5.február 2023

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Keď príde deň súdu, nebudú sa nás pýtať, čo sme prečítali, ale čo sme vykonali, nie ako pôvabne sme hovorili, ale ako nábožne sme žili.”

~TOMÁŠ KEMPENSKÝ~

05.02.2010 -
čítanosť1322 reakcie0
(Share 323 0)


Téma: Mk 13, 33-37

Príhovor

Autor: -ls-

      Je to obraz zániku, konce světa, na který dnes církev obrací náš zrak. Když jsme toto evangelium slýchali jako děti, báli jsme se a nechávali se znovu a znovu ujišťovat, že to ještě moc dlouho nebude, že Pán Ježíš nám dal poznávací znamení, podle kterých poznáme, kdy se bude konec blížit, a ta že se ještě nenaplnila.
      Dnes však o konci světa čteme nejen na stránkách Písma, ale i v denním tisku. V ruce několika lidí na světě je síla, která je schopna zničit náš svět v okamžiku.
      Ptejme se tedy s novým zájmem, co Kristus říká o tom, kdy bude konec světa.
      Evangelium musí být hlásáno mezi všemi národy (Mk 13,10)
      A to ještě není a tak hned to nebude - říkávali nám ve škole - tj. před několika desetiletími. Dvě třetiny lidstva ještě neví nic nebo skoro nic o Kristu, mapa křesťanského světa vykazuje moc bílých míst. - Jenže dnes radikálně změnily situaci moderní dorozumívací prostředky: rozhlas, televize, noviny, knihy. I v nejvzdálenejších zemích mají lidé možnost informovat a poučit se o Kristu. Každý na zemi má možnost zaujmout stanovisko. - A evangelium nepraví, že bude konec, až všichni lidé v Krista uvěří, ale až bude všude hlásán, až bude mít každý možnost říci ke Kristu své ANO nebo NE.
      Není to tedy mlhavá dálka, ale už přítomnost, kde se naplňuje toto znamení.
      Národ vyvolený se navrátí zpět (Řím 11,25-26)
      Národ vyvolený - Židé. Se smíšenými pocity jsme se my, křesťané, dívali vždy na tento nešťastný národ, zdálo se nám často, že tragédie Velkého pátku, roztržená chrámová opona, jsou znamením trvalého, hněvivého zavržení. - Byla to krvavá křížová cesta, jíž šlo židovstvo světem. - Její Kalvárií, vyvrcholením, bylo běsnění za Hitlera. Nikdy se nám nezdálo být vzdálenější tvrzení Pavlovo, že i Židé najdou cestu do království Božího.
      A hle: Židé mají zase svůj vlastní stát. Není to sice stát křesťanský, ale je plný křesťanství. Každé místo, dědina, rybník, vše jim mluví o Kristu. - A čím začali svůj vlastní svébytný národní život? Vzpomínáte ještě? Pozoruhodným procesem, v němž znovu zkoumali Ježíšovu vinu. Závěrem procesu židovský národ oficiálně vyhlásil Ježíše za nevinně odsouzeného, a jeho smrt za justiční vraždu. - Neméně pozoruhodné je to, co jsme slyšeli z jednání 2. vatikánského koncilu: Bylo tam všemi delegáty, tedy oficielními představiteli celé katolické církve, schváleno prohlášení, že židovský národ není vinen smrtí Kristovou. Že vinu nese všechno hříšné lidstvo - lidské hříchy, pro ty že Kristus chtěl umřít.
      Je vidět, že i tato podmínka, která se ještě nedávno zdála být nemožná, zdá se nyní blíž svému naplnění.
      Veliký odpad (Mt 24,5-8)
      U evangelisty Matouše čteme, že mnozí se popletou ve svém myšlení, zavrhnou víru a přidrží se nevěry, jako by to bylo něco lepšího. Sledujeme tento odpad už po 150 let: nejprve to byli jednotlivci - inteligence, ale pak to šlo masově. Napřed průmyslové dělnictvo, po nich zemědělci. Ne jen vlivem ateistické propagandy, ta na tom moc nemění. Je to stejné i v zemích, kde ateistická propaganda není.
      Druhá známka dle svatého Matouše: Vyhasne láska mnohých. Lidé se přestanou mít rádi ... Ať hovořím s lidmi z kteréhokoliv pracovního prostředí, na otázku, jak se jim daří v práci, slýchávám odpověď: Copak s prací by to ještě šlo, to by nebylo tak zlé, ale horší je to s lidmi. Věčně se mezi sebou hádají, věčně si závidějí, věčně jsou jednotlivci i skupiny proti sobě, věčně si závidějí každou korunu. Opravdu uhasíná láska mnohých.
      Antikrist povstane (2 Sol 2.3.násl.)
      To je vážná a temná stránka Božího kalendáře. Antikrist je odedávna oblíbená nadávka nechápajících: Luther papeži, papež Lutherovi. Svévolný výklad způsobil již mnoho zla a zmatků, nejen v mladé církvi soluňské, ale i ve všech stoletích křesťanské éry lidstva. Povězme si tedy jen to, co jasně plyne z biblické zprávy:
      Na sklonku času se objeví vtělené zlo, pýcha, moc, násilí, poťouchlost a faleš. Tento Antikrist bude vítězit, ale nakonec zasáhne Ježíš Kristus. „Dechem svých úst zahubí nešlechetníka,“ praví o tom Písmo.
      Hle, přes všechny temné stránky posledních dějin lidstva, zůstává až do konce evangelium Ježíše Krista radostnou zvěstí. Dobro nakonec zvítězí. Pomine staré nebe i stará země, ale Slovo Boží nepomine, nepominou ti, kteří se věrně drží Pána. Poslední slovo bude patřit Bohu.
      Můžeme si tedy dát již odpověď, kdy bude konec světa?
      Naprosto ne. Tyto všechny ukazatele nás jen nově ujišťují, že slovo Boží je pravdivé, že to není jen nějaká sbírka bajek, a že se během věků blíží k svému naplnění. Kdy to bude, nevíme a ani vědět nepotřebujeme, když si z toho všeho vezmem správného poučení.
      S touto útěšnou jistotou vstupujeme do nového adventu, do nového církevního roku. Bude to dobrý advent, dobrý církevní rok, když budeme žít ve světle pravd dnešního evangelia:
      k Bohu - s pevnou vírou k člověku - s vlídnou láskou.
09.09.2003 | Čítanosť(2024)
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32
12.06.2003 | Čítanosť(2497)
Mk 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2486)
Mk 13, 24-37


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet