16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Život ma presvedčil, že najväčšou ľudskou biedou je pocit opustenosti.”

~MATKA TERÉZIA ~

19.01.2010 - Miron
čítanosť2332 reakcie0
(Share 479 0)


Téma: Zosnutie Presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

Homília

AI      Mnohí ľudia obľubujú dokumentárne filmy o slávnych ľuďoch, pretože v ich živote nachádzajú recept pre úspešný život. Aj keď sa o nás, Slovákoch, trochu zlomyseľne hovorí, že úspešným ľuďom vieme iba závidieť, predsa si myslím, že sme dostatočne múdri nato, aby sme si dokázali vziať návod, ktorý nám tieto osobnosti ponúkajú. Predsa v každom z nás je túžba po úspechu.
      Nemusíme sa zhodnúť na tom, čo je úspechom v tomto pozemskom živote. Ale určite sa zhodneme v tom, že najväčším úspechom kresťana je dosiahnutie spásy duše, dosiahnutie neba.
KE      Sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky nám túto pravdu potvrdzuje a zároveň nám núka návod na úspešné dovŕšenie nášho pozemského života.
DI      K pochopeniu tohto návodu si potrebujeme pripomenúť udalosť, ktorú svätý evanjelista Lukáš zaznamenal na začiatku svojho evanjelia. Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária (porov. Lk 1, 26-27). Anjel Gabriel Presvätej Bohorodičke zvestuje Božiu vôľu a ona ju prijíma so slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Keď budeme listovať ďalej v evanjeliu, nájdeme v ňom svedectvo o tom, že toto „áno“ Bohu Presvätá Bohorodička neustále potvrdzovala svojím životom.
      A v tomto tkvie návod na úspešný kresťanský život, ktorý vedie k spáse, k nebu. Začína stretnutím človeka s Kristom. Toto stretnutie bolo iné pre Presvätú Bohorodičku, iné pre Jána a Ondreja, iné pre Petra a Jakuba, iné pre Máriu a Martu a iné pre každého z nás. Kristus rôznym spôsobom pristupuje k človekovi. Spása nezačína chvíľou, kedy o ňom začujeme, ale vtedy, keď začneme konať podľa jeho slov. Keď spoznáme krásu jeho učenia a dovolíme, aby sa naplno rozvinulo v našom živote.
PAR      Dóm sv. Štefana vo Viedni je pokladaný za jednu z drahocenných umeleckých pamiatok. Vyzdobený je obrazmi a sochami mnohých slávnych umelcov, takže sa stal skôr múzeom, ako kresťanským chrámom. Mnohí turisti, ktorí do neho prídu, obdivujú sochy a obrazy, ale na Krista prítomného v Najsvätejšej Eucharistii na oltári si vôbec nespomenú. A predsa bol postavený v prvom rade pre Krista.
      Stalo sa, že počas druhej svetovej vojny bomba poškodila časť tohto chrámu. Príslušné úrady sa snažili poškodenú časť opraviť podľa pôvodných plánov. Tie však nemohli nájsť a preto museli platiť ťažké obnosy tým, čo sa snažili pôvodinu napodobniť. Misionár Lombardi, ktorý mal po oprave v tomto chráme duchovnú obnovu, povedal: „Celý svet je dnes zruinovaný ľudskou pýchou a nenávisťou. Opraviť sa dá len tak, že sa človek vráti k pôvodnému plánu, k zachovávaniu Božej vôle...“ (http://www.homily-service.sk/priklady/?zobrazit=text&tema_id=2143)
MY      Kráčať životom s ochotou nestále potvrdzovať svoje „áno“ Božej vôli konkrétnymi skutkami a životnými postojmi je známkou úspešného kresťanského života. Okolitý svet síce nebude tlieskať tomuto typu úspešnosti, no napriek tomu práve z tohto úspechu budú pre svet plynúť mnohé dobrodenia meniace jeho tvár k lepšiemu.
ADE      Nedovoľme, aby sa návod k pravej úspešnosti života vytratil z nášho srdca a z našej mysle. Jeho prijatie nám otvára perspektívu kvalitného pozemského života, ktorý môže byť zdrojom povzbudenia pre mnohých, ktorí potom neskôr spolu s nami prekročia prah smrti a vstúpia do večného života v nebi.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet