27.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Všetko sme povinní vykonať pre večnosť.

~sv. Ján Zlatoústy~

19.01.2010 -
čítanosť1525 reakcie0
(Share 301 0)


Téma: Mk 13, 24-32

Príhovor

Autor: -ls-

      Vzpomenete si ještě na havarii v americké atomové elektrárně v Harrisburgu? Svět trnul hrůzou, co se stane, jestli vybuchne atomový reaktor, u něhož vypovědělo chlazení. - „Apokalyptické nebezpečí ohrožuje svět,“ tak psaly tenkrát noviny, a mínily tím, že hrozí nebezpečí hrozné, zhoubné, katastrofální.
      „Apokalypsy“ jsou starozákonní knihy, které vznikaly v době před příchodem Pána Ježíše, např. kniha Malachiášova, Danielova. Apokalypsa se jmenuje i poslední kniha Nového zákona. Jedná se v nich o konci světa, Božím soudu a příchodu Božího království.
      „Ale co to může být dobrého, to Boží království, když se ohlašuje strašením, hrůzou?“
      Kdo nezná rozdíl mezi starozákonní a novozákonní apokalyptikou, ten by se takto ptal právem. Tomu může napadnout, že křesťanství je strašení lidí, jak jsem tuhle kdesi slyšel.
      Novozákonní křesťanská apokalyptika, to není reportáž o budoucích událostech světa. Ta nechce dělat vědeckofantastické horory a strašidelné předpovědi, jak skončí a zanikne tento náš vesmír, naše Země, naše lidská civilizace.
      Naopak. Ta nás učí těšit se na budoucnost, protože to bude setkání s Pánem Ježíšem, protože tam se plně ukáže, jak je Bůh věrný v tom, co nám přislíbil.
      Bude to setkání s Pánem Ježíšem
      Teď, zde, za života, se s Pánem Ježíšem setkáváme jen nepřímo, jen skrze víru. Ve svátosti pokání poznáváme jeho milosrdenství, v eucharistii jeho lásku, v evageliích slyšíme jeho slova, v bližním zahlédneme odlesk jeho tváře.
      Smíme se však těšit na budoucí setkání s ním tváří v tvář. Tenkrát teprve prožijeme plně radost z našeho vykoupení, z amnestování našich hříchů.
      Příchod Kristův není pro nás, křesťany ničím strašidelným. Vždyť je to definitivní příchod Boží lásky do našeho života. Boží soud bude, ale bude soudem Boží lásky a porozumění našemu člověčenství.
      Těšíme se, že pak plně pochopíme, jak Ježíš je Syn Boží slávy a bratr naší lidské bídy.
      Zvěst o konečnosti života, o konečnosti světa, to není pro křesťana horor, ale vyhlídka na setkání s Pánem, příslib života za branou smrti, dovršení Boží amnestie našich hříchů.
      Ale co křesťanské učení o pekle, to není strašení člověka budoucností? Je a není. Není to strašení budoucností, protože peklo je odhalením situace, v níž se člověk - pekelník, nalézá už teď, za svého života. Jestli někdo odmítá nabídku Boží lásky, jestli dává přednost osamění před „svatých obcováním“, před společenstvím s druhými v lásce a vzájemném pomáhání si, pak se už teď dostává do izolace, samoty, která se může stát trvalou, věčnou, peklem navěky. Biblické výrazy o pekelném ohni, pláči, skřípání zubů, to jsou starobylé metafory, obrazná rčení - vždyť jinak než obrazně ani dnes o těchto věcech mluvit neumíme.
      Avšak možnost pekla, možnost ztroskotání lidského života, to je reálné, skutečné nebezpečí, a nikdy nemůže být vyloučeno.
      Bude to vyplnění Božího příslibu
      Konečný příchod Kristův, konec našeho času, to je pro nás doba, kdy se projeví a ukáže, jak je Bůh věrný v tom, co nám přislíbil.
      Teologové nám říkají, že nebe je skutečnost, kde Kristus vládne spolu s Otcem. Spolu s Ježíšem přijímá Otec postupně i nás. To znamená, že nebe je stále ještě rostoucí skutečnost.
      Osobně, pro každého z nás, je nebe vrcholným prožíváním osobní blaženosti, štěstí. Nic nemá společného s mrtvolným klidem, jak by se mohlo zdát podle modliteb, aby zemřelí „odpočívali v pokoji“. Nebe, to bude největší vzepjetí našich tvůrčích sil, našich lidských schopností, zesílených Boží milostí a láskou. Vždyť budeme v tvůrčí dlani Boží, ve středu zrodu atomů, lidských jedinců, kosmických systémů.
      Bude to dovršení společenství svatých
      A to všechno nebude prožívat každý sám, osaměle, ale v té nejkrásnější partě, v té nejlepší společnosti všech dobrých, správných lidí od počátku světa. S nimi společně budeme tvořit nové lidstvo, nový svět.
      Má-li však náš život vyvrcholit společenstvím, musíme jej ve společenství prožívat už teď, zde. Už teď se spojovat ke vzájemné pomoci, ke společné cestě k Bohu.
      Moc pěkně to zobrazuje jedna z líbezných legend staré zbožné Rusi, v níž se vypravuje:
      jak v jednom carství slavil baťuška dobrotivý car svátek a pozval všechny poddané, aby přišli slavit s ním. Všichni se vydali na cestu. Jen v jedné chalupě seděli pospolu dva a naříkali: „Jak rád bych také popřál carovi, jak rád bych pojedl dobrých věcí, ale nohy mi neslouží, nikam bych nedošel.“ Tak naříkal ten, co byl chromý. „Jak rád bych i já se poveselil v tak dobré společnosti, ale oči mi neslouží, nevidím na cestu,“ naříkal ten druhý, který byl slepý. Až pak jim dal kterýsi chlapec, který běžel kolem a slyšel je, radu: „Ať ten slepý vezme chromého na záda. Chromý dá oči, slepý nohy a dojdou na hostinu oba.“
      Bratří, to je i naše situace. Když každý dáme k cestě životem to, co jsme a co umíme, každý něco, dojdeme společně do Božího království, dokážem, co bychom sami ze sebe třeba ani nesvedli.
      Radostná zvěst dnešní neděle
      Co je tedy jádrem dnešní radostné zvěsti slova Božího pro nás? Říká se nám tu, že přesto, že vše kolem nás je nejisté a dočasné a pomíjivé, i zem, po které jdeme, přesto se máme o co opřít: o Boží slovo, o Boží příslib. Nebe a země pominou, ale slovo Boží nepomine.
      Přesto, že člověk sám je slepý a chromý, když se lidé spojí v lásce, dojdou až do bran Boží radosti.
      Přihlasme se tedy k víře v Boží slovo, povstaňme ke společnému vyznání: Věřím v Boha ...

09.09.2003 | Čítanosť(1847)
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32
12.06.2003 | Čítanosť(2447)
Mk 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(2424)
Mk 13, 24-37


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet