21.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Zlo nežije vo svete vecí, ale výlučne v ľuďoch.

~príslovie ~

19.01.2010 -
čítanosť567 reakcie0
(Share 201 0)


Téma: Gn 18,20-32

Príhovor

Autor: -ls-

      To první čtení dneska, to byla opravdu zvláštní historka. Abraham smlouvá s Hospodinem jako to dělají handlíři na orientálním trhu.
      Některým lidem se toto čtení nelíbí. Říkají, že smlouvat s Bohem, to se nepatří. A vůbec - prosit Boha o to neb ono - to že se také nepatří. Prosebná modlitba, to že je špatná modlitba. Správná modlitba je Boha chválit, Bohu děkovat, - ale pořád o něco prosit, škemrat, to se prostě nemá.
      Co na to říci? Mají tihle lidé pravdu? Vypadá to dokonale, nechat všechno na Pána, Absolutně se spolehnout, že Bůh ví, co potřebujeme. Že to ví lépe, než my.
      Ještěže na čtení o Abrahamovi, který s Hospodinem smlouval a prosil ho, následuje evangelium, kde se učedníci ptají Pána Ježíše, jak se mají modlit správně. A Ježíš je učí modlitbě, která obsahuje jenom samé prosby. Sedm proseb. A ještě zdůrazňuje: “Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám. Každý, kdo prosí dostává, kdo hledá, nalézá.”
      Kdyby dnešní slovo Boží sestávalo jen ze čtení o tom, jak Abraham prosil za Sodomu a moc toho nevyprosil, byly by pochyby o účinnosti prosebné modlitby oprávněné. Ale v evangeliu to stojí jasně: “Když vy, lidé, dovedete svým dětem dát dobré dary, když vás prosí, tím spíše nebeský Otec dá svého Ducha těm, kteří ho prosí.”
      Ale i první čtení je pro nás velikou školou správného smýšlení.
      Už ta Abrahámova odvaha, zastávat se, přimlouvat se i za ty nejšpatnější. Sodoma a Gomora - to je dodnes symbol špatné, zvrácené společnosti, o které říkáme: “Od takových raději dál, s těmi nejlépe nic nemít!” - A hle - zbožný Abraham na ně nesvolává hněvy a tresty Hospodinovy. Neříká: “Dobře jim tak, ať mají, co si zasloužili.” - Abraham se za ty špatné lidi houževnatě přimlouvá. Důvěřuje, že ani v Sodomě nejsou samí špatní lidé.
      A co je ještě na Abrahamovi sympatické, je ta jeho důvěra v dobrotu Boží. Že Boží dobrota je větší, než jeho spravedlnost. Tahle odvaha k důvěře je ještě podivuhodnější, než ta první: “Bůh je dobrý” - na to se Abraham plně spoléhá.
      A to je stěžejní otázka dnešního slova Božího na nás, dnešní lidi: Máme i my takovou důvěru v Boží dobrotu? Máme ji při pohledu na to, jak mezi lidmi stále narůstá zlo, neláska, krutost? Máme důvěru v Boží dobrotu, když námi zmítají společenské zmatky, když se nám stále více houpe půda pod nohama?
      Umíme si říct uprostřed zmatků světa, že Bůh je dobrý, že to se mnou myslí dobře, že mi dá svého Ducha, když ho prosím?
      A umíme také bezpečně rozpoznat jestli naše modlitba je pokorná a důvěřivá?
      Pozná se to snadno. Ovocem dobré modlitby je vnitřní rozjasňování, zklidnění, nárůst pokojné jistoty a radosti: “Svěřil jsem své starosti Otci, Bohu.” Najednou vidíme, co je na světě kolem nás pěkného, co je na lidech kolem nás dobrého. Daří se nám překonat vlastní závistivost, sobectví, lakotu. Jen modlitbou, nic jinak, se daří vyléčit tuto rakovinu duše. Člověk, který se umí svěřovat Bohu v pokorné, prosebné modlitbě, ten se cítí uvolněný, svobodný, radostný.
      Každou neděli zakončujeme naši bohoslužbu slova prosebnou modlitbou - Přímluvami. Pojďme se dnes pokusit o dobrou prosebnou modlitbu. Pojďme prosit za všechno, co k životu pokojných božích dětí potřebujeme.

21.07.2004 | Čítanosť(1000)
Gn 18


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet