8.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Oráč hádže semeno na všetky strany a ten, ktorý vysádza vinicu, bol by rád, aby celá prinášala ovocie. Keď neskôr prichádza a nenachádza úrodu, je smutný. Podobne i Pán chce, aby jeho slovo bolo zasiate do ľudských sŕdc. A ako sa rmúti roľník nad prázdnym poľom, tak i Pán sa rmúti nad srdcom pustým a neúrodným.

~sv. Makar Egyptský, pustovník, +390 ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1525 reakcie0
(Share 316 0)


Téma: Nasledovanie Krista / Mt 10, 37-38 / Rim 6, 5-11

Myšlienky... 49/2000

       Ježiš hovorí: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37). Tieto slová sú dôraznou výzvou, aby sme milovali Ježiša nad všetky ostatné veci. Nie je to jednoduchá vec. Ak sa zahĺbime do týchto slov, v istom okamihu pochopíme, že Ježiš nás povoláva k tomu, aby sme odumreli sami sebe. Potvrdzujú to jeho slová: „Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 10, 39).
       Ježišova výzva je v úplnej protive so všetkým, k čomu nás pozýva súčasný svet. Počujeme rôzne výzvy, ktoré hovoria, ako sa máme sebarealizovať, ako máme na sebe pracovať, aby sme boli úspešný, aby sme naplnili všetky svoje potreby. Mnohí sa ponáhľajú naplniť tieto výzvy sveta. Len pre ilustráciu jedna kuriózna informácia z tlače. Za bestseller sa označila pred pár rokmi kniha (názov si už nepamätám), ktorá ponúkala návod, ako sa stať milionárom v krátkom čase. Bola vypredaná za mesiac a pol. Výzva tohto sveta oslovila mnohých. Čo však pre nás znamená Ježišova výzva?
       Nemôžeme si nevšimnúť, že sv. Pavol píše rovnakú vec v liste Rimanom: „Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?“ (6, 3). Prvá vec, ktorú máme urobiť, je ísť tam, kde Ježiš vyhral spásu pre nás – na kríž. Jedinou vecou, ktorú máme urobiť, je zomrieť s ním. Nie je žiadna iná cesta. Stať sa kresťanom znamená zomierať – zomierať sebe. To nie je o chodení do chrámu, to nie je o modlení... Kresťanstvo je o zomieraní. Naše „ego“ musí odísť – zomrieť. Svätý Pavol to vysvetľuje takto: „Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.
       Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi“ (Rim 6, 5-11).
       Ježiš nám chce ponúknuť nový život. Dôvodom, že mnohí z nás ešte nezažívajú tento nový život je, že ešte nekráčame v novom živote a sme chytení do otroctva hriechu. Ešte sme mu plne nedovolili, aby „zabil“ naše ego. Nedovolili sme mu ešte úplne zmocniť sa každej časti nášho života. Nie sme ešte úplne na kríži. Kým dovolím sám sebe byť úplne ukrižovaný s Ježišom, nikdy nepocítim skúsenosť vzkriesenia Ježiša Krista v mojom pozemskom živote. Nikdy nezakúsim jeho moc ak nedovolím umrieť sám sebe. Zomierať v sebe, je tým najdôležitejším v našom živote. Je to naša cesta. Je to znak poslušnosti Božej vôli.

       Kňaz sa spýtal jedného mladého chlapca: „Vyzeráš tak, ako by si sa zle vyspal.“ Chlapec odpovedal: „Otče, viete, včera som sa bol trochu zabaviť s kamarátmi na diskotéke... prišiel som domov neskoro.“
       „Myslíš si, že to bolo správne?“
       „Otče, nerobili sme nič hriešne.“
       „Ja som predsa nerozprával nič o hriechu. Ale myslíš si, že to bolo skutočne to, čo od teba Kristus včera chcel?“
       „To je ten problém s Bohom. On nikdy nechce, aby sme sa zabavili.“
       „Nie je to celkom pravda. Ak si myslíš, že keď máš osemnásť a môžeš niečo vypiť, zatancovať... ak si myslíš, že toto je zábava, potom ťažko spoznáš, čo ti Boh ponúka.“

       Žiť morálnym životom – to nás robí šťastnými. Boh nás robí šťastnými. A jedinou cestou k tomu je ochota zomrieť sami v sebe. Ostatné veci – dať si pohárik, robiť ostatné rôzne veci – na ako dlho nás to urobí šťastnými? Pár minút, pár hodín... A potom to zmizne. Poznajte lepšie. Viete, že keď sme v Ježišovi, on vám dáva skutočné šťastie. Ježiš nechce, aby sme mali neustálu zábavu, ale chce, aby sme boli neustále šťastní.

       Skúsme teda prosiť: „Pane, chcem, aby si mal pod kontrolou každú časť môjho života. Pane, pomôž mi dnes „zabiť“ moje ego, pomôž mi, aby som dnes našiel odvahu vystúpiť s tebou na kríž, pomôž mi dnes zomrieť s tebou, aby som tak mohol žiť úplne s tebou. (Podľa: The Sermons)
25.06.2003 | Čítanosť(1394)
Téma: Nasledovanie Krista
16.08.2003 | Čítanosť(1367)
Téma: Nasledovanie Krista
12.06.2003 | Čítanosť(4460)
Mt 10, 16-23
12.06.2003 | Čítanosť(3907)
Mt 10, 24-42
12.06.2003 | Čítanosť(3199)
Mt 10, 1-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet