5.apríl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Konať drobné veci s láskou, znášať zlú náladu niekoho a nedať sa ňou strhnúť, zostať pokojný pri netaktnom správaní partnera, vlastný sklon k jedovatej irónii zmeniť na humor, svoju chladnú tvár si pretepliť žartom zo seba — také veci patria k veľkým prejavom ľudskosti.”

~SV. FRANTIŠEK SALESKÝ~

20.12.2006 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1158 reakcie0
(Share 411 0)


Téma: Desatoro / 8. prikázanie / Mk 12,38 / Česť je veľký poklad.

Homília

O prvom americkom prezidentovi Jurajovi Washingtonovi (1732-1799) sa rozpráva, že mu otec ako šesťročnému chlapcovi daroval sekerku. On ňou okresal kôru čerešne. Otec sa nahneval a pýtal sa syna, kto to urobil. Chlapec videl hnev otca, ale po chvíli povedal: „Otec, nechcem ťa oklamať. Vieš, že to nedokážem. To som spravil ja." Po týchto slovách sa tvár otca rozjasnila a povedal synovi: „Syn môj, radšej by som stratil tisíc stromov, akoby som mal syna klamára."
Dokázali by sme to my dnes? Hovoriť pravdu nie je ľahká vec. Hovorí sa, že pravda a lož sú ako olej a voda. Keď ich zmiešaš, na istý čas sa spoja, ale po čase sa znova oddelia. Tak sa časom vždy spozná, čo je pravda a čo je lož. A potom si hanbu klamár musí niesť.
Dobré meno a česť je veľký poklad. Záleží len od každého z nás, ako si tento poklad uchránime nielen pred ľuďmi, ale pre Boha.
Povzbudenia sa nám dostáva od Ježiša, ktorý poukazuje na veľkosť chudobnej vdovy.
Ježiš učí učeníkov, čo sa páči Bohu a čo sa mu nepáči. Do ostrého protikladu stavia málo milé spôsoby farizejov a postavu chudobnej vdovy, ktorá je pri svojom obetovaní v chráme celkom iná ako farizeji. Ježiš na túto vdovu upriamuje pozornosť svojich učeníkov, pretože videl, že vykonala niečo, o čo mu ide vo vzťahu medzi Bohom a ľudským srdcom. Prejavila totiž veľkú lásku, ktorá ochotne a rada dáva svoj majetok. Darovala len malý peniaz, ale táto udalosť vyvoláva pri čítaní evanjelia Spasiteľov osobný zážitok.
Pomerne často sa stáva, že sa rýchlo siaha na dobré meno a česť človeka. Pritom sa to komentuje: - To je nikto. Nič neznamená. Nemá vzdelanie či titul. To je jednoduchý človek. Treba si uvedomiť, že už malé dieťa je treba učiť úcte, vďačnosti, láske, pozornosti voči iným. Nesmieme rozdeľovať sa na vyššie postavených a jednoduchých ľudí, pretože každý máme svoju dušu a každý máme svoj poklad, svoju česť, dobré meno.
Už v Starom zákone čítame, že človek má vzdávať Bohu česť. „Vzdávajte Pánovi, kmene národov, vzdávajte Pánovi chválu a česť" (1 Krn 16,28). „Chváľte slávne Božie meno" (Ž 95,8). Veľkú urážku spôsobili rodáci Ježišovi, keď musel o nich povedať: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome" (Mt 13,57). A v liste Rimanom čítame: „Komu česť, tomu česť" (Rim 13,7). Česť je vnútorná alebo vonkajšia hodnota človeka. Ak je verejne uznaná, človek požíva dobrú povesť. I zločinec má právo na vonkajšiu česť, kým nebol verejne odsúdený. O každom máme predpokladať, že je čestným človekom, kým sa nepresvedčíme o opaku. Kniha Prísloví učí: „Meno je viac hodné ako veľké bohatstvo; obľúbenosť je lepšia nad striebro a nad zlato" (Prís 22,1).
Sv. Tomáš Akvinský poznamenáva: „Na cti utŕhanie podľa svojho rodu je väčší hriech ako krádež" (por. II.-II.q,73 a.3). To preto, lebo utŕhanie na cti narúša osobnú a spoločenskú pohodu a pokoj. „Pery nemúdrych hovoria o pochabostiach, kým múdri na vážky kladú svoje slová... Klebetár seba samého poškvrňuje, preto ho každý nenávidí" (Sir 21,28-31). Ježiš sa bránil pred veľkňazom, keď strážnikovi povedal: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?" (Jn 18,23)
Je potrebné pripomenúť: Nezmalicherňujme klebety! Nedá sa to, čo sme zle povedali, ospravedlniť slovami: - Veď to nič nie je! Veď to bolo len jedno slovo!... Výhovorky sú veľmi málo platné. Zábava nesmie spočívať v rozprávaní zla o blížnych. Uvedomme si, že veľa ľudí zomiera pod ostrím meča, ale oveľa viac ľudí zahynie pod ostrím jazyka. Teda aj v čase pokoja dochádza k veľkým a ťažkým stratám u ľudí.
Macedónsky kráľ Alexander sa snažil byť spravodlivým panovníkom. Keď sa mu niekto ponosoval na niekoho, zakryl si jednou rukou ucho a počúval len jedným. Keď sa ho pýtali, prečo to robí, poznamenal: „To druhé ucho si chcem ponechať pre vypočutie druhej stránky." Vypočuť obe stránky dáva človeku jasnejší prehľad o vine či nevine. Potrebné je zamyslieť sa nad tým, čo rozprávam, o čom rozprávam, čo je obsahom, príčinou mojich rečí a tiež pred kým a s kým o určitých veciach najčastejšie hovorím.
Proti cti sú najčastejšie dva hriechy a to: ohováranie a osočovanie, ktoré treba rozlišovať. Hriechu ohovárania sa dopúšťa ten, kto zlomyseľné rozpráva o skutočných chybách a zločinoch blížneho, aby ho potupil a zahanbil. Sú to často neznáme a utajené veci, ktoré sa dostávajú na verejnosť a stávajú sa známymi. Liek proti ohováraniu spočíva v tom, aby sme si pripomenuli, tak ten, čo rozpráva, ale aj ten, čo počúva: -Potrebujem to vedieť? Je to dobré? Je to na môj úžitok? Ak to nepotrebujem vedieť, ak je to zlé a mi to neosoží, nesmiem to hovoriť, ani počúvať!
Príklad: Manžel môže o chybách kolegovej rodiny povedať svojej manželke. Z manželského sľubu vyplýva, že sa majú o vážnych veciach navzájom informovať. Nesmie to však rozprávať zo zlomyseľnosti. Takáto informácia platí aj pre kňaza, vychovávateľa a podobne.
Hriechu osočovania sa dopúšťa ten, kto vedome a dobrovoľne rozširuje nepravdivé správy, ktoré škodia blížnemu na cti. Osočovanie sa nikomu neprepáči, nikto sa ho nesmie dopúšťať; Preto máme sa chrániť ľahkomyseľnosti a táravosti.
Ako a kedy sa narúša povesť človeka, môžeme si vysvetliť takto:

Vymýšľaním; keď sa zločin vymyslí na blížneho, ktorý nespáchal.
Zveličovaním; chyby, ktorých sa dopustil, sa zväčšujú.
Zverejňovaním; keď sa tajné, alebo morálne viny zverejňujú.
Obracia na zlé; to, čo blížny myslel dobre.
Popiera; dobrý úmysel, čo blížny vykonal.
Zmenšuje; zásluhy, za ktoré by mal blížny dostať odmenu.
Zamlčuje; dobré skutky, aby tak škodil blížnemu.
Zdržanlivo chváli; nedopraje pochvaly, zásluhy blížneho neocení.

Vidíme, že proti ôsmemu príkazu je potrebné mať sa skutočne na pozore. Slabosť človeka sa môže prejaviť rôzne.
Je správne, že chránime si svoju česť a dobré meno a rovnako, že chránime česť a dobré meno svojho blížneho. Nie je to strašenie, ale realita, keď sa bránime uraziť Boha aj ľahkým hriechom.
Vieme, ako vznikajú lavíny. Na začiatku stačí, keď sa uvoľní nepatrná časť snehu. Keď sú na to podmienky: ako je odmäk, strmý svah, viac snehu a môže prísť k veľkému nešťastiu. Stačí malá spomienka, stretnutie a k tomu sa pripojí známy, alkohol, spoločnosť... A potom môže nastať okamih, že z jednej poznámky môže prísť k veľkým škodám na duši a v spoločnosti.
Na zájazde jedna sprievodkyňa prišla do sporu so zamestnancom cestovnej kancelárie hostiteľskej krajiny. Ovládala sa, ale sama pre seba si povedala, aby si odľahčila: „Vagabund! Vagabund!...Vagabund!" - „Čo to má znamenať?" - opýtal sa dotyčný a výstražné na ňu pozrel. „Oh, bude zle!" - pomyslela si sprievodkyňa, ale duchaplne a s istotou odvetila: „Vagabund? Vy to neviete? To je predsa niečo také ako vtipný, sympatický, čiže šarmantný človek." Jej kolega sa dostal do rozpakov. Domáci sa však uspokojil. Keď sa však s ostatnými zamestnancami bavili v materinskej reči, často ich obdarúval titulom „vagabund", až to prerástlo do väčších rozmerov. Sprievodkyňu vtedy chytala úzkosť. Tŕpla, že môže v hociktorej chvíli vykľuť sa pravda na povrch a dôsledky by mohli byť zlé. „Títo ľudia sa vedia za urážku pomstiť! Bodaj som to slovo nikdy nebola vyriekla!" hútala sprievodkyňa, - „a keď sa už to stalo, nemala som klamať, že je to pekné slovo." Nič vrúcnejšie si neželala, ako čo najskôr odísť z tejto zeme, z tohto turistického strediska, kde sa všetci vospolok „vagabundovali" a pretekali, kto je väčší „vagabund". Že to nič nie je? A čo naše výroky a poznámky?!
Prezidentov otec bol hrdý na syna. Mal prečo.


26.01.2010 | Čítanosť(1228)
Téma: Desatoro/ Etika / Morálka
12.06.2003 | Čítanosť(2747)
Mk 12, 35-44
12.06.2003 | Čítanosť(2646)
Mk 12, 18-27
12.06.2003 | Čítanosť(2535)
Mk 12, 13-17


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet