21.október 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Lepšie je niesť bremeno so silným, ako ísť naľahko so slabým. Ak nesieš bremeno, si s Bohom, ktorý je tvojou silou a je vždy s trpiacimi. Ak ideš naľahko, si iba sám so sebou, čiže s vlastnou slabosťou. Sila a odvaha duše totiž rastie a upevňuje sa v trpezlivo znášaných ťažkostiach.”

~SV. JÁN Z KRÍŽA~

13.03.2007 - o. František Fedor
čítanosť6641 reakcie0
(Share 730 2)


Téma: Prvé sväté prijímanie

Príhovor

„Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.“ (2 Kor 9, 8).

Drahí bratia a sestry !
Boh je veľkodušný a túto veľkodušnosť žiada aj od nás. Pravda, v rámci našej možnosti. Boh je všemohúci, my nie. Ale chce, aby sme svoje dary prinášali s radosťou lebo „veselého darcu Boh miluje.“ (2 Kor 9,7) Pán Boh nikoho nenúti. Dal nám slobodnú vôľu. Ale toho, kto sa rozhodne pre dar podľa svojej možnosti pre Cirkev, pre svojich blížnych, pre Boha slobodne a s radosťou, toho Boh obdarí štedro zo svojich darov. Tie sú nevyčerpateľné, lebo „jeho dobročinnosť potrvá naveky“ (Ž 112, 9)
Drahí rodičia, dnes vaše deti pristúpia prvýkrát ku svätému prijímaniu. Sú šťastné, nemohli sa tohto dňa dočkať. Doteraz pristupovali na krížik, aby ich Pán Ježiš skrze kňaza požehnal. Dnes však pristúpia k stolu Pána, aby Jeho samého prijali do svojho srdca pod spôsobom chleba a vína. Učili sme sa, že to nie je obyčajný chlieb a víno, ale živý Kristus pod týmito spôsobmi. Oni toto vedia a veria, ale svojím detským spôsobom. Dnes budú požívať po prvýkrát Pána Ježiša a verím, že bude nasledovať častejšie pristupovanie k Eucharistii.
Milé deti, chce od vás Pán Ježiš nejaký dar ? Chce ! Aký ? Sv. Peter povedal chromému pri bráne, prosiacemu o almužnu: „Zlato a striebro nemám, ale čo mám to ti dám: v mene Ježiša Nazaretského vstaň a choď !“(Sk 3,6). Vy nemáte ani zlato, ani striebro, ani takú moc, akú mal sv. Peter. Ale máte iný poklad, ktorý je pre Pána Ježiša veľmi vzácny. Čisté detské srdcia. A tieto chce od vás Pán Ježiš. Chce ich čisté a nepoškvrnené a chce, aby ste k nemu prichádzali častejšie a odnášali si od neho dar, cenu ktorého si nevieme ani predstaviť.
Sväté Písmo na mnohých miestach nám vykresľuje postoj Pána Ježiša k deťom. Keď apoštoli bránili matkám prinášať k unavenému Ježišovi deti, hovoril: „Nechajte deti prichádzať ku mne ! Nebráňte im lebo takým patrí Božie kráľovstvo,“ (Mk 10,14) .Keď sa učeníci pýtali Ježiša, kto je najväčší v nebeskom kráľovstve, bez priamej odpovede im povedal: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva“ (Mt 18,3). Znamená to zachovať si myslenia detí, ale Božích detí. Byť závislým a oddaným Pánu Bohu a kráčať podľa príkladu Pána Ježiša, ako Božieho Syna.
Kde sa dieťa najlepšie cíti ? V matkinom náručí. Tam je šťastné a bezpečné. Cíti závislosť na matke a otcovi. Pretože mu dali život. Aj Pán Boh nám dal život, nielen prirodzený, telesný, ale hlavne nadprirodzený – život večný. Ak si budeme uvedomovať závislosť na Bohu, pôjdeme správnou cestou bez nebezpečenstva zblúdenia.
Po mori pláva loď. Strhne sa búrka. Všetci cestujúci sú vystrašení a boja sa nebezpečenstva. Len jeden chlapec v podpalubí sa pokojne hrá a zdá sa, že blížiace sa nebezpečenstvo ho neznepokojuje. Osloví ho jeden cestujúci. „Chlapče, ty sa nebojíš, tejto veľkej búrky ?“ Spokojne odpovedá. „A prečo ? Veď kapitánom lode je môj otecko.“ Kapitánom našej životnej lode je sám Boh. Ak takúto dôveru budeme mať aj my, naša loď nestroskotá.
Dieťa sa hrá samo v izbe s hračkami. Zrazu nechá hračky, pribehne k mame, rúčkami ju oblapí okolo krku a povie: „Mamička ja ťa mám veľmi rada.“ Ktorej matke od radosti srdce neposkočí ? Život by dala za neho. Náš Otec nebeský sa tiež teší takej láske. Láske, ktorá vyviera z čistého, úprimného srdca ! Takúto úprimnú lásku vie bohato odmeniť.
Pán Ježiš chce, aby sme prichádzali k jeho Otcovi s detinskou dôverou a láskou, pociťovali svoju závislosť na ňom a s úprimnosťou sa vžívali do prítomnosti Božej bez strachu, čo budeme jest, čo budeme piť. On vie dobre, čo potrebujeme.
Aj o inom hovorí sv. Písmo v súvislosti s deťmi. „Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.“ (Mt,18,6-8).
Drahí rodičia, tieto deti sú púčiky vašej lásky. Chráňte si ich, aby sa rozvíjali v nádherné kvety duchovnej záhrady, aby kvitli Bohu na slávu, vám na radosť a svetu na osoh.
Príbuzní a celé farské spoločenstvo, i vy máte morálnu zodpovednosť za dorast farnosti. Dávajte svojím životom dobrý príklad deťom a mládeži, aby naša farnosť bola krásnou záhradou, kde rastú rôzne kvety, ale všetky sú svojsky krásne a spolu vytvárajú súlad krásy duchovného života.

20.06.2003 | Čítanosť(4537)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51
22.08.2003 | Čítanosť(3140)
Téma: Eucharistia / Jn 6, 60-69
20.04.2004 | Čítanosť(3129)
Téma: Eucharistia
25.06.2003 | Čítanosť(2532)
Téma: Eucharistia


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet