16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Život je trocha času, ktorý bol daný našej slobode, aby sme sa naučili milovať a tak sa pripraviť na stretnutie s večnou láskou.

~ABBÉ PIERRE~

19.01.2010 - Miron
čítanosť3747 reakcie0
(Share 680 0)


Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

Homília

AI      Každý z nás má rád správy, ktoré podrobne informujú o nejakej udalosti. Preto azda môže niekto zazlievať evanjelistom, že v prípade samotnej popravy svätého Jána Krstiteľa neprinášajú žiadne podrobnosti. Táto výčitka však nie je na mieste, pretože nemohli zaznamenať to, pričom neboli.
KE      Napriek tomu mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa je pre nás zdrojom poučenia, ktoré je hodné nasledovania.
DI      Svätý Ján Krstiteľ zomiera nevinní. Zabil ho hriech, ktorý takto chcel umlčať pravdu. To sa však nedá. Pravda vždy zvíťazí. Aj keď v pozemskom živote azda sú situácie, kedy klamstvo triumfuje nad pravdou, v porovnaní s večnosťou, kde vždy triumfuje pravda, ide takmer o bezvýznamné časové úseky. Človek však musí byť silný, aby ho ťarcha neprávosti v čase skúšky nezlomila, prípadne nenaviedla na hriech.
      Svätým krstom sme sa stali Božími deťmi. Ak nasledujeme náuku, ktorú nám priniesol náš Spasiteľ, stretneme sa s odporom sveta, v ktorom panuje hriech. Ježiš Kristus hovorí: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20). Hriech sa bojí pravdy, lebo tá ho odhaľuje, strháva mu masku.
      Pre hriešnika, ktorý sa ocitne v blízkosti zbožného kresťana, jestvujú len dve možnosti: buď uzná svoj hriech a koná pokánie, alebo zatvrdí svoje srdce a začne tohto svedka pravdy prenasledovať.
PAR      Zaiste mi dáte za pravdu, že častejšie zakúšame tú druhú alternatívu. Ako sa máme v takýchto chvíľach zachovať?
      V prvom rade si musíme byť istí, že sme nevinní. Často totiž považujeme za krivdu i to, čo sme si zaslúžili svojimi skutkami alebo použitím nesprávnych slov. Ak krivdu vyvolal náš hriech, prijmime bolestivé následky ako pokánie. Ak sme však nevinní, neodporujme! Nechajme sa viesť slovami Ježiša Krista: „Milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým“ (Lk 6, 35).
      Takýto postoj ku krivde sa stane novým svedectvom o pravde. Zároveň do bude ďalší krok k väčšej dokonalosti.
MY      V životopise arského farára, svätého Jána Vianneya, sa hovorí o istej žene, ktorá porodila dieťa ako slobodná mamička. Nikto nevedel, kto je otcom. Pretože bývala blízko fary, začali sa trúsiť zlomyseľné reči, že otcom je arský farár. Svätý Ján Vianney, ktorý vedel, kto je otcom dieťaťa, sa vôbec nebránil, nebojoval proti tomuto nespravodlivému osočovaniu. Všetko znášal v plnej dôvere v Božiu spravodlivosť.
      Tieto reči kolovali v dedine a neutíchli ani po dlhých rokoch. Až raz, keď sa v Arse konali misie, pravý otec dieťaťa sa priznal spovedníkovi, že roky to nemal odvahu priznať i keď vedel, že sa tým poškodzuje česť miestneho farára. Po spovedi to však verejne priznal.
      Neprávosť, ktorú znášal svätý arský farár sa skončila. Pravda zvíťazila. A svätý Ján Vianney takto dosiahol vyššiu dokonalosť a zaiste i mnoho zásluh pre nebo.
ADE      Pravda vždy zvíťazí. Večnosť je triumfom pravdy. Toto je posolstvo dnešného sviatku. Prijmime ho, aby neprávosť nebola pre nás pokušením k hnevu a nenávisti, ale príležitosťou na rast v dokonalosti a získaniu zásluh pre nebo. Takéto naše počínanie bude svedectvom, ktoré mnohým otvorí cestu k pokániu.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet