypravuji? Říkáte si možná, že tohle přece není náš problém. Že to je problém civilisace na západě. Naše děti tam nepojedou.
      Jenže je to i náš problém. Naše děti také utíkají do džungle. Jen si přečtěte denní kroniku v novinách: Party mladistvých, kteří utekli z domova, z práce, přepadají, kradou, toulají se, nepracují, příživničí, fetují.
      Je to týž útěk ze života jako u těch, co táhnou do Indie a Tibetu. Všechny ty útěky z rodin, z domova, ze společnosti svědčí, že tam není dost lásky, radosti, pohody.
      Všechny ty útěky jsou naší obžalobou, že nejsme dost křesťané, že nevytváříme kolem sebe křesťanské prostředí, ovzduší.
      Zde jsme u zásadní otázky: Co je úkolem každé generace, nejen naší? - Máme kolem sebe vytvářet křesťanské prostředí.
      Už svatý Pavel, jak jsme si dnes četli v listu křesťanům v Soluni, jim - i nám - načrtával takový program křesťanského života:
      „Bratří, stále se radujte! Buďte bdělí!
      Bez přestání se modlete.
      Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“
      To je křesťanský životní program podle svatého Pavla. Platí to i pro nás?
      Co s takovým programem dnes? „Buďte bdělí - neustále se modlete!“ To snad máme méně spát, to snad máme odříkávat Otčenášky od rána do večera?
      Vy dobře víte, že tak to Pavel nemínil: Bdělost, to je hlídat si pokušení ke zlu, zlosti, mrzutosti, nenávisti. Hlídat si každé zlé hnutí v sobě, vše, co narušuje lásku.
      Stálá modlitba, to je vše, co dělám v lásce a z lásky, to je celý křesťanův život, když se žije pokojně.
      Je tu otázka do našeho adventního zpytování svědomí:
       Co zlého musím v sobě překonat já?
       Čím vyvolávám rozmrzelost druhých, čím je trápím?
      A teprv tam, kde člověk se naučí žít pokojně a v lásce,
      teprv tam začne růst opravdová modlitba,
      teprv tam můžeš říkat slova modlitby, slova Otčenáše, a to říkání je opravdová modlitba.
      Kdo v srdci nosí nelásku a hněv, ten se nemodlí, i kdyby říkal sebevíc modliteb, ten jen brebentí slova.
      A naopak, kdo se učí žít podle Pavlova návodu, kdo se učí žít pokojně a v lásce, u toho je modlitbou celý jeho život, celý životní postoj, tam je křesťanské ovzduší a prostředí. Tam je domov, ze kterého se neutíká ani do džunglí indických, ani do džunglí našich měst, mezi zlodějíčky a povaleče.
      Přeji vám, aby vám adventní zpytování svědomí letos pomohlo ovzduší vašich domovů pokřesťanit, to jest, naplnit pohodou a láskou.
20.06.2003 | Čítanosť(1403)
Téma: Bdelosť / 1 Sol 5, 6
27.04.2016 | Čítanosť(1059)
Téma: 1 Sol 5, 17
16.06.2003 | Čítanosť(2144)
1 Sol 5, 1-28


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet