19.september 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Zdá sa mi, že mnohí z nás poznajú tú skutočnosť, ktorú vám chcem pripomenúť. Hovorí sa, že nie tak dávno vzali nepriatelia istého muža ako väzňa a vyviezli ho ďaleko od jeho vlasti. A pretože tam bol dlho a jeho žena sa nemohla dočkať jeho návratu, myslela si, že je mŕtvy. Dala zaňho každý týždeň slúžiť svätú liturgiu. A vždy, keď sa konala obeta za odpustenie jeho hriechov a záchranu jeho duše, reťaze, ktoré ho pútali, sa sčasti uvoľnili. Keď sa neskôr vrátil domov, rozprával žene o obdivuhodných veciach, ktoré sa vždy v určitý čas týždňa odohrávali. Tak sa vysvetlilo, že išlo práve o dni a hodiny, keď dala žena zaňho slúžiť svätú obetu.

~sv. Gregor Veľký~

13.03.2007 - o. František Fedor
čítanosť16768 reakcie0
(Share 909 1)


Téma: Náš život – cesta s krížom.

Pohrebný príhovor

Čo je náš život tu na tomto svete ? Nad touto otázkou sa zamýšľajú učenci, filozofi, teológovia, básnici, spisovatelia i obyčajní ľudia – smrteľníci. Každý má preto svoju definíciu. Čítame i počujeme : Život je krása, radosť, putovanie, kríž, zábava, predsieň večnosti a aj - život je pes, do ktorého každý kopne.
Zalistujme si vo sv. Písme. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma !“ (Mk 8,34) a Lukáš upresňuje: nech vezme každý deň svoj kríž. Teda môžeme povedať, že náš pozemský život je krížovou cestou, alebo lepšie - cestou s krížom. Niekto by bol nad tým pobúrený a považuje to za bláznovstvo. Kto nemá v tomto živote trápenia, ťažkosti, kto nenesie kríž ?
Náš zosnulý brat po životnej námahe, po tvrdom zápase pre zabezpečenie dôstojných životných potrieb svojej rodiny dostáva invalidný vozík a na ňom aj umiera. Bol odkázaný na starostlivú opateru svojich najbližších, hlavne svojej manželky a dcéry. Má takýto život zmysel ? Má ! A to vtedy, keď ho spojíme so životom Krista; On niesol svoj kríž a k Veľkonočnému ránu musel prejsť Veľkým piatkom.
Aj nás volá: „Vezmite si svoje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11,29-30) Ľahké preto, že s nami kráča Ježiš a nám ho nadľahčuje, ak my to chceme. Čo je cieľom nášho života ? Večný život ! Každý život je od Boha (rastlina, zvieratá), ale dych človeka pochádza od Neho osobitným spôsobom. V Gn čítame „Aby z človeka urobil živú dušu, Boh vdýchol do jeho nozdier dych života.“
Duša je večná a preto sa život smrťou nekončí, ale prechádza do inej formy, ktorá je nám zahalená rúškom tajomstva. Ako študent gymnázia učil som sa v geometrii, že rovnobežky sa pretínajú v nekonečne, teda nikdy. Ak by sme použili tento termín, povieme, že náš život sa končí v nekonečnu, teda nikdy.
Tento život je len prostriedkom na dosiahnutie večného života, teda nie je cieľom. Život, ktorý človek horlivo vyhľadáva neúnavnou nádejou, je posvätný dar, v ktorom Boh žiarivo ukazuje svoje tajomstvo a svoju štedrosť.
Ukázal nám svoju cestu, dal nám zákon o desiatich paragrafoch, ktorý ak budeme dodržiavať, určite dôjdeme do cieľa. Ľudské zákony sú menlivé, ale Boží zákon je stály. Žiť podľa tohto zákona je životná múdrosť.
(Ž 119/1): „Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.“
Loretta Youngova bola ešte len 16-ročná, keď už bola známou filmovou hviezdou. Žila v prepychu obklopená slávou. Raz sa stretla s jedným otcom jezuitom a ten sa jej prihovoril. Sama hovorí: „Ten kňaz nevidel vo mne známu filmovú herečku ako iní. On vo mne videl neskúsené 16-ročné dievča, ktoré môže veľmi veľa dobrého urobiť, ak pôjde správnou cestou, ale tiež môže narobiť veľmi mnoho zla, ak sa pustí nesprávnou cestou. Poradil mi, aby som v živote nikomu nedala pohoršenie. Aby som nikdy nebola pre niekoho príčinou hriechu, ale aby som svojím umením pomáhala každému nájsť správnu cestu. Aby som tých, ktorí ma budú sledovať, urobila lepšími a šľachetnejšími. Od tej doby, keď som dostala nejakú úlohu vo filme, najprv som si ju preštudovala, či je mravne dobrá, či nie je mravne škodlivá.“ Tak sa Loretta stala apoštolkou vo filme. Sama priznáva, že jej stálou modlitbou bola prosba, aby jej Pán Boh nedal zabudnúť ani v úspechu, ani v neúspechu, že je iba nástrojom v Jeho rukách. Krásne dievča medzi filmovými herečkami ! Čo robila vlastne Loretta ? Nič, iba sa snažila chodiť cestami, ktoré sú vyznačené značkami Božích prikázaní. Nebolo to ľahké, ale mohla sa nádejať na večnú odmenu.
Hodnotiť život zosnulého má právo iba Boh. Aj to už urobil. Ako obstál pred Božím trónom, je pre nás tajomstvom. Celý život niesol svoj kríž, klesal pod jeho ťarchou, ale aj vstaval s upretým zrakom na Krista a preto sa nádejame, že dal „dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde.“

20.09.2005 | Čítanosť(2916)
Téma: Kristus / Kríž / Obeta
21.08.2003 | Čítanosť(1996)
Téma: Kríž
12.09.2003 | Čítanosť(15690)
09.14. - Povýšenie sv. Kríža


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet