16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Dúfať, znamená veriť v dobrodružstvo lásky, mať dôveru k ľuďom, urobiť skok do neznáma a prenechať sa celkom Bohu.

~Dom Helder Camara ~

19.01.2010 - Miron
čítanosť1566 reakcie0
(Share 348 0)


Téma: Sťatie hlavy sv. Jána Krstiteľa / Mk 6, 14-30

Homília

AI      Keď som navštívil spolubrata, vyslovil som prianie vidieť miestny chrám. Hneď ako som vošiel, ma upútal jeden obraz. Ale nie preto, že by bol pekný. Tento obraz v nevkusnom ráme neladil s interiérom chrámu a rozhodne kazil celkový dojem. Spýtal som sa priateľa: „Prečo to nedáš dole? Kráse chrámu to predsa vôbec nepridáva.“ Pokrčil plecami a vysvetľoval: „Tento obraz zakúpila pre chrám jedna veriaca a rám zas urobil iný veriaci – ako dar. Ak by som ho dal dole, nastalo by pobúrenie... Nechcem riskovať...“
      Tento kňaz bol pod tlakom. Vedel, že bez tohto obrazu by chrám vyzeral oveľa lepšie, no nechcel vyvolať nevôľu darcov.
      Dobre chápeme správanie tohto kňaza, pretože sami vnímame pôsobenie mnohých podobných tlakov v našom živote. Veď už určite sa nám stalo, že sme sa priklonili na stranu lži len preto, že nás k tomu pritlačila falošná solidarita s príbuznými alebo priateľmi. Alebo sme pod tlakom verejnej mienky konali veci, s ktorými sme vnútorne nesúhlasili. Alebo sme povolili deťom veci – nie celkom správne – a znovu pod tlakom ich žobronenia.
KE      Svätý evanjelista Marek nám dnes rozpráva o okolnostiach smrti svätého Jána Krstiteľa. Môžeme si všimnúť, že všetci zainteresovaní boli pod určitým tlakom, ktorému sa nedokázali vzoprieť.
DI      Je to predovšetkým Herodes a Herodiada, ktorí žili v krvismilnom zväzku. Karhajúce slová svätého Jána Krstiteľa, ktorá nabádali k pokániu, sa minuli účinku. Ale Herodes s Herodiadou vnímali tlak, ktorý vzišiel z ich hriechu a rozhodli sa ho vyriešiť uväznením svätého Jána Krstiteľa. Ďalšou postavou, ktorá podľahla určitému tlaku, je Salome, dcéra Herodiady. Na nátlak svojej matky vytvorila situáciu, v ktorej zmyselnosťou rozpálený Herodes urobil nepremyslený sľub. A to Herodiada rýchlo využila. Ani pozvaní hostia neobstáli najlepšie. Aj keď vnímali absurdnosť celej situácie, predsa ani jeden z nich sa nepostavil na obranu proroka. Boli pod tlakom. Báli sa Herodesa.
      V týchto pár riadkoch z Evanjelia je zreteľne vidieť k akým hrozným následkom môže dôjsť, ak sa človek nedokáže postaviť „tlakom“ ktoré ho nútia konať proti pravde a spravodlivosti.
      Možno, že nás k zmene privedie lepšie pochopenie tohto nezdravého javu. Sväté písmo, keď nám rozpráva o prvých ľuďoch, spomína situáciu, kedy sa títo ľudia ocitli pod tlakom. Vyvolal ho pokušiteľ, keď Adamovi a Eve vložil do mysle falošnú predstavu, že získajú vyššiu kvalitu života, ak porušia Boží príkaz. Neodolali tomuto tlaku a dôsledky boli katastrofálne.
      Tento princíp je prítomný v každej situácii, kedy sme „pod tlakom“. Vždy sa nám ponúka riešenie, ktoré je na prvý pohľad ľahšie, pokojnejšie, menej namáhavé. Je prirodzené, že naša vôľa smeruje skôr k prijatiu toho, čo vyžadujeme menej námahy. No toto nie je cesta, po ktorej by sme mali kráčať.
PAR      Pozrite sa na nášho Spasiteľa. I on bol vystavený mnohým tlakom. Zákonníci na neho tlačili, aby dodržoval Zákon podľa ich predstáv. Ježiš Kristus povedal tomuto tlaku: „Nie!“ Svoj postoj vysvetľuje slovami: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo“ (Jn 4, 34). Z toho istého dôvodu hovorí nie tlaku zo strany farizejov, ktorí od neho očakávajú, že bude dodržiavať tradície otcov a rovnako hovorí nie zelótom, ktorí od neho očakávajú, že sa stane vodcom Izraela a oslobodí ľud spod nadvlády Rimanov. Nehľadá slávu a uznanie u ľudí. Dokonale chápe svoje poslanie: Plniť vôľu svojho nebeského Otca.
      Človek, ktorý sa rozhodol nasledovať Ježiša Krista, nemôže opomenúť tento jeho príklad. Kto uprednostňuje Božiu vôľu pred svojou, dokáže povedať „nie“ rôznym tlakom, ktoré na neho v živote doliehajú. Dokáže sa správne rozhodovať, dokáže sa postaviť „proti prúdu“ verejnej mienky, čo mnohí nechápu a považujú to za bláznovstvo. No takýto človek sa stáva „soľou zeme“ – „svetlom sveta“ a mnohí v jeho príklade nachádzajú posilu pre svoj život.
MY      Príkladom nám je zaiste svätý Metod Dominik Trčka. V jeho životopise nachádzame mnoho situácii, kedy bol „pod tlakom“. Mohol nasledovať svoju vôľu a vybrať si príjemnejšiu a ľahšiu cestu života. Ale on sa rozhodol uposlúchnuť radšej vôľu nebeského Otca. Toto svoje rozhodnutie neodvolal, aj keď táto cesta bola namáhavejšia a nakoniec ho priviedla k mučeníckej smrti. Dnes sa k nemu s dôverou obraciame a prosíme o jeho príhovor u nebeského Otca v našich potrebách.
ADE      Dovoľme, aby sa v našom vnútri rozhorela mohutná vatra lásky k Bohu. Na túto vatru hoďme svoju vôľu, ktorá nás tlačí k vyhľadávaniu ľahkej cesty životom za cenu neposlušnosti voči vôli nebeského Otca a za cenu odvrátenia sa od pravdy. Hoďme na túto vatru všetko, čo nám bráni, aby sme sa stali svetlom a soľou pre tento svet.

12.06.2003 | Čítanosť(3146)
Mk 6, 14-29
12.06.2003 | Čítanosť(3094)
Mk 6, 1-13
12.06.2003 | Čítanosť(2766)
Mk 6, 30-44


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet