16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa Kristovo svetlo usídli v srdci, všetko sa končí dobre: plač sa stáva radosťou, poníženie víťazstvom, bolesť slávou.

~JÁN XXIII.~

05.02.2010 -
čítanosť1641 reakcie0
(Share 296 0)


Téma: Mt 11, 25-30

Príhovor

Autor: -ls-

      Když papež navštívil Austrálii a chystal se na sportovním stadiónu ke slavnostní bohoslužbě, došlo k humorné demonstraci. Jakýsi australský lékař vyjel na stadión na oslu a vážně jej objížděl. Všichni pochopili, co tím chtěl říci papeži: Když jsi zástupce Ježíšův, pak bys neměl cestovat v luxusní vládní limuzíně. Neměl bys napodobovat mocné politiky tohoto světa, ale jednat v duchu chudé církve chudého Ježíše.
      Na této výtce je asi kus pravdy. Je známa záliba některých církevních hodnostářů v honosném vystupování a barokní nádhera některých kostelů málo mluví o chudém a prostém zakladateli křesťanství.
      Křesťanům se vytýká i mnoho jiného. Např. že naše hlásání o lásce a míru nikam nevedlo, že naše dějiny jsou plné válek, panovačnosti a despotismu.
      Mohli bychom se bránit, že křesťané jsou jen lidé a proto se na nich odráží lidská slabost a špatnost; - ale přesto platí, že Ježíš blahoslaví jen lidi tiché, skromné, pokojné. Blahoslaví jen takové, kteří se neopírají o diplomacii a teror, ale chtějí změnit svět k lepšímu nenásilnými cestami, mocí lásky.
      Je to u Ježíše a u těch, kteří jej berou vážně, slabost, nebo velikost a síla, tahle důvěra, že konflikty lze řešit jinak než pěstmi, kulomety, bombami?
      Albert Einstein kdysi řekl, že udržení míru na světě je obtížnější výkon, než všechny fantastické objevy vědy a techniky moderní doby. Fyzika že je lehčí povolání, než politika: Myslím, že měl pravdu.
      Mír má původ v člověku. Těm, kdo naříkají na špatné časy, platí i dnes výrok svatého Augustina: „Časy, to jsme my!“
      A nyní jsme u toho, jaký smysl má ve světě křesťanství. Má učit lidi, že to nejdůležitější není předstihnout druhého, ale prospět mu. Že to nejdůležitější v lidském životě je mít rád a šířit pokoj.
      „Vy jste světlo světa, vy jste sůl země!“ - tak zobrazoval Ježíš náš úkol ve světě: Svítit svým příkladem, bránit hnilobě rozkladu, bránit proti smrti.
      Původ nepokojů je ve zvrácenosti lidské mysli. A nemysleme při tom hned na Džingischány a Hitlery. V každém z nás se krčí malý Hitler a číhá na příležitost k páchání zla.
      Bláhovci si myslí, že vše je v pořádku, když budeme všichni stále a hezky hlasitě volat: „Jsme pro mír, nechceme válku.“ Jenže to tak křičel stále i Hitler. Pravá práce pro mír ve světě spočívá v úsilí o pokoj v sobě a kolem sebe.
       V sobě:
      Denně se musíme hlídat od rána do večera, abychom si nelibovali v pomstychtivých myšlenkách, v pěstování nepřátelského smýšlení o druhých.
       Kolem sebe:
      Denně se musíme hlídat, abychom nereagovali zlostně, podrážděně, násilně nebo hrubě na pracovišti, doma v rodině, na hřišti. Kolik násilnictví, kolik propagandy násilí, zní někdy na sportovních stadiónech!
      Denně se musíme hlídat před vlastní nadřazeností, před neústupností, před pocitem, že všechno víme a líp. Zde je zdroj válek a násilí.
      Pokojná mysl, s tou se nikdo nerodí, ta není vrozená vlastnost.
      Rodí se šelma - a ta se musí u každého novorozence začít krotit výchovou, polidšťovat. Jako se lidé v určité době svého vývoje začali učit číst a psát, tak je nyní čas, aby lidé zařadili do svého učebního programu výchovu k pokoji, aby se stali konečně opravdu lidmi.
      Říkám: opravdu lidmi. Neodběhl jsem od svého tématu? Vždyť máme mluvit o tom, jak se stát křesťany! - Jenže ono se to kryje: Správný člověk je i správným křesťanem, i kdyby o tom třeba ani nevěděl. Pravé lidství je totožné s pravým křesťanstvím. Boj je tu jeden: Proti zvířeti v člověku, proti šelmě násilné a vraždymilovné.
      Jakže to viděl dávný prorok?: „Tvůj král k tobě přichází pokojný. Zničí válečné vozy, zlomí bitevní luk, národům bude hlásat pokoj.“ Pokoj má vládnout od moře k moři až do končin země. Skrze nás, naši generaci, mne - tebe, - chce přijít pokojný Ježíš a upokojit svět.
      Pojďme se přihlásit za vyznavače tohoto krále pokoje radostným kredem!
12.06.2003 | Čítanosť(4110)
Mt 11, 20-27
12.06.2003 | Čítanosť(3498)
Mt 11, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3458)
Mt 11, 2-19


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet