16.jún 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Nejde o to, pravdu vlastniť, ale dovoliť, aby pravda vlastnila nás. Pravdy našej viery nie sú chladné a mŕtve, ale sú stravujúcim ohňom, ktorý znepokojuje a pobáda.

~ALBINO LUCIANI~

19.01.2010 -
čítanosť532 reakcie0
(Share 208 0)


Téma: 1 Sam 3,3b-10.19

Príhovor

Autor: -ls-

      Jen si to dobře představte, co jsme tu slyšeli: čtyřikrát za noc Samuela volají. A on čtyřikrát ochotně vyskočí, ochoten poslechnout.
      Jak to dopadá, když někdo volá tebe? Neříkám v noci, to bys leda něco zamručel a obrátil se na druhou stranu. Ale co ve dne? Není to u vás, jako tuhle bylo v jedné rodině? Maminka něco potřebuje a volá z kuchyně: „Petře, pojď sem.“ - Nic - ticho. „Petřeé, pojď sem honem““ - Teprve za chvíli se ozve ve dveřích bručení: „Co je?“ - „Obuj si boty, skočíš do obchodu, honem!“ - Ticho. „Tak dělej!“ - „Ať jde Jana.“ - „Jana šla do hodiny.“ - „Já nemám čas.“ bručí Petr. Co dál vykládat, teprve pohlavek přesvědčil Petra, že má poslechnout, když ho matka volá.
      Ten Petřík byl takový vadný asi proto, že nevěděl jedno důležité: Když volá a když něco poroučí maminka nebo tatínek, je to vlastně totéž, jako u Samuela! I v hlase rodičů volá Bůh! To Bůh svěřuje rodičům dítě; to Bůh svěřil tvým rodičům i tebe, aby tě vychovali. Poslechnout rodiče, znamená poslechnout Boha; neposlechnout rodiče, znamená odmítnout Boha! Vzpomeň si na to, když ti někdy dojde zásoba ochotné poslušnosti - a hned ti bude snadnější poslechnout.
      A co my dospělí, co z toho plyne pro nás? Když hlas rodičů je pro děti hlasem Božím, jak uvážliví musíme být v rozkazech; jaká spravedlnost, jemnost, dobrota, trpělivost má znít dětem v hlase rodičů!
      Volá nás i dnes Bůh jako za časů Samuelových? Volá.
      Jak volá člověka Bůh?
      Ve Starém zákoně najdete někdy zbytky prastarých představ, že Bůh mluví hlasem silným jako bouře. (Třeba když si vyprávěli, jak Bůh dal lidem Desatero na hoře Siónu.)
      Jenže opak je pravda. Bůh k nám mluví tiše, nenápadně. Nenutí, nehrozí, - jen nabízí, zve. Kdo nechce poslouchat, může dělat, že nic neslyší, že ani žádný hlas Boží neexistuje, že ani žádný Bůh není.
      Slyšeli jsme o povolání Samuela - toho Pán Bůh udělal velkým prorokem, protože byl poslušen Božího hlasu.
      Obraťme teď pozornost ke druhému volání Božímu. V evangeliu Pán Ježíš volal mladé muže a udělal z nich své učedníky a apoštoly.
      Ti dva učedníci slyšeli, co jim Pán Ježíš řekl, a šli za ním. A tato ochota slyšet vyvolala úplnou řetězovou reakci. Jako v atomovém reaktoru se přenáší reakce z atomu na atom a uvolňuje se tak obrovské množství energie, tak i tu: Ondřej vyhledal bratra Šimona a přivedl ho za Ježíšem. Šimon zase přivedl k němu Filipa; - ten dalšího, a ti další přivedli k Ježíšovi zase další. A ta řetězová reakce trvá už 2000 let. Jeden člověk druhému povídá, že našel laskavého Vykupitele, až se to od nás, starších, dovídáte i vy, děti. Až vyrostete, povíte to zase vy svým dětem.
      A co je na počátku této řetězové reakce? Co je roznětkou, která udržuje ten proces v chodu? Poslušnost. Poslušnost slova Božího, poslušnost vůle Boží, ať už ji vy, malí, slyšíte z úst rodičů, anebo my velcí ze stránek Písma při nedělní bohoslužbě.
      Jestli to vše dobře uvážíte a pochopíte, pak se dnes všichni postavíme po boku učedníků a budeme se také ptát svátostného Ježíše při dnešním našem setkání: Pane, kde bydlíš? A uslyšíme též jeho pozvání: Pojďte a uvidíte. A budeme tiše žasnout nad skromností jeho příbytku v bílém chlebu Hostie; po smrti nad krásou jeho i našeho příbytku v nebi.
      Ať tedy teď při vyznání víry, které budeme společně říkat, vyznává zároveň i naše srdce pevnou ochotu poslouchat Pána Boha.

22.01.2005 | Čítanosť(884)
1 Sam 3,


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet