16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Čo vlastníš nad to, čo potrebuješ ty a tvoji domáci k riadnemu životu, nepatrí tebe, ale iným. Ak si to ponecháš, si zlodej“

~Michel Quoist .~

19.01.2010 -
čítanosť1276 reakcie0
(Share 287 0)


Téma: Mk 10, 2-16

Príhovor

Autor: -ls-

      Jeden novokněz měl na svém primičním oznámení žalmový verš: „Ztišil jsem své srdce v Bohu, jako dítě se ztiší v náručí matky.“ Každý, kdo si ten verš přečetl, snadno porozuměl, co chtěl ten mladý kněz říci: V dnešním světě, plném komplikací, nastupuji svou kněžskou službu ne s pocitem všemohoucího siláka, ale s důvěrou dítěte, které spoléhá na otcovskou chránící ruku.
      Dnešní evangelium také mluví o dětech. Že Pán Ježíš nedovolil děti odhánět, ale přijímal je, to je nám blízké a sympatické. Dnes je populární heslo: „Pro děti jen to nejlepší.“
      Ale když nás dál vyzývá, abychom my dospělí byli jako děti, to už nás uvádí do rozpaků. Být jako děti - co s tím? Každý chce být přece dospělý, samostatný, silný - a ne jako dítě! Vždyť i samy děti touží po tom, aby už byly velké, dospělé, samostatné.
      A přece ta Ježíšova slova nikdo z evangelia nevyškrtl, stále zní a stále platí jako podmínka: „Kdo nepřijme Boží království jako dítě, ten do něho vůbec nevejde.“
      Jak tomu máme rozumět, jak máme podle toho příkazu žít?
      Když křesťan neví, jak má něco dělat, ptá se, jak to v podobné situaci dělal Pán Ježíš. A jak to dělal Pán Ježíš?
      Když začal učit, byla tehdejší společnost rozdělena - jako je dodnes a bude vždycky - na lidi mocné a vládnoucí a bohaté - a na ty chudé a bezmocné. Ježíš se nedal do služeb mocných a bohatých - ač ti by byli jistě jeho služby rádi přijali a dobře zaplatili. Ježíš se nespolčil s vladařem Pilátem, s veleknězem Kaifášem, Ježíš se nespolčil s mocnou politickou stranou farizeů nebo saduceů. Ne. Ježíš šel k těm, kteří byli bezmocní, utlačení, pohrdaní. Nešel k velkým, ale k maličkým.
      Děti v té době patřily k těm zcela bezmocným. Ani v chrámu se s nimi nepočítalo - do dvanácti let nesměly na bohoslužby. Děti jsou zcela závislé na rodičích - žít jako dítě tedy znamená: žít s vědomím, že jsme závislí na lásce a péči Boží.
      Ježíšovi učedníci a apoštolové nejprve zvěst evangelia s pokorou a důvěrou dětí přijali, - ale v tomto duchu dětské skromnosti a poslušnosti nezůstali. I ti nejbližší Ježíšovi učedníci se začali mezi sebou hádat, kdo z nich je větší, kdo důležitější. Začali odhánět děti od Ježíše, protože se jim nezdály být dost důležité a Pán Ježíš by s nimi darmo ztrácel čas. I některé z dospělých začali odhánět, protože se jim zdáli být málo důležití. Ježíš však trpělivě ukazuje učedníkům i nám jinou cestu: Ne stálé soutěžení, kdo koho předstihne, ne ctižádostivá panovačnost - to vytváří mezi lidmi peklo, ale skromná ochota sloužit druhým - to vytváří království pokoje mezi lidmi, tak jednají opravdoví křesťané.
      Vezměme si třeba takového svatého Metoděje. Když přišel na Moravu, převyšoval naše předky jak urozeným šlechtickým rodem, tak učeností a vzděláním. Mohl být na mnohé pyšný a nad tehdejší Moravany povýšený. Přesto si uchoval postoj učedníka Ježíšova. Všude pomáhal - nechtěl panovat, chtěl sloužit.
      Je to nebezpečné, když se člověk ověsí tituly, penězí, funkcemi, známostmi, úřady a postavením. Kdo si jen na tom zakládá, z toho se vytratí lidská osobnost a zůstává jen věšák na cingrlátka.
      Od těch dob, co byla sepsána slova dnešního evangelia, uplynula tisíciletí. Mnoho se na světě změnilo, ale platnost Kristova požadavku trvá nezměněně i pro nás. Chceme-li žít v pokoji Božího království, pak
       - nestavme svůj život na ctižádosti a pýše,
      - nevynášejme se svým věděním, uměním, mocí.
      - Zachovejme si k Bohu v životě i v modlitbě vztah dítěte, které rádo poslechne, rádo poslouží.
      - Radujme se z toho, že u Boha není nikdo zbytečný, nikdo příliš malý, nikdo bezvýznamný. Že k Bohu smí jít a přijít každý, i já, i ty, i my všichni.
      A to je velký důvod k velké radosti.

12.06.2003 | Čítanosť(2926)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2548)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2405)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet